Hankkeessa kehitään Etelä-Savon oppilaitosten yhteisiä koulutuspolkuja ja oppimissoluja ja niiden viestintää Savostamo-verkkosivulla!

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen. Yhteisenä toimenpiteenä hankkeessa kehitetään Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä viestintäalustaa Savostamoa.

Savostamon esittely

Savostamon beta-versio on lanseerattu 15.2: beta.savostamo.fi

 

HANKKEEN SISÄLTÖ

TAVOITTEET

  • Hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja,
  • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.
  • Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

TOIMENPITEET

  • Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyössä kirkastetaan koulututoimijoiden vahvuudet ja kehitetään sen pohjalta asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja.
  • Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille. 
  • Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan oppimissoluja työelämän tarpeeseen.

TULOKSET

  • Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon syntyy vetovoimaisia ja tulevaisuuden työelämän tarpeet sisältäviä koulutuspolkuja
  • Koulutuspoluista tiedottamista ja nivelvaiheiden uraohjausta kehitetään digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen
  • Etelä-Savosta viestiminen koulutusmaakuntana jalostuu ja hankkeen aikana luodaan myös pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle tulevaisuudessa.

 

Materiaaleja:

Koulutusporttihankkeen Alkukartoitus

 

Julkaisut:

Työelämä kaipaa vahvistusta

Etelä-Savon koulutustarjonta yllättää positiivisesti

Kohti digitaalista innovaatiokeskittymää

Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035

Savostamo – Yhteinen viestintä tuo elinvoimaa

Osallistamisen vuosi

Yhteyshenkilöt:

Otavia: Tuija Salminen 0447943544, MUC/Ruralia: Torsti Hyyryläinen 044 3085322, Savonlinnan kesäyliopisto: Hanna-Riikka Karjalainen 044 7730 996, Spesia: Jaana Myyryläinen 040 5609 750, Marika Mäkinen 040 752 9653, Samiedu: Jonna Kokkonen 044 5506341, Esedu: Tiina Tervaniemi 040 548 4115, Seurakuntaopisto: Helena Markkanen 0504005084

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Marianne Heikkinen 0404869649

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Eteenpäin mara-matkalla – valmiiksi viitoitettu väylä

Matkailu- ja ravitsemus -alalla on suuri työvoiman tarve ja yritykset palkkaavat nyt mielellään henkilöitä, joilla on noheva ote työhön ja sopivaa täsmäosaamista alalle. Lyhyt kouluttautuminen sopii monille, jotka haluavat nopeasti työelämään. Kehittämis- ja johtamistehtäviin tähtäävillä puolestaan on usein tarvetta opiskella hieman enemmän.  Tässä blogissa esittelenkin, miten voit kätevästi yhdistää ammattikorkeakouluopintoja toisen asteen mara-alan opintoihin ja...

Savostamo-sumpit ja kattaus maakunnan koulutusherkkuja 15.2.2022

Savostamo-verkkosivun beta-versio on julkaistu! Takana on reilun vuoden verran aherrusta: ensin nykytilan ja tarpeiden määrittelyä, sitten tavoitteiden asettelua ja ideointia, viimeksi konkreettista verkkosivun työstämistä. Kaikki tämä Etelä-Savon oppilaitosten ja koulutuksen sidosryhmien kanssa yhdessä. Yhdessä ensimmäistä virstanpylvästä on myös juhlistettu. Savostamon testiversion kunniaksi järjestettiin Savostamo – Ready. Study, Go -verkkotapahtuma tiistaina 15.2.2022. Tapahtuman aikana vierailtiin Etelä-Savon...

Savolaiset huumorintajuisia, lupsakoita ja sopivasti kieroja

Mitä voi odottaa, kun pyytää vastauksia savolaisuutta ja Etelä-Savon maakunnan mahdollisuuksia kartoittavaan kyselyyn? Saimaa, Oopperajuhlat, Mannerheim ja muikut, niin vastaavat ehkä hieman varttuneemmat. Mutta nuoremmat katselevat asiaa omasta kulmastaan, eikä turha vaatimattomuus näytä vaivaavan ainakaan kaikkia vastaajia. Savolaiset nyt ovat vaan yksinkertaisesti ”parhaita”. Ehkä olisi syytä suunnitella jopa oman valtion perustamista. Oma kieli kun jo...

Ripaus pelillisyyttä sitouttaa sisältöön

Onko motia? Kiinnostaako Etelä-Savo? Voisiko uralatuset johtaa vaikka virtuaaliseksi energiakonsultiksi, joka mittaa ja säätää talojen sähkönkulutusta samalla, kun itse asustelee Rantasalmella luonnon keskellä pelkällä aurinkosähköllä? Monesti kuulen arvioitavan, onko henkilöllä motivaatiota töihin, opiskeluun, vaativaan harrastukseen tai kodin imuroimiseen. Motivaatio on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on leikkiminen. Leikki yhdistetään liian usein vain lasten touhuksi, mutta sen...

Mökkimindfullness – avain Etelä-Savon elinvoimaan?

Mökkielämä nostaa positiivisia mielikuvia ainakin näin työpöydän ääressä tietokonettaan naputtelevalle. Luonto ja puhdas ilma mutta myös fyysiset askareet mökkeillessä tuottavat mielihyvää ja antavat olemassaololle arjen kiireestä poikkeavia merkityksiä.  Mutta onko mökkimindfullnessista eteläsavolaisen elinvoiman pelastajaksi? Se on mahdollista! Näin vastasivat koulutustoimijat sidosryhmineen Koulutusportin Delfoissa katsoessaan kohti vuotta 2035.  Monipaikkaisuus ja luontoarvoja korostava elämäntapa voisivat olla vastauksia maakuntaa haastaviin toimintaympäristön muutoksiin.     Delfoissa väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen nähtiin...

Faktat

Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

01.10.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Muc/Ruralia, Samiedu, Otavia, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Spesia

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 951928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto