Startup Summer Camp (SSC) on 10 viikkoa kestävä yrityskiihdyttämö -ohjelma, joka toimii ponnahdusalustana yrittäjiksi haluaville.

tavoitteet

Kiihdyttämön ohjelmassa opitaan muun muassa markkinointia, puhetaitoja sekä kirkastetaan fokusta. SSC:n aikana on tarkoitus antaa yrittäjälle tukea yritystoiminnan kehittämiseen ja aloittamiseen.
SSC kerää ympärilleen laajan mentoriverkoston. Verkosto toimii ohjelman kouluttajina ja se koostuu yrittäjistä, sijoittajista, asiantuntijoista sekä yritysjohdosta. Tämä verkosto toteuttaa koulutuksen SSC:ssä ja heidän osallistumisellaan laajennetaan sekä osallistujien, että ohjelman verkostoja.
Vastaavanlaisia ohjelmia on mm. Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Yhtenäistävä tekijä näissä kaikissa on korkeakoulujen, elinkeinoyhtiöiden ja opiskelijoiden yhteistyö. Turussa toteutuksesta vastaa Boost Turku.

toimenpiteet

SSC:n tärkeimpiä tavoitteita on alueen positiivisen imagon kehittäminen sekä nuorten kouluttaminen ja inspiroiminen. Vuonna 2016 levitetään tietoa Kymenlaakson ulkopuolelle, mm. Pietariin sekä kehitetään ohjelmaa, esim. laajennetaan mentori-/valmentajaverkostoja. Ohjelmaa itsessään tullaan myös kehittämään ja vuoden 2016 ohjelma jakautuu kolmeen pääosioon; 1) idean validointi ja asiakkaan kohdentaminen, 2) kehittäminen ja markkinointimateriaalin tuottaminen sekä 3) mentorointi/tukiverkoston hyödyntäminen ja yrityksen perustamiseen liittyvät sopimusasiat.
Vuoden 2016 SSC:ssa testataan myös virtuaalisuutta siten, että osaan ohjelmasta voi osallistua valitsemallaan kampuksella ja oppisisältö tuotetaan virtuaalisesti kampuksille. Tulevaisuudessa tätä skaalautumismallia voidaan käyttää laajentamaan ohjelmaa myös muihin kaupunkeihin.

tulokset

Tulokset ja tuotokset
• Inspiroidaan ja koulutetaan nuoria yrittäjyyteen.
• Osallistujat edustavat Kymenlaakson ammattikorkeakoulua *ship –The startup festival -tapahtumassa.
• Luodaan yhteyksiä vastaaviin toimijoihin Suomessa ja ulkomailla (Englanti ja Venäjä).
• Kasvatetaan mentori/valmentaja verkostoa.
• Kasvatetaan alueen tietoisuutta kutsumalla vieraita Suomesta ja ulkomailta sekä levitetään koulutustarjonnan tietoisuutta myös ulkomaille ja ulkopaikkakunnille (mm. Pietari).

 

Lisätietoja

Asiantuntija Antti Viitanen, 044 702 8859, antti.viitanen@xamk.fi

Faktat

Startup Summer Camp 2016

01.02.2016 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvolan ja Kotkan alueen kehittämisyhtiöt: Kouvola Innovation Oy ja Cursor Oy sekä Kotkan kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 50 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö