Xamk toteuttaa vuosina 2023-2025 pelastusalan psykologisen suorituskyvyn ja sen haasteiden tutkimushankkeen Palosuojelurahaston rahoituksella.

 

Psykologinen suorituskyky ja sen häiriintyminen muutosten keskellä

Tämän Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) TKI-hankkeen tarkoituksena on tutkimuksellisesti lähestyä pelastusalan psykologisen suorituskykyä selvittäen sen sitkeyttä, särkymistä, selviytymistä ja sopeutumista.  

 

Lähestymiskulmia psykologiseen suorituskykyyn

Hankkeen osatutkimuksissa selvitetään pelastusalan yhteisöllistä ja yksilöllistä psykologista suorituskykyä ja sen häiriintymistä muutosten keskellä, työyhteisötragedioista selviytymistä ja moraalista vauriota/stressiä ilmiönä. Hankkeen tutkimukset ovat pääosin laadullisia, ja määrällinen tutkimus on pienemmässä osassa. Hankkeen julkaisuissa tähdätään mahdollisimman korkealaatuisiin, kansainvälisiin vertaisarvioituihin tiedelehtiin. Hankkeen tulosten tavoitteena on tieteellisen tiedon kartuttamisen lisäksi tukea pelastusalan kehittämistyötä.  

Hankkeessa tuotetaan myös verkkokoulutukset pelastajien ja pelastusalan työyhteisöjen käyttöön vapaasti saataville.  

 

Hankekuva: (c) Darcmedia / Manu Eloaho

Lisätietoja

Projektitutkija Sanna Korpela
sanna.korpela@xamk.fi

Yliopettaja Hilla Nordquist
hilla.nordquist@xamk.fi

 

Verkkokoulutusten toteuttamisessa apuna on Joonas Lahelma.  

 

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Faktat

RescTRUST: Pelastusalan psykologinen suorituskyky yhteiskunnan ja työn murroksissa -tutkimushanke

01.05.2023 – 30.04.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Rahoittajana Palosuojelurahasto

Tutkimuskeskus: Uudistuva työelämä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 147 100 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 775 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Palosuojelurahasto