Asiakaslähtöiset koulutuspolut ja työelämän oppimissolut Etelä-Savon vetovoimana

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen.

TAVOITTEET

  • Hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja,
  • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.
  • Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

TOIMENPITEET

  • Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyössä kirkastetaan koulututoimijoiden vahvuudet ja kehitetään sen pohjalta asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja.
  • Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille. 
  • Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan oppimissoluja työelämän tarpeeseen.

TULOKSET

  • Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon syntyy vetovoimaisia ja tulevaisuuden työelämän tarpeet sisältäviä koulutuspolkuja
  • Koulutuspoluista tiedottamista ja nivelvaiheiden uraohjausta kehitetään digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen
  • Etelä-Savosta viestiminen koulutusmaakuntana jalostuu ja hankkeen aikana luodaan myös pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle tulevaisuudessa.

Yhteyshenkilöt:

Otavia: Tuija Salminen 0447943544, MUC/Ruralia: Torsti Hyyryläinen 044 3085322, Savonlinnan kesäyliopisto: Hanna-Riikka Karjalainen 044 7730 996, Spesia: Jaana Myyryläinen 040 5609 750, Marika Mäkinen 040 752 9653, Samiedu: Jonna Kokkonen 044 5506341, Esedu: Tiina Tervaniemi 040 548 4115, Seurakuntaopisto: Helena Markkanen 0504005084

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Marianne Heikkinen 0404869649

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Ymmärrys Etelä-Savosta koulutusmaakuntana ja askelmerkit koulutuspoluille yhdessä paketissa

Koulutusportti -hankkeessa on koottu maakunnan nykytilaa kuvaavat tilastot, osaamisen ennakointidata, oppilaitosten vahvuudet ja oppijalähtöiset tarpeet yhteen pakettiin. Ymmärrystä tarpeista on kartutettu palvelumuotoilun avulla kevään 2021 aikana. Alkukartoituksen tulos herättelee katsomaan Etelä-Savon koulutuspolkuja kokonaisvaltaisesti: koulutustoimijat, elinkeinoelämä ja oppijat muodostavat yhdessä suunnan koulutuspoluille.   Palvelumuotoilulle on ominaista, että ennen ratkaisuvaihtoehtojen ideointia kasvatetaan ymmärrystä kohteena olevasta ilmiöstä. Näin varmistetaan, että ratkaistava ongelma on ymmärretty oikein....

Pedagoginen osuuskunta oppimisympäristönä? Case Pieksämäen seurakuntaopisto

Oppimisympäristö-termi on tehnyt paluun. Yhtenä Etelä-Savon maakunnan tämän hetken suurimmista yhteiskoulutushankkeista, myös Koulutusportti-hanke pureutuu maakuntamme koulutuksen pito- ja vetovoimaa vahvistaessaan oppimisympäristöajattelun mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Vuosituhannen vaihteessa ja sen jälkeen, oppimisympäristöillä on usein tarkoitettu tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöä tai verkko-opetuksen oppimisympäristöjä. Tuolloin eri TVT:n opetuskäyttöön paneutuvat kehittämis-, opettamis- ja tutkimushankkeet käyttivät käsitettä oppimisympäristö niin laajasti,...

Työn, koulun ja harjoittelun yhdistäminen voi uuvuttaa!

Jo pitkään olen miettinyt sitä, miten aikuistuessa voi opiskelu tuntua niin hyvältä. Siis että oikeasti nauttii opiskelusta ja siitä, että pääsee tekemään niin erilaisia asioita, joista oppii matkan varrella. Ehkä se on myös osa minua, että osaan ottaa asioita positiivisen kautta.  Nuorempana, ei opiskelu ollut lainkaan minun juttuni, mutta tässä sitä nyt ollaan. Kaiken kukkuraksi nyt olen myös päässyt...

Elinikäinen oppiminen vaatii elinikäistä ohjausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi joulukuun puolivälissä tiedon, jonka mukaan kansanedustajista koostuva ryhmä oli hyväksynyt OKM:n omassa työryhmässään valmistelleet jatkuvan oppimisen uudistuksen linjaukset. Termejä on monia, mutta käytännössä elinikäinen oppiminen on hyvin lähellä jatkuvan oppimisen käsitettä, jolla tarkoitetaan työikäisten mahdollisuutta kehittää itseään ja osaamistaan niin, että samalla varmistetaan myös osaavan työvoiman saatavuus sekä perinteisiin että erityisesti...

Millaisilla eväillä verkkotapaamiseen?

Lukuisat Teams-palaverit ja sähköpostin runsas tuijottaminen saavat reippaammankin hanketyöntekijän uuvahtamaan kesken päivän. Motivaatio verkossa pysyy yllä, kun kiinnitetään huomiota fasilitointiin. Koulutusportti-hankkeessa rakennetaan yhteistyötä Etelä-Savon koulutustoimijoiden kesken muun muassa yhteisissä verkkotapaamisissa ja työpajoissa. Projektin yhteistä Teams-kanavaa hyödynnetään tiedon keräämiseen ja yhteiseen työskentelyyn. Kaikkeen tekemiseen Teams ei taivu, mutta kokemukseen voi vaikuttaa hyvällä suunnittelulla. Hankkeen aloitus järjestettiin Teamsissa ja sen tavoitteena oli kartoittaa työryhmän yhteistä...

Faktat

Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

01.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Muc/Ruralia, Samiedu, Otavia, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Spesia

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 951928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto