Projektin tuotoksena syntyy muun muassa toksikologiaan liittyvä opetussuunnitelma.

tavoitteet

Tavoitteena on kehittää myrkkyihin liittyvä massakurssiaineisto (Massive Open Online Course MOOC).

toimenpiteet

Xamkin pääasiallinen tekeminen liittyy opetuksen pedagogiseen ja sisällölliseen suunnitteluun yhdessä toisten kanssa käyttäen olemassa olevia työkaluja, kuten Moodlea.

tulokset

Projektin tuotoksina syntyvät toksikologiaan liittyvä opetussuunnitelma, ohjeistus sisällön tekemiseen, ohjeistus pedagogiseen suunnitteluun, hyväksiluentaohje, MOOCin asennus ja räätälöinti sekä oppimismoduulien sisällöt.

Hankkeessa tuotetun MOOC-materiaalin löydät tästä (http://moodle.toxoer.com/)

Lisätietoja

Projektipäällikkö, yliopettaja Merja Mäkelä, 044 702 8340, merja.makela@xamk.fi

Faktat

Learning Toxicology through Open Educational Resources (TOX-OER)

01.09.2015 – 31.08.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Universidad de Salamanca, Espanja

Osatoteuttajat: Universita di Bologna, Italia; Universidade de Porto, Portugali; Univerzita Karlova V Praze, Tsekin tasavalta; Universitatea Transilvania Din Brasov, Romania; Space Research and Technology Institute, Bulgaria; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 191 243 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 30 969 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: CIMO / ERASMUS+