Tietoa, tukea ja työkaluja pienyritysten työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen

Tavoitteet

  • Kehitetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja kiinnittäen erityisesti huomiota työhyvinvoinnin merkitykseen pienyrityksissä.
  • Vahvistetaan työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista pienyrityksissä.

Toimenpiteet

  • Kartoitetaan osallistuvien pienyritysten työhyvinvoinnin nykytila ja kehittämisen kohteet.
  • Järjestetään työhyvinvoinnin kehittämispajoja, joissa osallistavien ja vertaiskehittämisen menetelmien avulla edistetään ja vahvistetaan työhyvinvointia osallistuvissa yrityksissä.

Tulokset

  • Pienyritysten tietoisuus työhyvinvoinnin merkityksestä työn tekemisessä lisääntyy.
  • Osallistuviin yrityksiin syntyy kirjalliset työhyvinvointisuunnitelmat.

Yritykselle hankkeeseen osallistuminen on maksutonta.

Kukkalinjan kanssa kokoustimme Kymijoella.

 

Viiraamolla valmennettiin Valmennus Mielessä Oy:tä.

 

Liisa Gartzin kanssa kävelysparrasimme Kotkan Katariinassa.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anja Härkönen
p.044 702 8273
anja.harkonen@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Arja Hämäläinen
p.040 683 8191
arja.hamalainen@xamk.fi

Asiantuntija, johtaminen ja työn organisointi
Lehtori Pia Kaari
p.044 702 8275
pia.kaari@xamk.fi

Projektityöntekijä
Satu Hynynen
p.044 702 8338
satu.hynynen@xamk.fi

Kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
Helena Palmgren
p.030 474 2643

 

 

VIRKISTY, YRITTÄJÄ!

Aamukahvitapahtumat yrittäjille Kotkassa maaliskuun puolivälistä kesäkuuhun saakka. Katso tarkempi ohjelma linkistä!

Katso ohjelma!

Ajankohtaista

Työterveyshuolto tukee yritystä kukoistavaan työhyvinvointiin!

Haluatko tietää, miten järjestät työterveyshuollon yritykseesi? Miten parhaiten voit hyödyntää työterveyshuoltoa? Miten kehität yhteistyötä työterveyshuoltosi kanssa? Yrityksen täytyy järjestää työterveyshuolto, jos sillä on yksikin työntekijä – osa-aikainenkin. Työterveysyhteistyö käynnistyy, kun yritys on kilpailutuksen jälkeen valinnut työterveyshuoltonsa järjestäjän. Oman alueesi työterveyshuollot on listattu työterveydeksi.fi-sivustolle. Työterveyshuolto voi yrityksen ja sen työntekijöiden kanssa yhteistyössä tehdä monenlaista työhyvinvoinnin hyväksi. Listasin...

Johda ja viesti innostavasti, yrittäjä!

Yksinyrittäjä puhuu itselleen ja viestii verkostoissaan Miten yksinyrittäjä voi viestinnällä parantaa työhyvinvointiaan – puhumalla itsekseen tai itselleen? Miksei! Sisäinen puhe on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on vertaistuen ja verkostojen hankkiminen. Samanhenkisten kanssa voi perata pahimmat päälle jääneet angstit. Miten yksinyrittäjä saa palautetta työstään? Onko hän pelkästään asiakkaiden antamien kiitosten tai reklamaatioiden varassa? Toivottavasti ei. Muiden...

Uupunut yrittäjä ei tee tulosta

Tunnetko itsesi, tunnistatko uupumuksesi? Hyvä itsetuntemus on itsetunnon perusta. Hyvä itsetuntemus auttaa meitä myös tunnistamaan, milloin työkuormamme ylittää jaksamisemme rajat emmekä enää palaudu työpäivistä tai -viikoista. ”Säädettävät työpöydät ja ilmainen kahvi eivät auta, kun työntekijän aivot tilttaavat”, kirjoittaa Paula Tiessalo Ylen verkkosivuilla (29.3.2019). Työelämän pyörteissä ja muutospaineissa moni meistä väsyy, jopa uupuu. Kuitenkin on yleisesti...

Palaudu, yrittäjä!

Palaudu, yrittäjä! Kutsumme yrittäjiä virkistymään aamukahveille hyvinvointiteeman parissa viitenä keväisenä aamuna. Maaliskuun toisessa aamukahvitapaamisessa teemana on palautuminen. Aamukahvien lomassa kuulemme, mitä ovat mikrotauot ja miten niitä toteutetaan. Keskustelemme myös stressistä, palautumiskyvystä ja voimaantumisesta. Asiantuntijana on psykologi, vanhempi konsultti Anna Tienhaara Työterveyslaitokselta. Milloin palaudut? Palautuminen ei ole vain työajan ulkopuolella tapahtuvaa työstä erillistä toimintaa, vaan palautumisen...

Tyhyä ja sirkushuveja

Tapasimme Tykkimäen Saunalla Voi hyvin yritys -hankkeen yrittäjien kanssa 13.3.2019. Kuulimme yrittäjien kokemuksia työhyvinvointia edistävistä toimenpiteistä. Pohjana meillä oli Työterveyslaitoksen työkykytalo, jossa on neljä kerrosta: 1. Terveys ja toimintakyky 2. Osaaminen 3. Arvot, asenteet ja motivaatio 4. Johtaminen, työyhteisö ja työolot. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kristina Ruuskanen viritti keskustelun iloisesti käyntiin sirkusteemalla. Saimme pientä tuntumaa esineiden rakentavaan...

Faktat

Voi Hyvin Yritys

01.01.2018 - 30.04.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Työterveyslaitos

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 344 828 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 265 166 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY, Euroopan Sosiaalirahasto

Jaa sivu