Merenkulun kyberturvallisuuden skenaariotyö mahdollistaa uhkien tehokkaan tunnistamisen ja torjumisen. Kymenlaakso kyberturvallisuuden kärkeen!

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Xamkin tuottaman merenkulun ja satamatoimintojen kyberturvallisuuden analyysityön pohjalta loogiset ja haastavat tulevaisuuden skenaariot, joiden avulla voidaan ennakoida globaalin kyberturvallisuusympäristön tulevaisuuden kehitystä, analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta Kymenlaakson kyberturvallisuusympäristöön ja alueen yritysten toimintaan.

Skenaarioiden avulla hahmotetaan  kyberturvallisuuden tilaa ja tulevaisuuden tietoturvailmiöitä Suomessa, ja niiden vaikutuksia Kymenlaakson logistiikkatoimijoiden ja yritysten toimintaan, asiakkaisiin ja näiden varautumistyöhön. Skenaariotyön tavoite on tuottaa myös uusia avauksia ja suuntaviivoja kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistyölle.

Hankkeen toimesta tehdään kyberturvallisuuden skenaariotyö, joka pohjautuu alan kokeneiden asiantuntijoiden haastatteluihin ja työpajatyöskentelyyn. Skenaariotyölle määritetään korostuvia painopistealueita Kymenlaaksossa. Skenaariotyössä kuvataan logistiikan alan kyberturvallisuuden vaihtoehtoisia skenaarioita lähitulevaisuuden aikajänteellä vuoteen 2030. Skenaariotyön tuloksia jalkautetaan käytännön tasolla informoiden sidosryhmiä ja logistiikkatoimialan verkostoja ja ideoiden jatkokehittämistoimenpiteitä kentällä toimivien asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy kyberturvallisuuden skenaariotyö, jossa skenaarioiden avulla hahmotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kyberturvallisuuden tilasta Suomessa, ja niiden vaikutuksia Kymenlaakson logistiikkatoimijoiden ja yritysten toimintaan, asiakkaisiin ja näiden varautumistyöhön. Skenaarioiden avulla arvioidaan suoraan Kymenlaakson alueen toimijoiden osaamis- ja muista tarpeita, joihin Xamk pyrkii koulutus- ja tki-toiminnallaan vastaamaan.

Projektin tulosten avulla lisätään myös organisaatioiden ymmärrystä yhteiskunnallisen muutoksen, teknologisen kehityksen ja muiden ilmiöiden vaikutuksista organisaatioiden kyberturvallisuuden tilaan, sekä organisaation yleiseen turvallisuuteen, varautumistyöhön ja riskienhallintaan.

 

Skenaariotyön painoarvo on suuri, koska se mahdollistaa Kymenlaakson kyberturvallisuuden kehittämistyön nostamisen uudelle tasolle, mikä vahvistaa tavoitellun digitalouden kasvun vakautta, ja toisaalta skenaariotyö tuottaa uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden myötä huippuosaamista alueen elinkeinoelämälle ja viranomaisille.

 

Lisätietoja

 

Erna Gronow
Projektipäällikkö
+358 40 688 6919
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

DIGITAALINEN TALOUS
XAMK

Faktat

Kyberturvan skenaariotyö Kymenlaaksoon 2023

01.05.2023 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 86 866 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 86 866 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemissen määräraha (AKKE) - Kymenlaakson liitto