Uudenlaiset työn ohella tapahtuvat, monimuotoiset osaamisen kehittämisen tavat mahdollistavat henkilöstön opiskelun työvoimapulasta kärsivällä alalla.

Kehitämme sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työelämän tarpeisiin perustuvaa osaamista.

Samalla vahvistamme sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ennakoinnissa sekä työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimijoiden yhteistyön kautta tunnistetaan alan osaamiskapeikkoja sekä koulutustarjonnan puutteita. joihin vastataan täydentävillä koulutuksilla.

Parannamme koulutuksen osuvuutta, tarjontaa ja laatua huomioiden alan osaamis- ja kehitystarpeet. Koulutusorganisaatioiden ja hyvinvointialueen yhteiskehittämisellä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä tukevien urapolkujen avulla pyritään turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä alueella.

Lisätietoja

Marjo Pulliainen

Projektipäällikkö
Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä

Tutkimuspäällikkö
Vaikuttavat hyvinvointipalvelut
Xamk Active Life Lab

Saimaa Stadiumi, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli
marjo.pulliainen@xamk.fi
050 593 3253

Faktat

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä, ryhmähanke, hankekoodi S30422

01.10.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon hyvinvointialue

Tutkimuskeskus: Uudistuva työelämä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 948 192 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 104 503 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on EU:n osarahoittama, Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.