Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishankkeessa uudelleenkonseptoitiin Etelä-Savon ainoa, virallinen matkailutie: Vihreän kullan kulttuuritie.

Hankkeessa herätettiin vuosituhannen vaihteessa rekisteröity Etelä-Savon virallinen matkailutie, Vihreän kullan kulttuuritie, uudelleen henkiin uudelleenkonseptoinnin ja digitalisoinnin avulla. Vihreän kullan kulttuuritie on elävää kulttuuriperintöä, ja sillä on myös koko ajan kiinnekohta historiaan ja kansanperinteeseen. Matkailija pääsee reitillä kiinnostavasti osaksi metsän tarinaa vuosikymmenien ja vuosisatojen, jopa tuhansien vuosien taakse. Vihreän kullan kulttuuritie havahduttaa myös näkemään metsän moninaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia tässä ja nyt.

Vihreän kullan kulttuuritien ydinviesti ja tutustumiskohteet kiinnitettiin aikaisempaa selkeämmin metsäkulttuuriin, -historiaan ja eteläsavolaiseen metsäsuhteeseen. Päivityksen myötä reitille vakiintui 16 vierailukohdetta. Lisäksi hankkeessa varmistettiin reitin näkyvyys Suomen Metsämuseo Luston parhaillaan uusittavassa ydinnäyttelyssä. Vihreän kullan kulttuuritien kohteet ja teemat peilaavat ydinnäyttelyn esille tuomia moninaisia näkökulmia suomalaisiin metsäsuhteisiin.

Kartta: Anna Korhonen

Hankkeen aikana matkailutielle luotiin kattava virtuaalikartta Outdooractive-alustalle, joten reittiin tutustuminen on mahdollista nyt myös digitaalisesti. Matkailutiestä löytyy kattavaa tietoa myös reitin alueen kuntien ja Visit-organisaatioiden sivuilta, sosiaalisen median kanavista.

Virtuaalikartan lisäksi matkailutielle tehtiin koko reitin kattava äänitarina, joka kuljettaa kuuntelijan tuhansien vuosien mittaiselle matkalle eteläsavolaiseen metsäsuhteeseen. Äänitarinassa paikallisen metsäkulttuurin käännekohdat yhdistyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta kerättyihin kansantarinoihin. Digitaalisuutta ja tarinallisuutta hyödynnettiin myös Puumalan Sahanlahteen tehdyllä Aikamatka Sahanlahteen -AR-tarinapolulla, millä menneiden aikojen elämä piirtyy silmien eteen lisätyn todellisuuden ja animoinnin avulla.

 

Hankkeen  TOIMENPITEET

  • Päivitettiin Vihreän kullan kulttuuritien konsepti: ydinviestit ja -tarina, reitti ja sen merkittävimmät kohteet sekä sisällöt
  • Koottiin matkailureitin varrella ja sen vaikutuspiirissä olevien yritysten ja kulttuuritoimijoiden verkosto, jossa luodaan yhteiseen tarinaan ja sen teemoihin perustuvia palvelukonsepteja ja jalostetaan niistä tuotteita
  • Liitettiin kokonaisuus ja hankkeessa kehitetyt matkailupalvelutuotteet osaksi alueen matkailun markkinointiviestintää ja asiakkaiden saataville
  • Toteutettiin Vihreän kullan kulttuuritie ja sen vetovoimaiset kohteet myös digitaaliseen ympäristöön lisäten niiden saavutettavuutta sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille
  • Varmistettiin Vihreän kullan kulttuuritien ylläpito ja kehittäminen hankkeen päättymisen jälkeenkin
  • Hankkeessa tehtävä työ tuki Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen Saimaa-ilmiön pyrkimyksiä sanoittaa ja tehdä näkyväksi eteläsavolaista kulttuuria eri muodoissaan

 

Hankkeen TULOKSET

  • Vihreän kullan kulttuuritie (VKKT) on digitaalisesti opastettu teemareitti, joka on päivitetty teemaltaan, sisällöltään ja ylläpidoltaan
  • Matkailutien kohteet on elävöitetty ja tarinallistettu ja reitillä on tarjolla sekä koti- että ulkomaisille matkailijoille sekä paikallisille asukkaille uudenlaisia metsäsisältöisiä matkailupalveluja, joissa avataan paikallisia metsäsuhteita ja niihin liittyviä näkökulmia ja innostetaan reitin käyttäjiä pohtimaan myös omia metsäsuhteitaan
  • Vihreän kullan kulttuuritie pidentää matkailijoiden viipymää alueella ja kasvattaa matkailutuloa/matkailija ilman, että matkailijan aiheuttama ilmastokuorma kasvaa

 

Lisätietoja

projektipäällikkö
Jade Hirvonen
jade.hirvonen@xamk.fi
040 167 6918

lehtori
Laura Hokkanen
laura.hokkanen@xamk.fi
040 82 984 52

museopedagogi
Asta Vaittinen
asta.vaittinen@lusto.fi
044 49 106 10

amanuenssi
Marko Rikala
marko.rikala@lusto.fi
044 25 174 40

Iiris Kankaanpää
iiris.kankaanpaa@lusto.fi
044 491 0939

 

Vihreän kullan kulttuuritie -kehittämishankkeen tietosuojaseloste

 

Vihreän kullan kulttuuritien verkkojulkaisu

Matkailutie kohteineen ja uudistuksineen on kerätty helposti saataville yhdelle sivustolle
Kuva: Jere Hirvonen

Lue lisää matkailutiestä

Virtuaalireitti Outdooractivessa

Kurkkaa matkailutien kohteet ja virtuaalireitti

Julkaisut ja artikkelit

Vihreän kullan kulttuuritien äänitarina on julkaistu

Reittiin pääsee nyt tutustumaan kiehtovan äänitarinan kautta

Vihreän kullan kulttuuritie uudistui

Uudistunut reitti lanseerataan perjantaina 27.5. Mäntyharjun Miekankosken kahvilassa

LUE LISÄÄ

Metsän tarinat kutsuvat kulkijaa Etelä-Savoon

Lue minkälaisia uudistuksia matkailutielle on tulossa!

LUE TÄSTÄ

Tapahtumat

Kekrijuhlat Ristiinassa 1.10.

Pien-Toijolan talonpoikaismuseolla juhlittiin kekrijuhlia

AIKAMATKA MENNEESEEN 27.5.

Uudistettu reitti lanseerattiin muinaisten karhunpeijaisten yhteydessä Mäntyharjulla

Reittiin liittyvät tiedotteet

Faktat

Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishanke

01.01.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Suomen metsämuseo Lusto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 281568 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 199752 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)