Digitalia I -hanke: Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustaminen, 2015-2017

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia syventää osaamista digitaalisten aineistojen hallinnassa ja säilyttämisessä. Parannamme aineistojen käytettävyyttä ja edistämme tiedon saatavuutta sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi varmistamme, että tuotettu tieto säilyy ja on luotettavaa.

Hankkeessa tutkittiin ja sovellettiin erityisesti

  • tiedonhallinnan ja -keruun menetelmiä ja työkaluja
  • digitaalisen säilyttämisen menetelmiä ja välineitä.

 

Tutkimuskeskus Digitalian sivut

Lisätietoja

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)xamk.fi

Mikko Tolonen
professori
Helsingin yliopisto /
Kansalliskirjasto
p. 029 4123 266
mikko.tolonen(at)helsinki.fi

Faktat

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus - Digitalia

01.05.2015 – 30.04.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 177 955 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitolta Euroopan aluekehitysrahastosta