Hankkeessa ratkaistaan maahanmuuttajien haasteita päästä korkeakoulutukseen

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen yhtenäistämällä koulutusten hakuprosessia ja -periaatteita sekä laatimalla valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset. Lisäksi tavoitteena on osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luominen korkeakouluissa. Hankkeessa kehitetään sekä koulutuksen alueellisia toteutuksia että korkeakoulujen yhteistoteutusta digitaalisten menetelmien avulla.

toimenpiteet

Hanke on jakautunut kolmeen toimenpidekokonaisuuteen:

  1. Hakuprosessien selvitys, kehittäminen ja pilotointi
  2. Koulutuksen sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen sekä opetussuunnitelmasuositusten kehittäminen huomioiden mahdollisuuden hakeutua sen jälkeen eri koulutusaloille
  3. Osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden kehittäminen osaksi valmentavien opintokokonaisuutta

Xamk on mukana erityisesti 2. toimenpiteen hanketyössä valmentavaan koulutukseen sisältyvän suomen kielen (S2) ja englannin kielen opetuksen kehittämisessä.

AJANKOHTAISTA & tulokset

Toimenpiteet nivotaan yhteen valmentavan koulutuksen toimintamalliksi, jossa määritellään suositukset mm. laajuudesta, kestosta, pääsyvaatimuksista, haku- ja valintaprosessista, osaamistavoitteista sekä arvioinnista. Maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien opintopolkujen saatavuus, joustavuus, valinnaisuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Suositusten ansiosta valmentava koulutus on jatkossa yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutuksen järjestämisessä.

Hankkeen pilotoimaan 30 opintopisteen laajuiseen verkkokoulutukseen haettiin Opintopolku.fi-palvelussa joulukuussa 2018 ja opiskelijavalinnat tehtiin tammi-maaliskuussa 2019. Koulutukseen valittiin 55 opiskelijaa. Pilottikoulutus käynnistyi huhtikuun 2019 alussa ja jatkuu syyskuun 2019 loppuun.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus verkossa 1.4. – 30.9.2019.

  • 30 opintopistettä
  • hakijalta vaaditaan suomen kielen taito B1-tasolla, yleinen korkeakoulukelpoisuus
  • orientaatiopäivät Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Helsingissä 1. – 2.4.2019
  • suomen ja englannin kielen, matematiikan, digitaitojen opetusta verkossa
  • opinto-ohjauspalvelut
  • neljä hakukohdetta:
  • Yksittäisille opintojaksoille (5 op) varattiin myös 5-8 paikkaa CampusOnlinen tai avoimen ammattikorkeakoulun kautta ilmoittautuneille:

Koulutus toteutetaan verkossa Valmentavakoulutus.fi-oppimisympäristössä.

Hankkeen tuloksia julkaistaan vuosien 2018-2020 aikana yhteistyökorkeakoulujen julkaisuissa. Lue lisää

MENNEET TAPAHTUMAT

Avoin seminaari 4.6.2018 klo 9 – 12 Helsingissä, Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa ohjelma.

JULKAISUT

 

MEDIANÄKYVYYS

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Miia Karttunen
044 702 8483
miia.karttunen@xamk.fi

 

Faktat

Valmentavasta valmiiksi - Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa

01.01.2018 - 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 833 334 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 61 105 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö / valtion erityisavustus

Jaa sivu