Tavoitteena oli käyttäjien aktivoiminen mukaan yritysten ja organisaatioiden palveluiden kehittämiseen.

Living Labs: käyttäjälähtöinen palvelukehitys Etelä-Savossa -hanke toteutettiin vuosien 2011 ja 2014 aikana Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Hanke oli jatkoa Suomessa toimineelle Neloskierre-hankkeelle, joka oli useamman ammattikorkeakoulun yhteishanke ja Living Lab -verkosto vuosina 2009–2012.

Hankkeella haettiin ratkaisua siihen, että Etelä-Savossa tulisi laajemmin hyödyntää kaikkia yhteiskehittämisen voimavaroja, joilla maakunnan elinvoimaisuus ja vetovoima vahvistuvat. Hankkeen tavoitteena oli alueen ihmisten ja yritysten aktivoiminen elinkeinoelämän kehittämiseen siten, että käyttäjät otetaan mukaan kehittämään yritysten ja organisaatioiden palveluita. Mikkelin ammattikorkeakoulu ja sen koulutusohjelmat muodostivat monialaisen ympäristön Living Lab -toiminnalle. Tavoitteena oli integroida Living Lab osaksi opetus- ja TKI-toimintaa lisäämään hankkeen vaikuttavuutta.

Hankkeen aikana Mamkin opetus- ja muulla henkilökunnalla oli mahdollisuus perehtyä Living Lab -menetelmään ja testata sitä tekemällä opetukseen kytkettyjä käytännön kehittämisprojekteja. Opetushenkilökunta ja opiskelijat oppivat toimimaan monialaisissa projekteissa, ja projektin työstämisen lisäksi opettelivat viestimään toimeksiantajan edustajien kanssa. Mamkissa Living Lab -menetelmää ja ajattelutapaa tullaan käyttämään niin opetuksessa, ravintolapalveluiden kehittämisessä kuin monialaisten työelämäprojektien työstämisessä uudessa innovatiivisessa oppimisympäristössä. Käytännön tekemisen myötä Living Lab -toimintaa selkeytetään ja luodaan toimintamalli, joka palvelee monialaisten projektien tekemistä alueen organisaatioille. Toimintamallissa otetaan huomioon Living Labille tärkeät osa-alueet, monialaisuus ja -ammatillisuus, tosielämän ympäristö ja käyttäjälähtöisyys.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Anna Ollanketo
projektipäällikkö
p. 040 183 9330
anna.ollanketo(at)mamk.fi

Faktat

Living Labs: käyttäjälähtöinen palvelukehitys Etelä-Savossa

01.10.2011 – 31.03.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirasto (ESR)

Asiasanat