Näkymä tekee tulevaisuustyöskentelyä tutuksi, vahvistaa alue-ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakoitua tietoa kohti päätöksentekoa ja toimintaa.

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ja toimenpiteiden ja päätösten pohjaksi. Mitä paremmin tulevaisuuteen on alueen toimijoiden kesken varauduttu, sitä paremmat ovat alueen menestymismahdollisuudet.

Hankkeen avulla alueen toimijoita yrityksistä julkiseen sektoriin ja oppilaitoksiin tutustuu ennakointitiedon hyödyntämiseen ja tulevaisuus työskentelyyn. Tulevaisuustiedon avulla ymmärretään paremmin markkinoiden ja asiakastarpeiden muutoksia sekä pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin sopivalla tarjonnalla. Ennakoinnin avulla myös työnantajien osaamistarpeisiin varautuminen helpottuu. Hankkeen tuloksena oppilaitosten tarjonta vastaa aiempaa paremmin työnantajien tarpeisiin ja oppilaitoksissa pystytään varautumaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin pisteen opinto- ja uraohjauksessa hyödynnetään aiempaa paremmin toimialakohtaista ennakointitietoa.

Näkymän tavoitteet

  1. Vahvistaa alueella jo tuotettavan ennakointitiedon kulkua käytännön toiminnaksi.
  2. Viedä tuotettavaa ennakointitietoa aiempaa useamman saavuttavaan muotoon ja toimia linkkinä tiedon ja toimijoiden välissä.
  3. Tehdä ennakointitoimintaa tutuksi alueella ja tuoda tulkittuja näkökulmia tiedoksi alueen toimijoille päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi.
  4. Auttaa alueen toimijoita tulkitsemaan ennakointitietoa ja luomaan omia verkostokohtaisia tulevaisuusnäkymiä.
  5. Vahvistaa ammatinvalinnan ohjauksen ohjautumista ajankohtaiseen ja ennakoivaan toimialaatietoon.
  6. Vahvistaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa lisääntyvän tulevaisuuskyvykkyyden avulla ja arkipäiväistää ennakointia, jotta sen käyttöön ei koeta liian suurta kynnystä.
  7. Tuotteistaa hankkeen aikana tulevaisuustyöskentelyä helpottavia palvelupaketteja
  8. Juurrutetaan ennakointiajattelua ja -toimintaa osaksi oppilaitosten normaalia toimintaa ja johtamista.

Näkymä-hankkeen tuloksia

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää jo tuotettua tulevaisuustietoa ja tehdä sitä sekä tulevaisuustyöskentelyä tutuksi erilaisille kohderyhmille.

Pyhtään nuorten tulevaisuustyöpaja

12.4.2023 järjestettiin Pyhtäällä yhdessä Leader Sepran ja Pyhtään nuorisovaltuuston kanssa nuorten tulevaisuustyöpaja. Työpajassa hyödynnettiin vuoden 2022 Kymenlaakson tulevaisuusverstaan tuotoksia.

Työpajan kulku, tehtävät ja tulokset on esitelty seuraavassa materiaalissa: Pyhtään nuorten tulevaisuustyöpaja. Työpajan tulokset on koottu myös lyhyemmin erikseen: Pyhtään nuorten tulevaisuustyöpaja_tulokset.

Nuorten tulevaisuustyöpaja Kouvolassa

6.5.2023 pidettyyn nuorten tulevaisuustyöpajaan osallistui 10 nuorta Kouvolassa. Työpajassa hyödynnettiin pääosin samoja menetelmiä, kuin Pyhtäälläkin järjestetyssä pajassa. Nuorten tulevaisuustyöpaja Kouvolassa.

Kymenlaakson ennakointinyrkin pikaennakointi

9.6.2023 Kymenlaakson ennakointinyrkin kesäisessä tapaamisessa testattiin ensimmäisen kerran Näkymä-hankkeen kehittämää pikaennakoinnin menetelmää. Menetelmään ja pikaennakoinnin tulokset on linkitetty osaksi Kymenlaakson ennakointipalvelua. Suora linkki raportille: Kymenlaakson ennakointinyrkin pikaennakoinnin tuloksia.

Kymenlaakson megatrendit 2023 -peli

Hankefestareilla 27.9.2023 lanseerataan Sitran megatrendien pohjalta tehty peli, jossa megatrendejä tarkastellaan erityisesti Kymenlaakson näkökulmasta. Thinglink-alustalle rakennetun pelin avulla voit tutustua konkreettisiin esimerkkeihin megatrendien vaikutuksista ja pohtia vastauksia mitä erilaisimpiin haasteisiin yksin tai yhdessä muiden kanssa. Linkki peliin liitetään tähän julkaisun jälkeen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Irina Kujanpää
p. 050 447 1506

 

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Kymenlaakson innostavimmat hankkeet on palkittu: Oppia ja kokemuksia laajalla rintamalla!

Kymenlaakson ensimmäisillä hankefestareilla 27.9.2023 palkittiin huikeita kehityshankkeita viidessä eri kategoriassa. Lisäksi kaksi hanketta sai tuomariston kunniamaininnan. Onnittelut voittajille vielä tätäkin kautta!  Mukaan ilmoittautuneiden hankkeiden monipuolisuus kertoo siitä, että Kymenlaaksossa osataan ja edistetään asioita hyvin laajalla rintamalla. Itse olin päässyt lukemaan lyhyet esittelyt jo hakuvaiheessa, mutta vasta kun kunkin hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista kerrottiin ääneen, moni...

Faktat

Näkymä - tulevaisuusdataa päätöksentekoon

01.01.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvolan ammattiopisto Eduko, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 237 373 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 103 872 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE-rahoitus