Asiakaslähtöiset koulutuspolut ja työelämän oppimissolut Etelä-Savon vetovoimana

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen.

TAVOITTEET

  • Hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja,
  • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.
  • Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

TOIMENPITEET

  • Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyössä kirkastetaan koulututoimijoiden vahvuudet ja kehitetään sen pohjalta asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja.
  • Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille. 
  • Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan oppimissoluja työelämän tarpeeseen.

TULOKSET

  • Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon syntyy vetovoimaisia ja tulevaisuuden työelämän tarpeet sisältäviä koulutuspolkuja
  • Koulutuspoluista tiedottamista ja nivelvaiheiden uraohjausta kehitetään digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen
  • Etelä-Savosta viestiminen koulutusmaakuntana jalostuu ja hankkeen aikana luodaan myös pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle tulevaisuudessa.

Yhteyshenkilöt:

Otavia: Tuija Salminen 0447943544, MUC/Ruralia: Torsti Hyyryläinen 044 3085322, Savonlinnan kesäyliopisto: Hanna-Riikka Karjalainen 044 7730 996, Spesia: Jaana Myyryläinen 040 5609 750, Marika Mäkinen 040 752 9653, Samiedu: Jonna Kokkonen 044 5506341, Esedu: Tiina Tervaniemi 040 548 4115, Seurakuntaopisto: Helena Markkanen 0504005084

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Marianne Heikkinen 0404869649

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Etelä-Savo on korkeakoulutuksen maakunta – Toivomme maakunnallista keskustelua osaamistarpeista

Korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Korkeakouluilla on merkittävä rooli alueen elinvoiman ja yrityselämän kehittämisessä. Etelä-Savossa koulutusta koskevaa puhetta värittää usein oman yliopiston puuttuminen. Maakuntamme vahvuus on kuitenkin laaja koulutustarjonta – alueellamme toimii kaksi ammattikorkeakoulua joiden kautta tarjolla on myös avoimia ammattikorkeakouluopintoja, yliopistokeskuksen kautta toimii kolme yliopistoa ja kesäyliopistojen kautta tarjolla on seitsemän yliopiston avoimia yliopisto-opintoja....

Etelä-Savon kesäyliopistot tarjoavat avoimen yliopiston väyläopintoja

Avoimen yliopiston väyläopinnoiksi kutsutaan opintoja, joiden suorittamisen jälkeen voit hakea yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon! Toisin sanoen osoitat hakukelpoisuutesi yliopisto-opiskelijaksi suorittamalla tietyn, hakukriteereissä mainitun opintopistemäärän avoimen yliopiston opintoja. Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Toisinaan väyläopintoja suoritettaessa tulee panostaa myös arvosanaan eli suorittaa opinnot mahdollisimman hyvin tiedoin. Avoimessa yliopistossa jo suorittamasi opinnot kuuluvat myös...

Väyliä ja polkuja – monta reittiä kohti korkeakoulua 

Suoraviivainen peruskoulusta lukion kautta korkeakouluun malli on monella ensimmäisenä mielessä, kun mietitään korkea-asteen tutkintoon johtavaa koulutuspolkua. Todellisuus on kuitenkin tätä monipuolisempi. Korkeakouluun on myös mahdollista pyrkiä ilman lukiotodistuksen huippuarvosanoja.  Mahdollisuuksia on jopa niin paljon, että käytännöt ja erityisesti niiden nimet ovat monen mielessä iloista sekamelskaa. Tieto ja ohjeistus saattaa olla myös hankalasti löydettävissä – erityisesti silloin,...

Olisitko onnellinen onnellisuusoperaattorina?

Ammatit ja niiden nimikkeet muuttuvat ajan saatossa, eikä kukaan pysty varmuudella kertomaan, mitä tulevat ammatit ovat. Nyt opintonsa aloittaneet ehkä vielä ensisijaisesti päätyvät sellaiseen ammattiin, joka ainakin jossain muodossa on jo olemassa. Mutta ainakin nuorempien opiskelijoiden tulevaisuuteen mahtuu tämän jälkeen vielä monta muutosta. Tarvittavia osaamisia ja työtehtäviä voidaan kuitenkin ennakoida. Koulutusportti-hankkeen järjestämässä ennakointipajassa 8.6.2021 pureuduttiin...

Ymmärrys Etelä-Savosta koulutusmaakuntana ja askelmerkit koulutuspoluille yhdessä paketissa

Koulutusportti -hankkeessa on koottu maakunnan nykytilaa kuvaavat tilastot, osaamisen ennakointidata, oppilaitosten vahvuudet ja oppijalähtöiset tarpeet yhteen pakettiin. Ymmärrystä tarpeista on kartutettu palvelumuotoilun avulla kevään 2021 aikana. Alkukartoituksen tulos herättelee katsomaan Etelä-Savon koulutuspolkuja kokonaisvaltaisesti: koulutustoimijat, elinkeinoelämä ja oppijat muodostavat yhdessä suunnan koulutuspoluille.   Palvelumuotoilulle on ominaista, että ennen ratkaisuvaihtoehtojen ideointia kasvatetaan ymmärrystä kohteena olevasta ilmiöstä. Näin varmistetaan, että ratkaistava ongelma on ymmärretty oikein....

Faktat

Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

01.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Muc/Ruralia, Samiedu, Otavia, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Spesia

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 951928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto