Hanke tavoitteena oli tuoda Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti.

Etelä-Savon ruoka-ala on suurimmaksi osaksi mikroyritysten varassa. Maataloustuotteiden jatkojalostuksen, mukaan lukien luomu- ja luonnontuotteet, ja paikallistuotteiden markkinoinnin lisäksi tarvitaan liiketoimintalähtöisiä innovaatioita ja maaseutuelinkeinojen monipuolistamista. Kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen vaatii yrityksiltä kykyä ennakointiin, proaktiiviseen toimintaan ja muutosten läpivientiin.

Verkostoituminen, kumppanuudet ja toimialojen rajapinnoille syntyvä liiketoiminta luovat uusia mahdollisuuksia. Ne eivät kuitenkaan synny itsekseen, vaan tueksi tarvitaan ”törmäyttämistä” ja konkretiaa uusiin toimintatapoihin ja teknologioihin.

Tavoitteet

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI -hanke tavoitteena oli

  • välittää ja tuottaa uutta tietoa ja työkaluja biotalousalan, erityisesti ruoka-alan, yrityksille yritystoiminnan kehittämiseksi sekä tarjota em. yrityksille mahdollisuuksia laaja-alaiseen verkostoitumiseen
  • tuoda ruoka-alan valtakunnallisen tason kehittämistoimet alueella hyödynnettäviksi yhteistyöllä
  • luoda Etelä-Savon ruokasektorin edistämiseen uusi yhteistyömalli

Toimenpiteet JA TULOKSET

Hankkeen toteutus jakautui kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen keskittyy ruoka-alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen, erityisesti uusien mallien, toimintatapojen, teknologioiden ja ennakointitiedon avulla.

Hankkeessa järjestettiin ajankohtaisista aiheista Ruokaketjun tulevaisuustärskyt (4 tilaisuutta, 202 osallistujaa) ja demo-tilaisuuksia (7 tilaisuutta, 85 osallistujaa, joista noin 50 yrittäjiä). Tilaisuuksissa välitettiin uutuustietoa sekä ruoantuotantoon että tuotteiden markkinointiin. Tilaisuuksien asiasisällöistä tehtiin myös videoita (tilaisuuksien nauhotteita ja neljä erillistä videota), jotta tieto olisi mahdollisimman laajan joukon saatavilla.

Toisen kokonaisuuden pääpaino oli valtakunnallinen yhteistyö ja valtakunnallisen hankkeiden ja kehittämisen mahdollisuuksien tuominen alueen ruoka-alan yrittäjille. Hanke verkostoitui 28 valtakunnallisen ja alueellisen ruoka-alan hankkeen kanssa ja välitti niistä tietoa Etelä-Savon alueella. Hanke koordinoi valtakunnallisten hankkeiden neljää aluetilaisuutta Etelä-Savoon.

Tiedontuotanto Etelä-Savon ruokasektorista oli tärkeä osa hankkeen toimintaa ja Etelä-Savon ruoka-alan näkyväksi tekemistä. Hankkeessa tuotettiin Etelä-Savon ruokasektorista kaksi tilastotietoaineistoa, joissa kuvataan ruoka-alan liikevaihto, henkilöstö ja toimipisteiden määrä toimialoittain. Lisäksi ruoka-alan koordinaatiohankkeen valtakunnallista ruoka-alan tilastointia varten koottiin Etelä-Savon tiedot. Luomualan pyynnöstä koostettiin Luomu Etelä-Savossa -katsaus, joka käännettiin englanniksi, Organic food in South Savo. Etelä-Savon elintarvikealan jatkojalostuksen edistämiseksi työstettiin Elintarvikkeiden tuotekehitys ja asiantuntijapalvelut -selvitys. Valtakunnallisen Aitoja Makuja -sivuston yrityshakemiston eteläsavolaisten yritysten tietoja (177) on tarkastettu ja ylläpidetty.

Etelä-Savon ruokasektorin yhteistyön kehittäminen ja voimavarojen yhdistäminen oli kolmannen työpaketin keskeisin asia. Hanke kokosi laajasti ruokasektorin kehittäjiä ja kouluttajia yhteisiin tapaamisiin. Etelä-Savon ruoka-alan yhteistyön tiivistyminen näkyy konkreettisesti Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys Ekoneum ry:n toiminnassa. Hankkeen yhteistyön kehittämisen tuloksena Ekoneumiin liittyi kaksi uutta jäsentä: Etelä-Savon Koulutus Oy vuoden 2020 alusta ja ProAgria Etelä-Savo vuoden 2021.

Hankkeen tavoitteena oli luoda systemaattinen toimintatapa Etelä-Savon ruoka-alan kehittämiseen, johon tuloksena voidaan pitää kiinnostuksen heräämistä Etelä-Savon ruoka-alan klusterin perustamiseen ja ruokalusterityöpajoihin aktiivinen osallistuminen. Etelä-Savon ruokaklusterin perustamista jatketaan vuoden 2021 lopulla alkaneessa Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle -hankkeessa.

Etelä-Savon ruoka-alan uutiskirjettä toimitettiin 15 kpl ajanjaksolla 1.10.2018-31.12.2020. Palautekyselyihin vastanneet olivat uutiskirjeen sisältöön tyytyväisiä.

Hankkeen tilaisuuksien aineistot ja julkaisut on koottu tälle KURVI-hankkeen sivulle.

 

Tietosuojaseloste_KURVI2021

Lisätietoja

Taina Harmoinen
projektipäällikkö
p. 040 662 5560
taina.harmoinen@xamk.fi

TILAISUUKSIEN MATERIAALEJA

TULEVAISUUSTÄRSKYT

Visioita vesiviisauteen / etätoteutus 16.11.2020

Tilaisuuden materiaalit:

Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimmat – globaaleista vesihaasteista vesivastuusitoumukseen, tutkija Kirsi Usva, Luonnonvarakeskus

Etelä-Savon vesivarat ja veden laatu, vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus
Veden merkitys liha- ja ruokatalon toiminnassa, laatupäällikkö Marita Leskinen, HKScan Finland Mikkeli
Vesiteknologialla ratkaisuja vastuulliseen vesijalanjälkeen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, professori, erotustekniikan osastonjohtaja Mari Kallioinen, LUT-yliopisto, School of Engineering Science

Tilaisuuden taltiointi on katsottavissa tästä https://link.otavia.fi/vesiviisaus

Etelä-Savon ruoka-ala nyt ja lähitulevaisuudessa / etätoteutus 15.9.2020

Tilaisuuden materiaalit:

Millaisen kuvan tilastot antavat Etelä-Savon ruoka-alasta, projektipäällikkö Riitta Kaipainen, KURVI-hanke, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Etelä-Savon Luomukatsaus, tutkija Pirjo Kivijärvi, KURVI-hanke, Luonnonvarakeskus
Etelä-Savon ruokaketjun kehitys- ja tulevaisuusnäkymät:
Ruoka-alan yritystoiminta, johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus
Alkutuotanto, toiminnanjohtaja Vesa Kallio, MTK-Etelä-Savo
Ruokapalvelut, keittiömestari, yrittäjä Teemu Kaijanen, Vaiha Oy

 

Visioita vastuullisuuteen / Mikkeli 13.11.2019

Tilaisuuden materiaalit:

Vastuullisuus haastaa ruokaketjun toimijoita, professori emerita Sirpa Kurppa, Luonnonvarakeskus
Vastuullisuustulkintoja Jäppilästä, luomuviljelijä ja -karjankasvattaja, toimitusjohtaja Esko Rissanen, Hyvätuuli Highland Oy
Mistä kaupan vastuullisuus on tehty, K-kauppias Esa Kettunen, Savonlinna
Mikä kuluttajista on vastuullista?, markkinatutkimuspäällikkö Milla Alanärä, Foodwest oy, lue lisää
Ruokaketjun vastuullisuus 2.0 -paneeli: Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Panelisteina Sirpa Kurppa, Esko Rissanen, Esa Kettunen, Milla Alanärä

 

Visioita viljelyyn, jalostukseen ja kauppaan / Mikkeli 22.3.2019

Avaussanat, toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo, ProAgria Etelä-Savo
Ruoantuotanto kannattavaksi – selvityshenkilön havaintoja, vuorineuvos Reijo Karhinen
Näkökulmia tulevaisuuden ruoantuotantoon, professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Leipätrendit ja suomalaisten kuluttajien odotukset leipomotoimialalle, toimitusjohtaja Markus Hellström, Fazer Leipomot Oy
Suomesta maailman kekseliäin ruokamaa, kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK
Paneeli: Onko suomalaisella ruokaketjulla tulevaisuutta?
Keskustelijoina toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo, professori Juha Helenius, toimitusjohtaja Markus Hellström, kenttäjohtaja Arttu Laine, maatalousyrittäjä Elina Vauhkonen, Kalliolan Luomu, maatalousyrittäjä Katriina Klinckowström, Karviaisten tila sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassinen, Mikkelin kaupunki.
Yhteenvetoa tulevaisuuden toimista, johtava tutkija Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus

Videotallenne tilaisuuden esityksistä

ALUETILAISUUDET

Trendi- ja markkinatietoa ja tuotekehitysideioita elintarvikeyrityksille Luomubuumi – lisää luomutuotteita -työpaja / Mikkeli 15.10.2019

Ohjelma:
Tervetuloa työpajaan! Luomubuumi-hankkeen ja osallistujien esittely, Riitta Kaipainen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Maarit Mäki, Luonnonvarakeskus
Markkina-aukkoja luomutuotteille päivittäistavarakaupossa, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu
Löytyykö luomun markkina-aukkoihin vastauksia, ideoita ja vientimahdollisuuksia ulkomailta, osa 1 esityksestä. Jakelukanavat ja vientitarinoita, osa 2, Jukka-Pekka Inkinen, MarketWise-hanke, Fennopromo Oy
Kahvitauko ja tutustumista tuotenäyttelyyn
Yrityksen puheenvuoro: Kuinka tulimme nykyisiin tuotteisiin ja mitä jatkossa, Taina Laitinen, Vavesaari Oy
Ideointia uusiksi tuotteiksi sekä konsepteiksi ja keskustelua tuotekehitystarpeista, fasilitaattorina Riikka Salokannel

Tilaisuuden järjestivät Luomubuumi – lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella –hanke ja Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta innovatiivisuutta – KURVI -hanke.

 

Mitä Etelä-Savo kuljettaa ja miten / Mikkeli 24.9.2019

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Maaseutu kuljetusympäristönä – palapelin muutokset ja mahdollisuudet, Heli Siirilä, Vaasan yliopisto

Etelä-Savo kuljettaa, Ilkka Liljander, Etelä-Savon hankinta-asiamies, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Esimerkkejä kotiin vietävien palvelujen kuljetusten optimoinnista, Jarno Väisänen, Procomp Solutions Oy

Kuljetusten kokonaisoptimointi, Mikko Kovanen

Mikkelin kaupungin ruokakuljetusten vaatimukset keittiön näkökulmasta ja ruokapalveluiden yhtiöittämisen vaikutukset kuljetuksiin, Mia Hassinen, Mikkelin kaupunki

Vastuulliset kuljetuspalveluhankinnat ja direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen edistämisestä, Taneli Varis, Motiva

Kuljetusteemasta lisätietoa

 

Ruoka-ala kasvuun Etelä-Savossa – yhteistyötä, kehittämistä, rahoitusta / Mikkeli 15.5.2019

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:
Ruokasektorin koordinaatiohanke – lähiruoka ja luomu, Heidi Valtari, Turun yliopiston Brahea keskus ja Marja-Riitta Kottila, ProLuomu ja luonnontuotteet – valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
Luonnontuotealan kehitystyö ja -tarpeet, Juha Rutanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
KURVI-hanke-esittely, Taina Harmoinen, Xamk
Elintarvikealan yritysten kehittäminen maaseuturahoituksella, Jukka Kotro, Etelä-Savon ELY-keskus
Yritysten kehitystyö: mistä saatu apua ja mitä tarvitaan?
Teron-Tuoretori, Tero Puikkonen
Arctic-Natural-Products-Oy, Heidi Gustafsson
Superhyvää-hyvinvointituotteet-voimakkaassa-kasvussa, Eeva-Liisa Häkli, Foodwest Oy
Luomubuumi, Riitta Kaipainen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Ruokaviraston pk-neuvonta ja vientihanke, Jenni Stenius, Ruokavirasto
Hunajahanke ja muita ruoka-alan hankkeita

DEMO-TILAISUUDET ja demo-videot

LEEVI-TUOTEKEHITYSTILAN ESITTELYVIDEO

Katso demo-video tästä

MAAPERÄSKANNAUKSEN ESITTELY

Katso demo-video tästä 

 

HÖYRY JA KUUMAVESIKÄSITTELYN TESTAUS RIKKAKASVIEN TORJUNNASSA

Katso demo-video tästä j

 

KAALIEN TUHOLAISTORJUNNAN TEHOSTAMINEN KUKKIVILLA KAISTOILLA SEKÄ HOUKUTUS- JA KUMPPANIKASVEILLA -WEBINAARI / 4.2.2021

Ohjelma

Kukkivien kaistojen kokeet Etelä-Savossa, Pirjo Kivijärvi, Luonnonvarakeskus
Tilakokeiden tuloksia, Sari Himanen, Luonnonvarakeskus
Viljelijäpuheenvuoro: kukkivien kaistojen käytännön toteutus, Antti Vauhkonen, Kalliolan luomu
Houkutus- ja kumppanuuskasvit kaalikärpästen hallinnassa, Anne Nissinen, Luonnonvarakeskus

Tilaisuuden esitykset 

Kukkivat kaistat avomaavihannestuotannossa -video 

Webinaarin tallenne

 

LUOMUSTA KILPAILUVALTTI -WEBINAARI / 25.11.2020

Ohjelma

Tervetuloa, projektipäällikkö Taina Harmoinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, KURVI – Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta –hanke
Miten viestiä asiakkaille luomun käytöstä luotettavasti? Ovatko ravintola-asiakkaat kiinnostuneita luomusta? Luomua ravintola -palvelun esittely, projektipäällikkö Anu Arolaakso, EkoCentria, Savon koulutuskuntayhtymä
Luomua ravintola -palvelun edut yrittäjälle, ravintolayrittäjä Juha Ollila, Härmän Rati
Kysymyksiä ja keskustelua

Videotallenne tilaisuudesta

 

KAISTASEKAVILJELY JA TRAKTORIN AUTOMATIIKKA -ESITTELYTILAISUUS / Juva 31.10.2019

Ohjelma
Virittäydytään tilaisuuteen, Pirjo Kivijärvi, tutkija, Luonnonvarakeskus
Sekaviljely – vanha juttu vai pussillinen uusia? Sari Himanen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
Traktori- ja työkoneautomaatio – sekaviljelyä helposti? Juha Backman, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
Kaffepaussi, suolaista ja makeaa
Koe ja näe
• Tutustu traktorisimulaattorin avulla automaation tuomiin hyötyihin, apukuskina Juha
• Uppoudu sekaviljelyn muotoihin ja toteutukseen videoin ja kuvin, oppaina Sari ja Pirjo
Tilaisuuden järjestivät: KURVI-hanke (www.xamk.fi/kurvi) ja SUREVEG-hanke (www.luke.fi/sureveg)

 

ASIAKKAIDEN VERKKOKÄYTTÄYTYMINEN JA SEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN VIESTINNÄSSÄ / Mikkeli  4.4.2019

Asiakkaiden verkkokäyttäytyminen, tutkimuspäällikkö Johanna Heinonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Videotallenne Johanna Heinonen luennosta

DIGITAALINEN MARKKINOINTI JA SEN HYÖDYNTÄMINEN / Pieksämäki 3.4.2019

Tuoreet eväät digitaaliseen markkinointiin, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto

  • digitaalisen markkinointipaketin suunnittelun pienelle- ja keskisuurelle yritykselle
  • digitaalisen markkinoinnin, erityisesti sosiaalinen median, hyödyntäminen liiketoiminnassa

Videotallenne Juho Pesosen luennosta

LIIKETOIMINTA JA DIGITAALISUUS / Savonlinna torstai 28.3. 2019

Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät? Yrittäjän erilaiset tavat miettiä ja toteuttaa liiketoiminnan kehittämisen seuraavaa askelta, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto

Videotallenne Juho Pesosen luennosta

TUOTEKEHITYSSELVITYS JA LEEVI-TUOTEKEHITYSTILAN ESITTELYVIDEO

Tutustu  Elintarvikkeiden tuotekehitys ja asiantuntijapalvelut -selvitykseen

Julkaistu 14.12.2021

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista

Organic food in South Savo

Julkaistu 20.9.2021

 

Lue tästä:

Luomu Etelä-Savossa

Julkaistu 15.9.2020

Lue tästä:

Tilastotietoja_EtelaSavo_ruokasektori_2020

Julkaistu 15.9.2020

Lue tästä:

Tilastotietoja_Etela-Savon-ruokasektorista_ESsa_2019-F2

Julkaistu 28.6.2019

 

Faktat

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta - KURVI

01.10.2018 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 247 691 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 96 529 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto