Hankkeessa kehitetään rakennussektorille uusia konsepteja vähähiilisen rakentamisen ja energiatehokkuuden päästövähennystalkoisiin.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on myös rakennussektorin päästöjä vähennettävä.

Suomi on yksi ensimmäisistä Euroopan maista, jotka ovat tuomassa rakennusprojektin vähähiilisyyden yhdeksi ehdoksi rakennusluvan myöntämiselle. Ympäristöministeriö on arvioinut rakennusten hiilijalanjäljen säädösohjauksen tulevan voimaan jo vuonna 2025.

Vähähiilisen aluerakentamisen konseptit Etelä-Savossa-hankkeen tavoitteena on tukea rakennussektoria päästövähennystalkoissa ja etsiä uusia avauksia vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseksi alueella. Hankkeessa kartoitetaan ja ennakoidaan vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen tulevaisuutta sekä kehitetään alueellista vähähiilisen rakentamisen osaamista.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa rakentamisessa hyödynnettävistä uusista ympäristöystävällisistä ja kestävistä ratkaisuista, kuten puun ja muiden maakunnassa tuotettujen raaka-aineiden mahdollisuuksista vähähiilisen rakentamisen kehittämisessä.

Tuloksena syntyy konseptitason suunnitelmia, joissa esitetään vähähiilisen rakentamisen ja energiatehokkuuden ratkaisuja Mikkelin Satamalahden alueelle (Satamalahti – Etusivu) sekä Puumalan Saaristokoti hankkeelle (Puumala houkuttelee uusia asukkaita Saaristokoti-hankkeella | Yle Keski-Suomen ja Etelä-Savon videot | Yle Areena).

Hankkeen tuloksena syntyy vähähiilisen rakentamisen co2 manuaali, johon on koottu vähähiilisen rakentamisen ja energiatehokkuuden konseptitason ratkaisuja sekä laskentatietoa ratkaisujen vaikuttavuudesta alueen ilmastotavoitteiden totuttamisessa.

 

A J A N K O H T A I S T A

Puumalan vähähiilinen Saaristokoti -konseptointityöpaja 7.5.2023

Puumalaan kokoontui joukko hankkeen asiantuntijoita Uusi Kaupunki kollektiivista, Puumalan kunnasta ja hankkeeseen osallistuvista yrityksistä sekä Xamkista. Työpajapäivä alkoi saimaan rannalta, jossa kunnan edustajat esittelivät vanhan sairaalan tonttia sekä alustavia ajatuksia tontin hyödyntämisestä.
Työpajapäivää jatkettiin Sahalahti Resortissa, jossa perehdyttiin asiantuntijoiden johdolla vähähiilisen rakentamisen mahdollisuuksiin korjausrakentamisen ja kiertotalouden, vähähiilisten materiaalien sekä regeneratiivisen suunnittelun näkökulmista. Uusi Kaupunki kollektiivin työpajaan kokoaman inspiraatioluennnon aineisto löytyy täältä Puumala inspiraatioluento
Konseptisuunnittelun jatkokehittämistä varten työstettiin Vähähiilisen Saaristokotikonseptin sisältöjä pienryhmissä, joiden teemaoina olivat materiaalit, energia ja luontopohjaiset ratkaisut. Työpajassa tutkittiin myös kohdetontin mahdollisuuksia; rakentamisen massoituksia ja sijoittelua sekä ilmansuuntia.

Kuvat: Uusi Kaupunki kollektiivi

Lisätietoja

 

Projektipäällikkö
Matti Kilpiäinen
matti.kilpiainen@xamk.fi
p.050 341 7679

Asiantuntija
(vähähiilinen rakentaminen)
Mika Malkki
mika.malkki@xamk.fi
p.050 593 3172

Asiantuntija (Energiatehokkuus)
Jarmo Kaskinen
jarmo.kaskinen@xamk.fi
p.050 590 2670

Kuva: Satamalahden arkkitehtuurikilpailu ”Vesireittejä” AJAK Oy

Faktat

Vähähiilisen aluerakentamisen konseptit Etelä-Savossa

01.10.2023 – 30.09.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki, Puumalan kunta, ESE-Energia Oy, Rakennusliike Lipsanen Oy, Puutaito Oy, Saimaan Seudun erikoisrakentajat Oy, Suur-Savon Sähkö Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 298 367 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 298 367 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-savon ELY-keskus, Euroopan unionin osarahoittama