Hanke on päättynyt. Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa (2018 - 2019) luotiin maahanmuuttajien korkeakouluopintohin valmentavan koulutuksen malli.

VALMENTAVA KOULUTUS XAMKISSA 2020 – 2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestää maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta verkko-opintoina. Lue lisää .

Valmentava koulutus monialaisena verkkototeutuksena on käynnissä 1.9.2020 – 30.4.2021 ja sosiaali- ja terveysalan verkkototeutuksena 8.3. – 15.10.2021. Xamkin valmentavan koulutuksen toteutukset rakennetaan Valmentavasta valmiiksi -hankkeen (2018 – 2019) suositusten mukaisesti. Tutustu hankkeeseen:

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien valmentavien koulutusten hakuprosessia ja -periaatteita sekä laatia sitä varten kansalliset suositukset. Hanke pyrki edistämään osallistavaa integraatiota luovaa toimintakulttuuria korkeakouluissa. Hankkeen tehtävänä oli kehittää koulutuksen alueellisia valmentavia koulutuksia ja toteutettaa korkeakoulujen yhteinen toteutus digitaalisten menetelmien avulla.

Xamk oli mukana erityisesti hankkeen toimenpiteissä 1. ja 2.

  1. Hakuprosessien selvitys, kehittäminen ja pilotointi
  2. Koulutuksen sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen sekä opetussuunnitelmasuositusten kehittäminen huomioiden mahdollisuuden hakeutua sen jälkeen eri koulutusaloille
  3. Osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden kehittäminen osaksi valmentavien opintokokonaisuutta

Toteutus ja tulokset

Hankkeen tulokset on koottu valmentavakoulutus.fi-sivustolle. Hankkeen aikana luotiin valmentavan koulutuksen toimintamalli, joka määrittelee suositukset mm. laajuudesta, kestosta, pääsyvaatimuksista, haku- ja valintaprosessista, osaamistavoitteista sekä arvioinnista. Maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien opintopolkujen saatavuus, joustavuus, valinnaisuus ja vaikuttavuus lisääntyivät. Koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Suositusten ansiosta valmentava koulutus on jatkossa yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutuksen järjestämisessä. Valmentava koulutus voi muodostaa erillisen hakuväylän amk-opintoihin.

Hankkeen pilotoimaan 30 opintopisteen laajuiseen verkkokoulutukseen haettiin Opintopolku.fi-palvelussa joulukuussa 2018, ja opiskelijavalinnat tehtiin tammi-maaliskuussa 2019. Hakijoilta vaadittiin suomen kielen taito B1-tasolla sekä yleinen yleinen korkeakoulukelpoisuus. Koulutuksessa oli tarjolla neljä hakukohdetta (sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden, tekniikan ja monialainen valmentava koulutus). Monialaista valmentavaa koulutusta hallinnoi Xamk, ja siihen valiittiin 14 opiskelijaa. Yhteensä pilotin koulutuksiin valittiin 55 opiskelijaa. Pilottikoulutus alkoi huhtikuun 2019 alussa ja jatkui syyskuun 2019 loppuun. Koulutus toteutettiin verkossa Valmentavakoulutus.fi-oppimisympäristössä. Ainoastaan orientaatiopäivät järjestettii Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Helsingissä. Koulutukseen sisältyi suomen ja englannin kielen, matematiikan, digitaitojen opetusta sekä opinto-ohjauspalveluita. Yksittäisille opintojaksoille (5 op) varattiin myös 5 – 8 paikkaa CampusOnlinen tai avoimen ammattikorkeakoulun kautta ilmoittautuneille.

Hankkeen julkaisuja ja tapahtumia

HANKKEEN LOPPURAPORTTI
  • Stenberg H., Hirard T., Autero M. & Korpela E. (toim) 2019. Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja 41. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-176-9.
MUUT JULKAISUT
TAPAHTUMAT
  • Avoin seminaari 4.6.2018 klo 9 – 12 Helsingissä, Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa ohjelma.
  • Hankkeen päätösseminaari 12.12.2019 klo 9 – 12 Helsingin Myllypurossa, Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa ohjelma.
ERI MEDIAT

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Miia Karttunen
044 702 8483
miia.karttunen@xamk.fi

 

Faktat

Valmentavasta valmiiksi - Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa

01.01.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 833 334 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 61 105 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö / valtion erityisavustus