Hankkeessa on kehitetty Etelä-Savon oppilaitosten yhteisiä koulutuspolkuja ja oppimissoluja sekä niiden viestintää Savostamo-verkkosivulla.

Koulutusportti-hankkeessa on kehitetty Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä on tehty yhteiskehittämisen menetelmillä Etelä-Savon koulutustoimijoita, opiskelijoita sekä muita sidosryhmiä osallistaen. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa on kehitetty Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä viestintäalustaa Savostamoa.

 

 

Savostamo.fi  esittelee koulutuksia ja niihin johtavia polkuja kolmen eri teeman mukaisesti: työllisty heti, kehitä itseäsi ja tutkaile tulevaa. Tarkoituksena on nostaa kiinnostavimmat ja inspiroivimmat esimerkit maakunnan tarjonnasta. Savostamossa kerrotaan opiskelun lisäksi myös muuta tietoa Etelä-Savosta, sen tapahtumista ja mahdollisuuksista.

Savostamon esittely

HANKKEEN SISÄLTÖ

TAVOITTEET

 • kirkastaa palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja,
 • kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.
 • vahvistaa olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

TOIMENPITEET

 • Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyössä kirkastetaan koulutustoimijoiden vahvuudet ja kehitetään sen pohjalta asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja.
 • Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille. 
 • Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan oppimissoluja työelämän tarpeeseen.
 • Toimenpiteiden ja sisältöjen tarpeeseen vastaavuus varmistetaan kokoamalla jo olemassa olevaa tietoa sekä tuottamalla omia selvityksiä täydentämään tiedon mahdollisia puutteita, esim. Delfoi-kyselyjen avulla tuotetut raportit.

TULOKSET

 • Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon syntyy vetovoimaisia ja tulevaisuuden työelämän tarpeet sisältäviä koulutuspolkuja
 • Koulutuspoluista tiedottamista ja nivelvaiheiden uraohjausta kehitetään digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen
 • Etelä-Savosta viestiminen koulutusmaakuntana jalostuu ja hankkeen aikana luodaan myös pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle tulevaisuudessa.
 • Ymmärrys Etelä-Savon koulutuksen tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista lisääntyy.

 

Materiaaleja:

Koulutusporttihankkeen Alkukartoitus

Tulevaisuuden-ammatit -kortit

Julkaisut ja artikkelit:

Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli

Työelämä kaipaa vahvistusta

Etelä-Savon koulutustarjonta yllättää positiivisesti

Kohti digitaalista innovaatiokeskittymää

Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: koulutustoimijoiden paneeli

Savostamo – Yhteinen viestintä tuo elinvoimaa

Osallistamisen vuosi 

Muualla julkaistuja blogeja:

Samiedun Koulutusportti-blogit

 

Yhteyshenkilöt:

Otavia: Tuija Salminen 0447943544, MUC/Ruralia: Torsti Hyyryläinen 044 3085322, Savonlinnan kesäyliopisto: Hanna-Riikka Karjalainen 044 7730 996, Spesia: Jaana Myyryläinen 040 5609 750, Marika Mäkinen 040 752 9653, Samiedu: Jonna Kokkonen 044 5506341, Esedu: Tiina Tervaniemi 040 548 4115, Step-koulutus: Helena Markkanen 0504005084

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Marianne Heikkinen 0404869649

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Savostamo ohjauksen ammattilaisten silmin: Helposti lähestyttävä kattaus tietoa tulee tarpeeseen 

Savostamo on vihdoin valmis ja käyttäjät pääsevät hyödyntämään verkkosivustoa sen koko laajuudessaan. Savostamo-tiimi tuntee ylpeyttä parin vuoden kehitystyön tuloksesta, mutta mitä ajattelevat opot? Heidän käsissään savostaminen jatkuu osana ammatinvalinnan ohjausta.   Savonlinnan Taidelukion opinto-ohjaajat Sari Härkönen ja Sari Kekki ovat päässeet kokeilemaan Savostamoa ennakkoon. Savostamo näyttää ammattilaisten silmissä hyvältä ja selkeältä sivustolta. Teemoiteltu sisältö helpottaa poimimaan...

Kuva NY-yrittäjän haastattelusta yleisön edessä

Etelä-Savo – yrittäjyyskasvatuksen yllättävä moniosaaja?

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa? Uutiset Etelä-Savon maakunnasta eivät ole aina olleet viime vuosina mairittelevia: väki vähenee, korona on kurittanut ja keskinäiset ristiriidat ovat saaneet palstatilaa. On olemassa myös toinen todellisuus: Etelä-Savo, jossa on mahtavat olemassa olevat, uudet ja keskenään yhdistyvät verkostot. On siis olemassa myös Etelä-Savo, jossa resurssien niukkuus voidaan ylittää yhteistyöllä ja jossa jo olemassa olevista...

Sofia’s corner: Savostamo in English

Savostamo is a great website. However, all the material has been written only in Finnish so far. So, let’s get this lack of info corrected and welcome an English summary! Koulutusportti -project have  a pleasure to introduce our trainee Sofia who has been translating the most essential Savostamo facts also in English. Sofia’s corner has...

In Memoriam, videovuokraamo – Disruptio ja tulevaisuuteen valmistautuminen

Videovuokraamon tyttö, älä ikinä mene pois Videovuokraamon tyttö, älä ikinä mene pois Ilman sinua, videovuokraamon tyttö, kaupunki tylsempi ois.   Herra Ylppö & Ihmiset: Videovuokraamon tyttö   Nyt jälkikäteen ajateltuna jo nimi kertoi paljon. Alkuperäinen videovuokraamo-nimi tuli VHS-videoelokuvien vuokrauksesta. Vähitellen videofilmit hävisivät DVD-elokuvien yleistyttyä 1990-luvun loppupuolella. Mutta nimi jäi – videovuokraamo. Myöhemmin tulivat DVD-levyt (1990-luku)...

Eteenpäin mara-matkalla – valmiiksi viitoitettu väylä

Matkailu- ja ravitsemus -alalla on suuri työvoiman tarve ja yritykset palkkaavat nyt mielellään henkilöitä, joilla on noheva ote työhön ja sopivaa täsmäosaamista alalle. Lyhyt kouluttautuminen sopii monille, jotka haluavat nopeasti työelämään. Kehittämis- ja johtamistehtäviin tähtäävillä puolestaan on usein tarvetta opiskella hieman enemmän.  Tässä blogissa esittelenkin, miten voit kätevästi yhdistää ammattikorkeakouluopintoja toisen asteen mara-alan opintoihin ja...

Faktat

Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

01.10.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Muc/Ruralia, Samiedu, Otavia, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Spesia

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 951928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto