Asiakaslähtöiset koulutuspolut ja työelämän oppimissolut Etelä-Savon vetovoimana

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen.

 

TAVOITTEET

  • Hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja,
  • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.
  • Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

 

TOIMENPITEET

  • Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyössä kirkastetaan koulututoimijoiden vahvuudet ja kehitetään sen pohjalta asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja.
  • Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille. 
  • Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan oppimissoluja työelämän tarpeeseen.

 

TULOKSET

  • Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon syntyy vetovoimaisia ja tulevaisuuden työelämän tarpeet sisältäviä koulutuspolkuja
  • Koulutuspoluista tiedottamista ja nivelvaiheiden uraohjausta kehitetään digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen
  • Etelä-Savosta viestiminen koulutusmaakuntana jalostuu ja hankkeen aikana luodaan myös pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle tulevaisuudessa.

 

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Marianne Heikkinen 0404869649

Yhteyshenkilöt:

Otavia: Tuija Salminen 0447943544

MUC/Ruralia: Torsti Hyyryläinen 044 3085322

Savonlinnan kesäyliopisto: Hanna-Riikka Karjalainen 044 7730 996

Spesia: Jaana Myyryläinen 040 5609 750

Marika Mäkinen 040 752 9653 

Samiedu: Jonna Kokkonen 044 5506341

Esedu: Tiina Tervaniemi 040 548 4115

Seurakuntaopisto: Helena Markkanen 0504005084

Faktat

Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

01.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Muc/Ruralia, Samiedu, Otavia, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Spesia

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 951928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto