Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishankkeessa uudelleenkonseptoidaan Etelä-Savon ainoa, virallinen matkailutie: Vihreän kullan kulttuuritie.

 

Metsät ovat keskeinen osa suomalaista elämäntapaa, elinkeinoja, kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä tärkein luonnonvaramme. Puiden ja metsän palvonta on kuulunut suomalaiseen kansanuskoon: eri puulajeilla on ollut symbolisia merkityksiä ja jumalat ja haltijat ovat kuvastaneet luontosuhdetta ja sosiaalista järjestystä. Sittemmin metsät ja metsäteollisuus ovat nousseet kansantalouden keskeiseksi tuotannontekijäksi ja tukijalaksi. Metsissä myös marjastetaan, retkeillään ja metsästetään ympäri vuoden ja metsäluonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde. Metsä on myös yksi matkailun vetovoimatekijöistä ja luontomatkailun perusta.

Vihreän kullan kulttuuritie on  vuosituhannen vaihteessa perustettu matkailutie ja se kulkee Mäntyharjusta Ristiinan, Puumalan, Sulkavan, Savonlinnan ja Punkaharjun kautta ja huipentuu Suomen Metsämuseo Lustoon. Hankkeessa herätetään rekisteröity matkailutie uudelleen henkiin ja päivitetään se tähän aikaan. Matkailutielle rakennetaan opastettu reittikokemus, joka on leikkaus suomalaiseen metsähistoriaan ja -kulttuuriin, sen syntyyn, vaiheisiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Matkailureitti auttaa sekä paikallisia asiakkaita että matkailijoita löytämään metsään liittyviä helmiä. Sisällöt avaavat alueen metsäsuhdetta ja siihen liittyviä näkökulmia ja innostavat reitin käyttäjiä pohtimaan omia metsäsuhteitaan. Teemareitti myös digitalisoidaan, joka auttaa markkinoinnissa ja myynnissä, mutta parantaa myös paikan päällä olevien käyntikokemusta.

Vihreän kullan kulttuuritie tulee yhä syventämään Saimaan matkailubrändiä ja luo uutta kilpailukykyä alueen yrityksiin.

TOIMENPITEET

 • Päivitetään Vihreän kullan kulttuuritien konsepti: ydinviestit ja -tarina, reitti ja sen merkittävimmät kohteet sekä sisällöt
 • Kootaan matkailureitin varrella ja sen vaikutuspiirissä olevien yritysten ja kulttuuritoimijoiden verkosto, jossa luodaan yhteiseen tarinaan ja sen teemoihin perustuvia palvelukonsepteja ja jalostetaan niistä tuotteita
 • Liitetään kokonaisuus ja hankkeessa kehitetyt matkailupalvelutuotteet osaksi alueen matkailun markkinointiviestintää ja asiakkaiden saataville
 • Toteutetaan Vihreän kullan kulttuuritie ja sen vetovoimaiset kohteet myös digitaaliseen ympäristöön lisäten niiden saavutettavuutta sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille
 • Varmistetaan Vihreän kullan kulttuuritien ylläpito ja kehittäminen hankkeen päättymisen jälkeenkin
 • Hankkeessa tehtävä työ tukee Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen Saimaa-ilmiön pyrkimyksiä sanoittaa ja tehdä näkyväksi eteläsavolaista kulttuuria eri muodoissaan

 

TULOKSET

 • Vihreän kullan kulttuuritie (VKKT) on digitaalisesti opastettu teemareitti, joka on päivitetty teemaltaan, sisällöltään ja ylläpidoltaan
 • VKKT:n kohteet on elävöitetty ja tarinallistettu ja tiellä on tarjolla sekä koti- että ulkomaisille matkailijoille sekä paikallisille asukkaille uudenlaisia metsäsisältöisiä matkailupalveluja, joissa avataan paikallisia metsäsuhteita ja niihin liittyviä näkökulmia ja innostetaan reitin käyttäjiä pohtimaan myös omia metsäsuhteitaan
 • VKKT pidentää matkailijoiden viipymää alueella ja kasvattaa matkailutuloa/matkailija ilman, että matkailijan aiheuttama ilmastokuorma kasvaa
 • VKKT tarjoaa myös paikallisille uuden virkistysmahdollisuuden ja nostaa alueen asukkaiden kotipaikkaylpeyttä ja –tietoisuutta
 • VKKT lisää Etelä-Savon saavutettavuutta ja saatavuutta, vahvistaa alueen brändiä, helpottaa alueen hahmottamista ja erottautumista sekä tehostaa reitin varrella olevien tuotteiden ja palvelujen saavutettavuutta
 • Välillisesti VKKT reittinä mahdollistaa vähähiilisten matkustusmuotojen kehittämisen paremmin kuin hajallaan olevien kohteiden tapauksessa

Vihreän kullan kulttuuritie -kehittämishankkeen tietosuojaseloste

 

Kartta: Anna Korhonen

Lisätietoja

projektipäällikkö
Jade Hirvonen
jade.hirvonen@xamk.fi
040 167 6918

lehtori
Laura Hokkanen
laura.hokkanen@xamk.fi
040 82 984 52

TKI-asiantuntija
Anu Ahlström
anu.ahlström@xamk.fi 
040 6476936

museopedagogi
Asta Vaittinen
asta.vaittinen@lusto.fi
044 49 106 10

amanuenssi
Marko Rikala
marko.rikala@lusto.fi
044 25 174 40

Iiris Kankaanpää
iiris.kankaanpaa@lusto.fi
044 491 0939

Vihreän kullan kulttuuritie verkossa

Lue lisää matkailutiestä

Virtuaalireitti Outdoor Activessa

Kurkkaa matkailutien kohteet ja virtuaalireitti

Julkaisut ja artikkelit

Vihreän kullan kulttuuritien äänitarina on julkaistu

Reittiin pääsee nyt tutustumaan kiehtovan äänitarinan kautta

Vihreän kullan kulttuuritie uudistui

Uudistunut reitti lanseerataan perjantaina 27.5. Mäntyharjun Miekankosken kahvilassa

LUE LISÄÄ

Metsän tarinat kutsuvat kulkijaa Etelä-Savoon

Lue minkälaisia uudistuksia matkailutielle on tulossa!

LUE TÄSTÄ

Tapahtumat

Kekrijuhlat Ristiinassa 1.10. klo 10-14

Tervetuloa juhlistamaan sadonkorjuuta ja talonpoikien juhlaa, kekriä!

TERVETULOA AIKAMATKALLE MENNEESEEN 27.5. klo 14

Reittiin liittyvät tiedotteet

Faktat

Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishanke

01.01.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Suomen metsämuseo Lusto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 281568 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 199752 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)