Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin avoimella lähdekoodilla toteutettuja digitaalisia arkistopalveluita ja sähköisen tiedon säilyttämisen työkaluja.

Projektissa lähtökohtana oli siirtymä avoimiin ympäristöihin jo koetelluilla perusratkaisuilla. Innovatiivisista tavoitteista huolimatta varmistetaan, että tulokset tuottavat myös käytännössä luotettavaa palvelua, joka itsestään selvästi onkin sähköisen arkistoinnin edellytys. Hankkeen tavoitteena oli avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelumalli arkistoaineiston vastaanottoon, hallintaan ja jakelupalveluun. Sen perustana oli Mamk:n arkistopalveluiden monialainen toimintamalli, mutta hankkeen tuloksia voidaan käyttää myös toimijakohtaisena arkistona. Projektin toteutuksessa oli kolme pääaluetta, jotka tarkemmassa projektisuunnitelmassa jaotellaan työpaketeiksi. Hankkeessa käytetään hyödyksi Mamkin ja kumppaneiden kuten Elkan aiempien hankkeiden tuloksia.

OSA –hanke toteutettiin Etelä-Savon maakunnan myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja kansallisen hankerahoituksen tuella. Hankkeessa yhteistyökumppaneina olivat MPY Oyj, Multiprint Oy, Brages Pressarkiv, Elka ja MariaDBServices Ab. Hankkeen kanssa yhteistyötä tekivät myös Otavan Opisto ja Arkistolaitoksen AHAA-hanke.

Hankkeen julkaisuja:

Avoimen lähdekoodin palvelinvirtualisointiratkaisu Open Source Archive-hankkeen tarpeisiin.

Sähköisen arkistointipalvelun käyttöliittymäsuunnittelu

Sähköisen arkistopalvelun kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta

Käyttäjälähtöisyys ja datan visualisointi sähköisessä arkistotietokannassa

Yhteystietoja

Liisa Uosukainen
projektipäällikkö
p. 040 652 8755
liisa.uosukainen(at)mamk.fi

Faktat

OSA - avoimen lähdekoodin arkistoratkaisu

01.03.2014 – 03.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta