Hankkeen tavoitteena on auttaa savonlinnalaisia yrityksiä kehittämään viestintää ja markkinointia asiantuntijoiden avustuksella.

Digitaalisen viestinnän nopeassa murroksessa yritykset ovat joutuneet uudenlaisen tilanteen eteen. Perinteisen lehti- ja äänimarkkinoinnin rinnalle ja osin korvaajiksi syntyneet digitaaliset viestintä- ja markkinointikanavat edellyttävät paitsi uutta osaamista, myös uudenlaista tapaa ajatella ja lähestyä viestinnän kenttää. 

TOIMENPITEET JA TULOKSET 

Yrityksille

Yrityksille tarjotaan tarpeiden mukaan rakennettu valmennuskokonaisuus, jossa yrityksiä autetaan luomaan itselleen toimiva, yksinkertainen ja monistettavissa oleva käyttäjäkeskeinen tapa viestiä monikanavaisessa mediamaailmassa. Työskentelyssä hyödynnetään palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita osallistujat voivat käyttää itsenäisesti myöhemmin. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia yritystilaisuuksia, joissa kerrotaan yleisemmin eri viestintään ja markkinointiin liittyvistä aiheista. 

Savonlinnan seudulle

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Savonlinnan seudun toimijoiden yhteiskehittämisen malli. Tuloksena syntyvää yhteiskehittämisen mallia voidaan laajentaa muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda monistettavissa oleva malli, jota testaamisen jälkeen voidaan levittää muihin toimijaverkostoihin.  

Oppilaitoksille, opiskelijoille ja yrityksille

Oppilaitosorganisaatioiden välistä yhteistyötä kehitetään niin, että opetus tapahtuu yhä enemmän yhteistyössä yrittäjien kanssa. Luodaan toimintatapoja, joilla yrittäjän tarvitsemaa viestintää voisi tehdä osittain oppilaitosyhteistyönä niin Xamkissa kuin Samiedussakin. Opiskelijalle yhteistyö tuo konkreettisia työelämäyhteistyön esimerkkejä ja kehittämistehtäviä. Yrityksille se tuo puolestaan sisältöä oman yritysviestinnän ja kansainvälistymisen tueksi. Oppilaitosyhteistyö edistää myös työvoiman pysyvyyttä ja saatavuutta alueella.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta,  ja hankkeen toteuttaa Savonlinnan Hankekehitys, Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.  

Hankkeesta muualla:

Savonlinnan Hankekehitys
Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta – VAU – Savonlinnan elinkeinopalvelut

Samiedu
VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hanke – Samiedu

Lisätietoja

Laura Rautio
projektipäällikkö
puh. 050 531 5713
laura.rautio@xamk.fi

Mervi Rajahonka
TKI-asiantuntija
puh. 040 755 1299
mervi.rajahonka@xamk.fi

Mariya Loginova
kielten tuntiopettaja
puh. 050 478 0120
mariya.loginova@xamk.fi

Malla Koivupiha
viestinnän lehtori
puh. 050 312 5017
malla.koivupiha@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Ajankohtaista

KieliVie-podcast: Viestintä, luottamus ja yhdessä oppiminen projektityössä

KieliVie-podcast-sarjan 11. jaksossa VAU-projektin eli Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta tiimin jäsenet keskustelevat siitä, miten he ovat kehittyneet viestijöinä projektin aikana ja miten tärkeässä roolissa luottamus on projektin onnistumisen kannalta. Mukana ovat Xamkin tutkimus, kehitys ja innovaatio -asiantuntijat Laura Rautio sekä Mervi Rajahonka, lehtorit Mariya Loginova ja Malla Koivupiha sekä VAU-hanketta vetävästä Savonlinnan Hankekehityksestä projektipäällikkö Veera Riikonen, projektisihteeri Niina Lallukka ja ammattiopisto Samiedusta projektiasiantutija Sini Laukkanen. Edellä mainittujen...

Viisi teesiä mikroyrityksen viestinnästä

Viestintä ja markkinointi ei ole ensisijaisesti myyntityötä, vaan enemmänkin tietoisuuden kasvattamista siitä, mitä yritys voi asiakkailleen tarjota. Pienessä yrityksessä yritys on usein sama kuin yrittäjä, ja tunnettuuden saavuttaminen vaatii aikaa. Vaikka resurssit ovat niukat, omanlaisen viestintätavan pohdinta kannattaa. Tässä artikkelissa esitämme muutaman teesin pohdinnan tueksi. Panosta suunnitteluun Viestinnän suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Suunnittelusta saa mahdollisimman...

Faktat

VAU - Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta

01.03.2022 – 30.09.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Savonlinnan Hankekehitys Oy

Osatoteuttajat: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä Samiedu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 406 153 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 188 354 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto