Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria kehittymään pelillisillä ohjaus- ja koulutusmenetelmillä ja vahvistamaan heidän työllistymistään.

“Life is a game: YOU JUST NEED TO KNOW HOW TO PLAY IT ”

Waypoint tarkoittaa etappia ja/tai välietappia ja Waypoint-hankkeessa tavoitteena on erilaisten pelillistettyjen välietappien tai etappien kautta tukea ja kehittää nuorten työllistymistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia pelillisiä ohjaus-ja koulutusmenetelmiä, joiden avulla tuetaan pelkän peruskoulun tutkinnon varaan jääneitä nuoria työllistymään suoraan avoimille työmarkkinoille esimerkiksi tuetusti oppisopimuskoulutuksen avulla. Työllistymisen ohessa nuoria ohjataan ja tuetaan pelillisiä menetelmiä hyödyntäen saavuttamaan puuttuva keskiasteen tutkinto, tutkinnon osa ja/tai päivittämään osaaminen vastaamaan muuttuvan työympäristön osaamisvaateita.

Pajoille tulevat nuoret osallistuvat myös Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu peliin rakennettavaan työllistymistä tukevan ja kehittävän ohjausmallin suunnitteluun ja kehitystyöhön. Peliin rakennettavan ohjausmallin tavoitteena on tukea nuorten polkuja kohti opinto- ja työelämää. Näin nuoret toimivat pelin kautta toistensa vertaisohjaajina.

TAVOITTEET

 1. Suunnitella ja rakentaa yhdessä nuorten kanssa Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu peliin liittyvä nuorten työllistymistä kehittävä ja tukeva ohjausmalli.
 2. Edistää nuorten työllistymistä avoimille- ja välityömarkkinoille sekä törmäyttää työttömiä nuoria ja yrittäjiä etsimällä piilossa olevia oppisopimuspaikkoja.
 3. Sitouttaa nuorten työllistymistä kiinnostuneita yrittäjiä pelin ohjausmallin sisällölliseen suunnitteluun: työantajanäkökulma.
 4. Arvioida pelin ja pelillisyyden merkitystä nuorten työllistymisen edistämisessä sekä työllistymisessä.

KOHDERYHMÄ

Työelämän ulkopuolella olevat kymeenlaaksolaiset työttömät 16-29-vuotiaat nuoret, joilta puuttuu keskiasteen tutkinto.

TOIMENPITEET

 1. Hankkeen käynnistämistoimenpiteet (toteutusaika: 1.4.- 31.8.2020)
 2. Pelipajat ja –tapahtumat (toteutusaika: 1.9. 2020 – 30.9.2021) pajat toteutetaan: Kouvolassa ja Kotkassa
 3. Pajojen yritysyhteistyö ja työllistyminen (toteutusaika: 1.9. 2020 – 30.9.2022)
 4. Juurruttaminen ja arviointiprosessi

Toteutusaika: 1.10. 2021 – 31.3.2022

TOIMINTA-ALUE

Kymenlaakso

TULOKSET

Lyhyen aikavälin tuloksia:

 • 15 työllistynyttä nuorta, joiden työllistymispolkua seurataan hankkeen aikana.
 • nuorten työllistymistä- ja kouluttautumista tukevaan peliin Hamina 1810 – Työ ei koskaan muutu on rakennettu nuorten suunnittelema työllistymistä tukeva ohjausmalli.
 • arviointitietoa pelin uusien ohjauksellisten elementtien toimivuudesta työllistymisen edistämisessä.

Pitkän aikavälin tuloksena pajoille osallistuneiden nuorten asenteet koulutusta ja työllistymistä kohtaan ovat lieventyneet ja siten nuorten työllistyminen paranee. Pelkän perusasteen varaan jääneiden nuorten ohjaus kohti työelämää paranee sekä menetelmän käyttöönotto mahdollistaa useimpien nuorten työllisyysmahdollisuuksien kehittymisen.

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020 – 31.3.2022

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kouvolan ja Kotkan kaupunkien, Työ- ja elinkeinotoimiston, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen, Sotek-säätiön, Ravimäkiyhdistyksen, Parik-säätiön, EKAMI:n, KSAO:n, Kymsoten työelämäpalvelujen ja alueiden Ohjaamoiden kanssa.

 

Voit käydä tutustumassa ja lataamassa Hamina 1810 Työ ei koskaan muutu -peliin alla olevasta linkistä.

♦ Summa hankkeen sivuston linkki

 

Lisätietoja

Terhi Halonen
Projektipäällikkö
044 702 8429
terhi.halonen@xamk.fi

Janne Raunila
Ohjelmoija
044 702 8721
Janne.Raunila@xamk.fi

Miikka-Petteri Lesonen
Graafikko
044 702 8583
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Hamina 1810 pelin kuva. Kuvassa vasemmalla ja oikealla pelihahmoja ja taustalla Haminan raatihuone.

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luotiin pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Faktat

Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään

01.04.2020 - 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Muut kumppanit: Työvoimahallinto, Kakspy, Sotek-säätiö, Ravimäkiyhdistys, Parik-säätiö, Ekami, KSAO, Kymsoten sekä alueiden Ohjaamot että Kotkan ja Kouvolan kaupungit

Painoalat: Luovat alat

Asiasanat

Jaa sivu