Millaiset kehittämis- ja ohjaustoimet edistävät maaseutualueiden tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä?

TIETOMAA UUDISTAA -hankkeessa tutkitaan, millaisilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteillä voidaan edistää maaseutualueiden tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti maaseutualueiden yritystoiminnan vahvuudet ja piilossa olevat voimavarat.

Hankkeen päätavoitteena on tutkia maaseudun tietointensiivisen uuden liiketoiminnan edellytyksiä ja muotoilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä paikkasidonnaisten strategioiden viitekehyksestä.

Hankkeessa tutkitaan

  • seutukuntatason innovaatiopotentiaalia maaseutumaisten seutukuntien välillä ja maaseutu-kaupunkikuntien kesken sekä
  • maaseudulla toimivien yritysten uudistumista yhteistyön ja oppimisen kautta sekä yhteistoiminnan vaikutuksia paikallis- ja aluetalouteen.

Tavoitteena on

  • tuottaa skenaariosynteesi määrällisestä ja laadullisesta tarkastelusta sekä
  • visioida ja tuottaa maaseudun kestävän kasvun potentiaalin valjastamiseksi suosituksia innovaatioekosysteemien kehittämiseen ja ohjaukseen.

Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kirsi Purhonen
kirsi.purhonen@xamk.fi

Faktat

Tietomaa uudistaa - Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla

01.08.2021 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 288 665 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 85 615 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö