Tietoa, tukea ja työkaluja pienyritysten työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen

Tavoitteet

  • Kehitetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja kiinnittäen erityisesti huomiota työhyvinvoinnin merkitykseen pienyrityksissä.
  • Vahvistetaan työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista pienyrityksissä.

Toimenpiteet

  • Kartoitetaan osallistuvien pienyritysten työhyvinvoinnin nykytila ja kehittämisen kohteet.
  • Järjestetään työhyvinvoinnin kehittämispajoja, joissa osallistavien ja vertaiskehittämisen menetelmien avulla edistetään ja vahvistetaan työhyvinvointia osallistuvissa yrityksissä.

Tulokset

  • Pienyritysten tietoisuus työhyvinvoinnin merkityksestä työn tekemisessä lisääntyy.
  • Osallistuviin yrityksiin syntyy kirjalliset työhyvinvointisuunnitelmat.

Yritykselle hankkeeseen osallistuminen on maksutonta.

Työhyvinvointiteemaiset aamukahvit yrittäjille Kotkan XLabissa keväällä 2019

Kristina tähdensi työterveyshuoltoyhteistyön merkitystä alustuksessaan 4.6.2019.
Anja puhui työhyvinvoinnista myös Ekamin yrittäjyyskurssin opiskelijoille.
Pia puhui johtamisesta 7.5.2019.

 

Arska intoili viestinnästä 7.5.2019.

 

Ankkuri-lehden Juha Koski tuli kuuntelemaan 9.4.2019. Hän kirjoitti jutun yrittäjien työhyvinvoinnista ja tuloksen tekemisestä.
Anna tähdensi palautumisen merkitystä 26.3.2019. Kognitiivinen ergonomia on tärkeää!

Hankkeen markkinointia ja suunnittelua 2019

Iskujoukkomme jalkautui Jokelan teollisuusalueelle 6.8.2019. Yrityksille tarjottiin riskinarviointipalvelua.
Kevään tullen käynnistimme yhteistyötä Haminan yrittäjien kanssa Anjan ja Pian johdolla.
”Markkinointi on ilomme!” Anja ja Satu huudahtivat talvisessa Kotkassa.

Yritystapaamisia keväällä 2019

Anjalassa ajateltiin Sotekin ja Parikin kanssa.

Yrittäjien työhyvinvointisuunnitelmien mentorointituokioita 2018

Kukkalinjan kanssa kokoustimme Kymijoella.

 

Viiraamolla valmennettiin Valmennus Mielessä Oy:tä.

 

Liisa Gartzin kanssa kävelysparrasimme Kotkan Katariinassa.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anja Härkönen
p.044 702 8273
anja.harkonen@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Arja Hämäläinen
p.040 683 8191
arja.hamalainen@xamk.fi

Asiantuntija, johtaminen ja työn organisointi
Lehtori Pia Kaari
p.044 702 8275
pia.kaari@xamk.fi

Projektityöntekijä
Satu Hynynen
p.044 702 8338
satu.hynynen@xamk.fi

Kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
Helena Palmgren
p.030 474 2643

 

 

Ajankohtaista

Kirjamessut kartuttavat kokonaishyvinvointia

Kaakkois-Suomen ensimmäiset kirjamessut luovat kävijälle odotuksia toisista ja kolmansistakin. Toivottavasti KymiLibri 2019 -tapahtumasta tulee jokavuotinen tai ainakin jokatoisvuotinen. KymiLibri järjestetään Myllykoskella 18. – 21.7.2019. Vierailin siellä perjantaina ja tykkäsin talkoohenkisestä kirjallisuudenrakkauden ilmapiiristä. Tärkeä osuus tilaisuuksien onnistumisessa on paikallisilla toimijoilla ja sponsoreilla. Uskonkin messujen edistävän monipuolisesti koko paikkakunnan hyvinvointia yleisesti ja yrittäjien työhyvinvointia erityisesti. Kukin voi...

Työterveyshuolto tukee yritystä kukoistavaan työhyvinvointiin!

Haluatko tietää, miten järjestät työterveyshuollon yritykseesi? Miten parhaiten voit hyödyntää työterveyshuoltoa? Miten kehität yhteistyötä työterveyshuoltosi kanssa? Yrityksen täytyy järjestää työterveyshuolto, jos sillä on yksikin työntekijä – osa-aikainenkin. Työterveysyhteistyö käynnistyy, kun yritys on kilpailutuksen jälkeen valinnut työterveyshuoltonsa järjestäjän. Oman alueesi työterveyshuollot on listattu työterveydeksi.fi-sivustolle. Työterveyshuolto voi yrityksen ja sen työntekijöiden kanssa yhteistyössä tehdä monenlaista työhyvinvoinnin hyväksi. Listasin...

Johda ja viesti innostavasti, yrittäjä!

Yksinyrittäjä puhuu itselleen ja viestii verkostoissaan Miten yksinyrittäjä voi viestinnällä parantaa työhyvinvointiaan – puhumalla itsekseen tai itselleen? Miksei! Sisäinen puhe on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on vertaistuen ja verkostojen hankkiminen. Samanhenkisten kanssa voi perata pahimmat päälle jääneet angstit. Miten yksinyrittäjä saa palautetta työstään? Onko hän pelkästään asiakkaiden antamien kiitosten tai reklamaatioiden varassa? Toivottavasti ei. Muiden...

Uupunut yrittäjä ei tee tulosta

Tunnetko itsesi, tunnistatko uupumuksesi? Hyvä itsetuntemus on itsetunnon perusta. Hyvä itsetuntemus auttaa meitä myös tunnistamaan, milloin työkuormamme ylittää jaksamisemme rajat emmekä enää palaudu työpäivistä tai -viikoista. ”Säädettävät työpöydät ja ilmainen kahvi eivät auta, kun työntekijän aivot tilttaavat”, kirjoittaa Paula Tiessalo Ylen verkkosivuilla (29.3.2019). Työelämän pyörteissä ja muutospaineissa moni meistä väsyy, jopa uupuu. Kuitenkin on yleisesti...

Palaudu, yrittäjä!

Palaudu, yrittäjä! Kutsumme yrittäjiä virkistymään aamukahveille hyvinvointiteeman parissa viitenä keväisenä aamuna. Maaliskuun toisessa aamukahvitapaamisessa teemana on palautuminen. Aamukahvien lomassa kuulemme, mitä ovat mikrotauot ja miten niitä toteutetaan. Keskustelemme myös stressistä, palautumiskyvystä ja voimaantumisesta. Asiantuntijana on psykologi, vanhempi konsultti Anna Tienhaara Työterveyslaitokselta. Milloin palaudut? Palautuminen ei ole vain työajan ulkopuolella tapahtuvaa työstä erillistä toimintaa, vaan palautumisen...

Faktat

Voi Hyvin Yritys

01.01.2018 - 30.04.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Työterveyslaitos

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 344 828 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 265 166 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY, Euroopan Sosiaalirahasto

Jaa sivu