Näkymä tekee tulevaisuustyöskentelyä tutuksi, vahvistaa alue-ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakoitua tietoa kohti päätöksentekoa ja toimintaa.

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ja toimenpiteiden ja päätösten pohjaksi. Mitä paremmin tulevaisuuteen on alueen toimijoiden kesken varauduttu, sitä paremmat ovat alueen menestymismahdollisuudet.

Hankkeen avulla alueen toimijoita yrityksistä julkiseen sektoriin ja oppilaitoksiin tutustuu ennakointitiedon hyödyntämiseen ja tulevaisuus työskentelyyn. Tulevaisuustiedon avulla ymmärretään paremmin markkinoiden ja asiakastarpeiden muutoksia sekä pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin sopivalla tarjonnalla. Ennakoinnin avulla myös työnantajien osaamistarpeisiin varautuminen helpottuu. Hankkeen tuloksena oppilaitosten tarjonta vastaa aiempaa paremmin työnantajien tarpeisiin ja oppilaitoksissa pystytään varautumaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin pisteen opinto- ja uraohjauksessa hyödynnetään aiempaa paremmin toimialakohtaista ennakointitietoa.

Näkymän tavoitteet

  1. Vahvistaa alueella jo tuotettavan ennakointitiedon kulkua käytännön toiminnaksi.
  2. Viedä tuotettavaa ennakointitietoa aiempaa useamman saavuttavaan muotoon ja toimia linkkinä tiedon ja toimijoiden välissä.
  3. Tehdä ennakointitoimintaa tutuksi alueella ja tuoda tulkittuja näkökulmia tiedoksi alueen toimijoille päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi.
  4. Auttaa alueen toimijoita tulkitsemaan ennakointitietoa ja luomaan omia verkostokohtaisia tulevaisuusnäkymiä.
  5. Vahvistaa ammatinvalinnan ohjauksen ohjautumista ajankohtaiseen ja ennakoivaan toimialaatietoon.
  6. Vahvistaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa lisääntyvän tulevaisuuskyvykkyyden avulla ja arkipäiväistää ennakointia, jotta sen käyttöön ei koeta liian suurta kynnystä.
  7. Tuotteistaa hankkeen aikana tulevaisuustyöskentelyä helpottavia palvelupaketteja
  8. Juurrutetaan ennakointiajattelua ja -toimintaa osaksi oppilaitosten normaalia toimintaa ja johtamista.

Näkymä-hankkeen tuloksia

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää jo tuotettua tulevaisuustietoa ja tehdä sitä sekä tulevaisuustyöskentelyä tutuksi erilaisille kohderyhmille.

Pyhtään nuorten tulevaisuustyöpaja

12.4.2023 järjestettiin Pyhtäällä yhdessä Leader Sepran ja Pyhtään nuorisovaltuuston kanssa nuorten tulevaisuustyöpaja. Työpajassa hyödynnettiin vuoden 2022 Kymenlaakson tulevaisuusverstaan tuotoksia.

Työpajan kulku, tehtävät ja tulokset on esitelty seuraavassa materiaalissa: Pyhtään nuorten tulevaisuustyöpaja. Työpajan tulokset on koottu myös lyhyemmin erikseen: Pyhtään nuorten tulevaisuustyöpaja_tulokset.

Nuorten tulevaisuustyöpaja Kouvolassa

6.5.2023 pidettyyn nuorten tulevaisuustyöpajaan osallistui 10 nuorta Kouvolassa. Työpajassa hyödynnettiin pääosin samoja menetelmiä, kuin Pyhtäälläkin järjestetyssä pajassa. Nuorten tulevaisuustyöpaja Kouvolassa

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Irina Kujanpää
p. 050 447 1506

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Näkymä - tulevaisuusdataa päätöksentekoon

01.01.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvolan ammattiopisto Eduko, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 237 373 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 103 872 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE-rahoitus