Hanke yhdistää uudella innovatiivisella tavalla datakeskus-, pelillistämis- ja kyberturvallisuusosaaminen ja niiden tutkimuksen

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yhdistää uudella innovatiivisella tavalla datakeskus-, pelillistämis- ja kyberturvallisuusosaaminen ja niiden tutkimus. Suunnitellun hankkeen on tarkoitus vastata näihin kaikkiin kolmeenosaamistarpeeseen luomalla Kaakkois-Suomeen uusi tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä sekä kehittää alanyrittäjyyttä ja työpaikkoja alueelle. Päätavoite on uuden kyberturvallisuuden innovaatioalustan luominen.

Osatavoitteet:
1) Kyberturvallisuuden innovaatiokeskittymä
2) Innovaatialustassa pilotoidut tuotteet ja palvelut
3) kyberturvallisuustietouden lisääminen, verkoston ja liiketoiminnan synnyttäminen

toimenpiteet

1) Pilotoidaan kyberturvallisuuspalveluja yritysten kanssa simuloidussa CyberLab ympäristössä
2) Kyberturvallisuusliiketoiminnan edistäminen opiskelijoiden keskuudessa
3) Kyberturvallisuustutkimus, kyberturvallisuuspeli-pilotti
4) Tutkimusraportit, kyberturvallisuustieto liiketoiminnassa, kyberturvallisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet
5) Kyberturvallisuusalan verkoston synnyttäminen osaamiskeskuksen ympärille

tulokset

1) Kyberturvallisuuden innovaatioalusta CyberLab
2) Uudenlainen innovatiivinen pelialusta ja kyberturvallisuuskoulutuspelejä
3) Tutkimustuloksia kyberturvallisuudesta ja kyberturvallisuuden pelillistämisestä ja pelien ansaintalogiikasta
4) Tulokset alueen yritysten halukkuudesta liiketoimintaan kyberturvallisuusalalla sekä lisää liikevaihtoa alueen yrityksiin ja uusia yrityksiä
5) Lyhyen aikavälin vaikutus: Uutta tietoa, teknologiaa ja osaamista kyberturvallisuudesta osataan hyödyntää seudun yrityskentässä, mikä omalta osaltaan kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Alan toimijat ja siitä kiinnostuneet ohjautuvat osaamiskeskuksen piiriin.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, yliopettaja Martti Kettunen, 044 702 8300, martti.kettunen@xamk.fi

Faktat

Kyberturvallisuus ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen

01.04.2015 – 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Cursor Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 761 832 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 349 184 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)