Ratkaisemme Kymenlaakson osaajapulaa edistämällä kansainvälisiä rekrytointeja alueen yrityksissä.

Hanke edistää kansainvälisiä rekrytointeja erityisesti Kymenlaakson vientiä harjoittavissa yrityksissä. Yritysten kv-rekrytointikyvykkyyteen liittyvien haasteiden lisäksi kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla ei ole ammatillista verkostoa, jonka avulla integraatio kampuspaikkakunnille ja alueen yrityksiin onnistuisi opintojen päätyttyä.

Työelämäpolku-hanke etsii ratkaisuja näihin haasteisiin sekä kv-opiskelijoiden että yritysten näkökulmista. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa 2-4 eri toimialalle suunniteltu, pilotoitu ja dokumentoitu työelämäpolku, joka edesauttaa kv-opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen työelämään ja alueen yrityksiin.

Mitä teemme?

 1. Työelämäpolku-malli ja sen toimialakohtainen räätälöinti
 2. Työelämäpolun pilotointi
 3. Työelämäpolun dokumentointi ja valmistelu sovellettavaksi eri toimi- ja koulutusaloille sekä jatkokehittämistä varten

Yrityksille

 • Olemassaolevien työelämäpolku-mallien tunnistaminen ja vertaaminen mallin kehittämiseksi
 • Työelämäpolun askelten tunnistaminen yritysten HR:n kanssa
 • Toimialakohtaisten työelämäpolkujen mallintaminen hyödyntäen Xamkin työharjoittelu- ja opinnäytetyöprosesseja
 • Työkulttuuriin liittyvien koulutusten järjestäminen
 • Osallistuvien yritysten tukeminen työelämäpolun pilotin aikana

Opiskelijoille

 • Työelämäpolusta viestiminen ja osallistumismahdollisuus mallin pilotointiin
 • Opastus suomalaiseen työelämään ja yrityskulttuuriin sekä vaadittuihin teknologisiin taitoihin
 • Ohjatut työharjoittelut ja opinnäytetyöt hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä

Mallin edelleen kehittämiseksi

 • Palautekeskustelut yritysten ja opiskelijoiden kanssa
 • Kokemusten kerääminen ja dokumentointi mallin piloteista
 • Työelämäpolun viimeistely yhteiskehittäen yritysten ja opiskelijoiden kanssa
 • Työelämäpolun dokumentointi, jalkauttaminen ja seuraavien kehitysaskeleiden valmistelu

Lisätietoja

Riku Happonen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8238

Dr. Mikhail Nemilentsev
Yliopettaja, liiketalouden koulutusyksikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 630 7620

Minna Porvari
TKI-asiantuntija, luovan talouden tutkimusyksikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 452 4218

Tapahtumat

SuomiAreena 29.6.2023: MUST – Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään

MUST-hanke eli Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään. Keskustelua suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tärkeydestä. Samalla keskustelemme Suomen Nuorkauppakamareiden uudesta kansallisesta kilpailusta, jossa valitaan Suomen kansainvälisin työnantaja kolmessa kategoriassa.

Katso paneelikeskustelu (45min) täällä: MUST – Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään

Faktat

Työelämäpolku - KV-osaajat töihin

01.01.2023 – 30.06.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 358 445 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR+, Hämeen ELY-keskus