Vähän maan yläpuolella leijuva drone.

NELI

North European Logistics Institute

Neli on tulevaisuuden ilmaliikenteen edelläkävijä

A drone flying

Kehitämme teknologiaa ja operatiivisia prosesseja pitkän matkan miehittämättömään lentotoimintaan

Koulutamme uusia miehittämättömän ilmailun osaajia

Kehitämme modernia lentokenttäkonseptia ja vauhditamme sähköisen lentoliikenteen kaupallista kehitystä

Missio

 • NELI rakentaa parempaa huomista.
 • Mahdollistamme ihmisten ja tavaroiden nopean, sujuvan ja vähäpäästöisen kuljettamisen ilmateitse.
 • Olemme maakuntien elinvoiman rakentajia, sillä työmme tuloksena koko Suomi on saavutettavissa ilmateitse muualta Suomesta ja maailmalta.
 • Kehitämme järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedonkeruun elinympäristöstämme miehittämättömillä ilma-aluksilla. Näin rakennamme yhteiskuntaa, jota johdetaan tehokkaasti tiedolla.
 • Jaamme osaamistamme ja täydennyskoulutamme nopeasti kasvavalle ilmailualalle uusia osaajia.

Visio

 • TKI-toimintamme tuloksena Kaakkois-Suomi on vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan lentologistiikan sekä kaukokartoituksen edelläkävijä.
 • Kaakkois-Suomi on erinomaisesti saavutettavissa muualta Suomesta ja maailmalta.
 • Uuden ilmailuteknologian nopea käyttöönotto on luonut merkittävää uutta elinvoimaa ja vaurautta Kaakkois-Suomeen.
 • Kaakkois-Suomi on uuden ilmailuteknologian ammattilaisten johtava kouluttaja Suomessa.
 • NELI on kansainvälisesti tunnettu ilmailualan tutkimuskeskus.

Verkostot ja sidosryhmäyhteistyö

NELI on mukana seuraavissa yhteistyöverkostoissa:

 • LIFT Future Aerospace Center
 • FUAVE-verkoston (Finnish UAV Ecosystem) perustajajäsen
 • Korkeakoulujen dronekoulutusverkoston (UCNDrone) perustajajäsen
 • ALICE – logistiikkakehittäjien verkosto 
 • LIMOWA Logistiikkaverkosto 
 • FINNHUB – logistiikka-alan yhteistyöverkosto 
 • DIMECC co-creation ecosystem 

NELI tekee läheistä yhteistyötä  alueen lentokenttien ja ilmailualan yritysten kanssa. Tärkeimpiä lentokenttäyhteistyökumppaneitamme ovat Pyhtäällä sijaitseva tulevaisuuden ilmailun testialusta – Helsinki-East Aerodrome ja Mikkelin lentokenttä. Tavoitteena on kehittää modernia lentokenttäkonseptia, sekä uusia ilmailualan kaupallisia sovelluksia läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

NELI osallistuu aktiivisesti tulevaisuuden ilmailun puitteiden luomiseen antamalla lausuntoja ja toimimalla asiantuntijana.

Yhteistoiminta alueen yritysten, kaupunkien, kuntien, aluekehitysorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa on läheistä.

Tutkimusyksikkömme hankkeita

NELI:n tutkimustoiminta toteutuu hankkeina. Tutkimusyksikkö toimii hankkeissa koordinaattorin ja partnerin rooleissa. NELI toteuttaa myös toimeksiannosta tutkimuksia ja selvityksiä sidosryhmien tarpeisiin. NELI:n hanketoimintaa ohjaavat vahva visio tulevaisuuden vähäpäästöisestä lentologistiikasta, elinkeinoelämän tarpeet sekä kiinnostus ilmailualan kehittämiseen.

Tutustu artikkeleihin ja julkaisuihin

The Long Term Evolution (LTE) technology for the terrestrial area allows command and control and payload communications between drone and ground station in real-time and beyond visual line of sight (BVLOS) conditions. However, aerial coverage, interference elimination, and network latency require further study, because mobile networks for Command and Control (C2) links are not yet generally accepted in drone operation by Civil Aviation Authorities (CAAs).

Drone lumisessa maassa.

Siirtymäkauden päättyessä vuoden 2023 lopussa tuo alkava vuosi dronetoimintaan sisäistettäväksi jälleen uusia säädöksiä. Yksi vaatimus on uusien myytävien dronejen avoimen kategorian C-luokitusmerkintä. Dronetoimijaksi rekisteröitymiseen ei sen sijaan tule muutoksia. Säädännölliset päivitykset ovat maallikolle lähinnä puuduttavaa kapulakieltä, mutta dronetoimijoille tärkeää pakollista opeteltavaa.

Tekoälyllä toteutettu piirroskuva ihmisistä ihailemassa ilmassa lentäviä droneja.

Miehittämätön ilmailu on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana huimasti. Suomen lainsäädäntö oli vielä tuolloin maailman vapaimpia ja antoi lennättäjälle mahdollisuuden käyttää maalaisjärkeä lennättäessään dronea, tai suomeksi sanottuna droonia. Nämä kopterilennättämisen villit vuodet ovat nyt jo takana.

Punainen drone lumisessa maassa.

Tultaessa 2030-luvulle yksinomaan Saksassa on arvioitu vuosittain tehtävän 126 000 kaupallista ja 721 000 yksityistä dronelentoa, määrän edelleen kasvaessa. Saksan ilmailukeskus (DLR) onkin tehnyt tutkimustyötä kuinka ilmatilan hallinnan olisi toimittava tällaisissa täysin uudella tavalla kuormitetuissa liikennöintiolosuhteissa.

Tekoälyllä tuotettu kuva helikopterista ja droneista tulevaisuuden kaupungissa.

Digitaalisuuteen siirtyminen on yksi lentokenttien lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. Lentoasemien digitaalisuusasteiden tarkasteluun on luotu neliportainen digitaalinen kypsyysmalli. Tällä hetkellä ylimmän digitaalisuustason kokemuksen löytääkseen on matkustettava esimerkiksi Aasiaan saakka.

Nainen lentotietonäyttötaulun edessä.

Energiankysynnän kasvaessa myös ja erityisesti lentokoneteknologian on mentävä vahvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Fossiiliset polttoaineet voivat olla hyvänä tukena kehityksen rinnalla vielä kauankin, mutta lähestymismerkkien on oltava uusiutuvan energian kiitotiellä. On myös tiedostettava, mitä päästöille voidaan tehdä juuri nyt.

Tekoälyllä luotu kuva kahdesta lentokoneesta.

Lapset rakastavat edelleen kasata lennokkeja, edes digiaika ei ole muuttanut asiaa mihinkään. Ilmailualan asiantuntijoiden mukaan kasvatus ilmailuun olisikin aloitettava jo alakouluiässä. Muussa tapauksessa ilmailuala on vaarassa menettää huippuosaajia myöhemmin muille aloille.

Tekoälyllä tuotettu kuva lapsesta piirtämässä ja lentokoneita taustalla.

Lentämisen maine hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana on vahva. Sen sijaan läheskään yhtä hyvin ei tiedetä sitä, mitä ala tekee päästäkseen kansainvälisten ilmastosopimusten ohella itse asettamiinsa erittäin vaativiin ympäristötavoitteisiin. Lentoasemia koskevan sertifioidun eurooppalaisen ympäristöohjelman päätavoitteeksi on asetettu Net Zero 2050, eli täydellinen nollapäästöisyys vuoteen 2050 mennessä.

Tekoälyllä tuotettu kuva lentokoneesta lentämässä aurinkovoimalapuiston yllä.

Vuoteen 2010 saakka dronet eli miehittämättömät UAV -ilma-alukset (Unmanned Aerial Vehicle) olivat Suomessa ja muuallakin maailmassa vielä varsin tuntemattomia teknisiä hyödykkeitä. Nyt tilanne on muuttunut, ja miehittämättömien ilma-alusten kaupallistamiselle etsitään yhä uusia käyttösektoreita erityisesti pääkaupunkitasolla.

Joukko miehittämättömiä ilma-aluksia lentää kohti kaupunkia.

Lentoliikenteessä ilma-alusten paikkaa voidaan seurata useilla eri tavoilla. Menetelmälennonjohdon ja tutkavalvonnan rinnalle kehittyneet automatiikkaan perustuvat valvontajärjestelmät ovat myös dronepilottien käytössä.

Infograafikuva lentokoneen valvontajärjestelmän linkeistä.

Syyskuun alussa järjestettiin Pyhtäällä kolmannen kerran ilmailualan ammattilaistapahtuma Tech Runway. Tapahtuma oli tällä kertaa suurempi kuin koskaan aiemmin, mikä sopi hyvin uuden tutkimuskeskuksen julkistamiselle.

Tech Runway -messujen puitteet olivat erinomaiset, sillä aivan messuja edeltävinä päivinä Helsinki-East Aerodromelle valmistui upouusi iso hangaarirakennus. Messuilla oli käytössä koko avonainen iso tila, joka täyttyi lentokoneista, droneista ja messuosastoista.

Enter future airspace -kyltti.

Lentokoneen operatiiviset kustannukset voidaan erotella muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Mistä nämä kulut muodostuvat ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi lentokoulutuksen kustannuksiin?

Tekoälyllä tuotettu kuva pienlentokoneesta.

Sähköiset lentokoneet mahdollistavat tulevaisuudessa edullisemman ja vähäpäästöisemmän tavan lentokoulutukselle verrattuna polttomoottoreilla varustettuihin lentokoneisiin.

Lentokone sähkölatausasemalla.

Lentäjä tarvitsee lentokoneen ohjaamiseen ja navigointiin monenlaista koneen järjestelmien ja antureiden tuottamaa tietoa. Tieto voi olla yksityiskohtaista raakadataa tai tietoa yhdistämällä ja laskemalla tuotettua jalostetumpaa informaatiota. Valmiiksi jalostettu informaatio parantaa lentoturvallisuutta ja helpottaa lentäjän työtä.

Lentokoneen ohjaamo.

Yrityksissä ja viranomaisorganisaatioissa on havahduttu uusiin osaajatarpeisiin.  Xamk kehittää drone-koulutustarjontaa tukemaan tulevien asiantuntijoiden työllistymistä.

Nainen osoittaa päänsä yläpuolella lentävää dronea.

Satelliittinavigointi on meille jokaiselle tuttu käsite tavalla tai toisella. Autoissamme on navigaattorit, samoin veneissämme. Kännyköissämme on kartat ja navigointiohjelmat. Apukeinoja sijaintimme selvittämiseen on enemmän kuin tarpeeksi.

Merikortti veneen kannella.

Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvat dronelennot ovat yksi keskeinen tutkimuskohde NELI-tutkimusyksikön FUAVE-hankkeessa.

Drone lumisessa maassa.

Ammattikorkeakoulut voisivat johtaa Talent Management -työtä ja tukea yrityksiä osaajien löytämisessä.

Dronen kauko-ohjain.

Digitalisaatio on oleellista merenkulussa, joka on maailmankaupan selkäranka. Digitalisaation avulla mahdollistamme talouskasvuamme vähentäen samalla ilmanpäästöjä ja lisäämällä logistiikkaketjujen turvallisuutta.

Laivasimulaattorin aluksen komentosillan ohjainpaneeli.

Autoilun sähköistyminen on jo edennyt, mutta miten käy veneilyn sähköistymisen?

Purjeveneeseen sopiva sähkömoottorijärjestelmä.

Vuoden 2022 alusta NELI-tutkimusyksikköön perustettiin uusi tutkimuspäällikön tehtävä. Tutkimuspäällikön tehtävän vastuualueena on lentologistiikka, painottuen erityisesti tulevaisuuden ilmaliikenteeseen. Tutkimusalueisiin kuuluvat esimerkiksi ilmailun digitalisaatio, vaihtoehtoiset kestävät lentopolttoaineet, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka, älykäs ilmatilanhallinta sekä lentokenttien digitalisaatio.

Kiitoradan päällä leijuu lentologistiikkaan liittyviä sanoja.

Edistynyt ilmaliikenne (Advanced Air Mobility, AAM) -termillä viitataan lentotoimintaan, jota operoidaan kiinteäsiipisillä sähköisillä ilma-aluksilla, jotka pystyvät nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan.

Kiitorata kaipunkimaisemalla.

Marraskuu toi merkittäviä ilmailualan uutisia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi, että valtion vuoden 2022 talousarvioon on hyväksytty täydennyksenä 2,5 miljoonan euron rahoitus Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki-East Aerodromen kehittämiseen.

Vesikone odottamassa lentokentällä.

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto pyörähti käyntiin toukokuun alussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO luovat yhteistyöllä maakunnan droneosaamista rakentavan dronekouluttajien verkoston.

Drone pöydällä.

Uusien sähkölentokoneiden kehitysprojekteja on käynnissä useita. Hieman vähemmälle huomiolle ovat jääneet lupaavat perinteisten lentokoneiden konversioprojektit, joissa polttomoottori korvataan joko kokonaan sähkömoottorilla ja akustolla, tai tilalle asennetaan sähkö- ja polttomoottorin parhaita puolia yhdistelevä hybridivoimalinja.

Sähkölentokone lentämässä kaupungin yllä.

Rahtidronet tarjoavat lähitulevaisuudessa nopean, vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan kuljetusratkaisun. Erityisesti esillä ovat olleet kaupunkilogistiikkaan suunnatut kuljetusdronet, jotka toimittavat yksittäisen paketin asiakkaalle. Aktiivisesta kehitystyöstä ja demonstraatioista huolimatta toiminta on vielä pienimuotoista.

Mies lastaamassa rahtidronea.

Sähkölentokoneiden voimalinjat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Täyssähköisissä lentokoneissa voimanlähteenä toimii ainoastaan sähkömoottori, ja tarvittava sähköenergia varastoidaan akkuihin.

Hybridilentokoneen sivuprofiili.

On aika tarkastella alueellisesti aikaansaatuja, suoraan veneilijöille ja muille satamankäyttäjille näkyviä tuloksia, sillä CBSmallPorts – Energiset pienvenesatamat keskisen Itämeren alueella -hanke on edennyt yli puolen välin.

Kotkan Sapokan pienvenesatama.

Ajankohtaista tutkimustyössämme

Haluatko lisätietoa tutkimusyksikkömme työstä?

Puhelin
+358503112237
Sähköposti
Eija.Joro@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Eija Joro
Projektipäällikkö
+358503112237
Eija.Joro@xamk.fi
Puhelin
+358504759002
Sähköposti
Timo.Kasurinen@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Timo Kasurinen
Projektipäällikkö
+358504759002
Timo.Kasurinen@xamk.fi
Sähköposti
Antti.Lipasti@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Antti Lipasti
Projektityöntekijä
Antti.Lipasti@xamk.fi
Puhelin
+358447028289
Sähköposti
Tomi.Oravasaari@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Tomi Oravasaari
Tki-yksikön johtaja
+358447028289
Tomi.Oravasaari@xamk.fi
Puhelin
+358504707845
Sähköposti
Juha.Patosalmi@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Juha Patosalmi
TKI-asiantuntija
+358504707845
Juha.Patosalmi@xamk.fi
Puhelin
+358447028974
Sähköposti
Harri.Sane@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Harri Sane
Projektipäällikkö
+358447028974
Harri.Sane@xamk.fi
Puhelin
+358505757661
Sähköposti
Marko.Sorsa@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Marko Sorsa
Projektipäällikkö
+358505757661
Marko.Sorsa@xamk.fi
Puhelin
+358447028320
Sähköposti
Vesa.Tuomala@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Vesa Tuomala
Projektipäällikkö
+358447028320
Vesa.Tuomala@xamk.fi

NELI – North European Logistics Institute
Pääskysentie 1
48220 Kotka

Laaja ilmakuva Kotkan kaupungin yltä.