Projektin hankinnat ovat mahdollistaneet Kuitulaboratorion entistä laadukkaamman toiminnan sekä analyysilaboratorion että pilot-hallin osalta.

Projektisuunnitelmassa ollut laboratorion tietojärjestelmien hallinta ja kehitys toteutui vain nopeiden paikallisten tiedonkeruujärjestelmien osalta. Samoin koeajotoiminnassa syntyvän kuitujätteen hävittämiseen ei löydetty ratkaisua. Täyteainekonseptien tutkimukseen suunniteltu retentioluupin hankinta vaihtui projektin aikana laboratorioreaktorin hankinnaksi, koska alan kehitys tapahtuu nopeasti ja nopeiden sekoitusreaktioiden ilmiöiden tutkimus osoittautui erittäin tärkeäksi.

Projektin hankinnat ovat mahdollistaneet FiberLaboratoryn entistä laadukkaamman toiminnan sekä analyysilaboratorion että pilot-hallin osalta. Partikkelikoko- ja ominaispinta-ala analyysit samoin kuin puhdistamolietteiden vedenpoisto-ominaisuuksien mittaaminen mahdollistavat entistä laajemman tutkimuskentän hallitsemisen. Standardiolosuhteinen paperilaboratorio uusine analyysilaitteineen takaa paperi- ja massa-analyysien luotettavuuden. Uudet kuvantavat mittausjärjestelmät avaavat uuden ulottuvuuden prosessi-ilmiöiden havainnoimisessa ja ymmärtämisessä. Nämä hankinnat edistävät FiberLaboratoryn tutkimustoimintaa ja tuovat uutta tietoa ja osaamista alueelle ja edesauttavat uusien prosessien ja innovatiivisten prosessilaitteiden kehitystä.

Pilot-hallin mittaus- ja laitefasiliteettien parantaminen tuo uusia asiakkaita FiberLaboratorylle ja auttaa Kaakkois-suomen yrityksiä kehittämään tuotteitaan, lisäämään osaamistaan ja menestymään kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla.

Yhteystiedot

Tapio Tirri
johtaja, Kuitulaboratorio
Puh: +358 40 582 8468
tapio.tirri(at)mamk.fi

Faktat

TUPA-FiberLaboratory 2010-2011

01.10.2010 – 30.06.2012

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Asiasanat