Koulutuksen ja työelämän kehittämisellä kiertotalouden toimintaperiaatteet käyttöön.

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta -hanke edistää kiertotalous-periaatteiden jalkautumista Etelä-Savoon. Kiertotalousajattelun eteenpäin viemisessä tarvitaan monien alojen ammattilaisia ja yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä.

Kiertotalousajattelu osaksi yhteiskunnan eri sektoreita

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta –hankkeen tavoitteena on yhteistyössä eri oppilaitosten ja kiertotalouden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa nostaa opetushenkilöstön kiertotalousosaamista, jolloin oppilaitoksista valmistuvat ammattilaiset hallitsevat kiertotalousnäkökulmat. Kiertotalouden ymmärtäminen ja sen luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen luovat alueen ammattilaisille mahdollisuuksia yrittäjyystoimintaan. Hankkeen tavoitteena on lisäksi yleinen kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen lisääminen sekä kuluttajaneuvonta. Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja toteutetaan organisaatiokohtaisia kehittämisprojekteja. Sisällyttämällä kiertotalousajattelu osaksi ammatillista osaamista koulutuksessa ja työelämässä, luodaan perusta kiertotalouden toteuttamiselle sekä uusien toimintamallien ja kiertotalousverkostojen kehittymiselle.

Hankkeen toimenpiteet

1) Kiertotalouskoulutukset ja työpajat
2) Työelämälähtöiset oppimisympäristöt
3) Organisaatiokohtaiset kehittämisprojektit
4) Tiedottaminen ja raportointi

Tuloksena kiertotalousosaamista työelämän pohjaksi

Hankkeen tuloksena alueen kiertotalousosaaminen ja ammattitaito organisaatioissa kasvavat. Opetus-, ohjaus- ja TKI-henkilökunta osaavat ottaa kansalliset kiertotalouden tavoitteet huomioon työssään, ja työelämän valmiudet soveltaa kiertotalousperiaatteita toiminnassaan lisääntyvät. Hankkeessa luodaan uusia koulutussisältöjä ja työkäytäntöjä sekä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Kiertotaloustietouden lisääntyessä syntyy uudenlaista liiketoimintaa.

JULKAISU: Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta

Julkaisun artikkelit käsittelevät Etelä-Savon koulutus Oy:n, Mikkelin toimintakeskus ry:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä ja tuloksia.

Lue koko julkaisu.

 

 

Lisätietoja

 

Salla Pulliainen
ympäristöturvallisuuden asiantuntija
p. 040 480 5170
salla.pulliainen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 86 9952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Faktat

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK)

01.02.2019 – 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin Toimintakeskus ry, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 607 468 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 150 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta