Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri -hanke tutkii ja kehittää ilmailua kohti tulevaisuuden monipuolistuvaa ilmaliikennekulttuuria.

Vauhdilla kasvava miehittämätön ja perinteinen miehitetty ilmailu kohtaavat yhä useammin niin taivaalla kuin lentokentilläkin. Dronerahtikuljetukset limittyvät osaksi maateitse tapahtuvia kuljetuksia. Uudet toiminnot tuovat siis osaltaan suuren joukon haasteita, mutta erityisesti paljon uusia innovatiivisia mahdollisuuksia. Vaikka vähäpäästöisyys onkin myös ilmailun yksi tulevaisuuden päätavoitteista, kivijalan tulevaisuudenkin ilmaliikenteelle antaa se tärkein asia ilmailussa: turvallisuus.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset tukevat ilmaliikenteen osalta siirtymää pois
uusiutumattomia ja saastuttavia luonnonvaroja käyttävästä matkustus- ja kuljetuskalustosta.

Hanke pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä lisäämällä sidosryhmissään
entisestään ymmärrystä nykyisten hiilipohjaisten logististen tuotantoratkaisuiden
haitallisuudesta. Toisaalta hanke lisää sidosryhmien tietoisuutta ja luottamusta siihen, että
haitallisia ratkaisuita voidaan tulevaisuudessa korvata ilmaston kannalta kestävämmillä
menetelmillä.

Hanke edistää ekologisten teknisten innovaatioiden ja matkustuspalvelujen kehittämistä ja
käyttöönottoa uusien ilmaliikennemuotojen ympärille. Uusiutuvan energian käyttöön tähtäävät
ratkaisut lentokaluston ja lentokentän energiatuotannon osalta edistävät pitkän aikavälin
kestävyystavoitteita.

Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri -hanke siis tukee uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja palvelujen käyttökohteiden syntyä
pientavaran ja matkustajien kuljetukseen. Uusien teknologioiden hyödyntäminen lentokentän
maapalveluissa ja kestävien energiaratkaisujen käyttöönotto lentokentän toiminnoissa edistävät
elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu – XAMK:n ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n välisesti. Projektin vetäjänä toimii Xamk.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Marko Sorsa (Xamk)

marko.sorsa@xamk.fi

+358 40 575 7661

 

Projektipäällikkö Johanna Kunttu (Cursor Oy)

johanna.kunttu@cursor.fi

+358 40 190 2569

Faktat

Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri

01.01.2023 – 28.02.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Cursor Oy

Muut kumppanit: Redstone AERO, RumbleTools Oy, Robots Expert Finland Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 237 696 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 71 308 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EU- ja valtionrahoitus