Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria kehittymään pelillisillä ohjaus- ja koulutusmenetelmillä ja vahvistamaan heidän työllistymistään.

“Life is a game: YOU JUST NEED TO KNOW HOW TO PLAY IT ”

Waypoint tarkoittaa etappia ja/tai välietappia ja Waypoint-hankkeessa tavoitteena on erilaisten pelillistettyjen välietappien tai etappien kautta tukea ja kehittää nuorten työllistymistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia pelillisiä ohjaus-ja koulutusmenetelmiä, joiden avulla tuetaan pelkän peruskoulun tutkinnon varaan jääneitä nuoria työllistymään suoraan avoimille työmarkkinoille esimerkiksi tuetusti oppisopimuskoulutuksen avulla. Työllistymisen ohessa nuoria ohjataan ja tuetaan pelillisiä menetelmiä hyödyntäen saavuttamaan puuttuva keskiasteen tutkinto, tutkinnon osa ja/tai päivittämään osaaminen vastaamaan muuttuvan työympäristön osaamisvaateita.

Pajoille tulevat nuoret osallistuvat myös Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu peliin rakennettavaan työllistymistä tukevan ja kehittävän ohjausmallin suunnitteluun ja kehitystyöhön. Peliin rakennettavan ohjausmallin tavoitteena on tukea nuorten polkuja kohti opinto- ja työelämää. Näin nuoret toimivat pelin kautta toistensa vertaisohjaajina.

TAVOITTEET

  1. Suunnitella ja rakentaa yhdessä nuorten kanssa Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu peliin liittyvä nuorten työllistymistä kehittävä ja tukeva ohjausmalli.
  2. Edistää nuorten työllistymistä avoimille- ja välityömarkkinoille sekä törmäyttää työttömiä nuoria ja yrittäjiä etsimällä piilossa olevia oppisopimuspaikkoja.
  3. Sitouttaa nuorten työllistymistä kiinnostuneita yrittäjiä pelin ohjausmallin sisällölliseen suunnitteluun: työantajanäkökulma.
  4. Arvioida pelin ja pelillisyyden merkitystä nuorten työllistymisen edistämisessä sekä työllistymisessä.

KOHDERYHMÄ

Työelämän ulkopuolella olevat kymeenlaaksolaiset työttömät 16-29-vuotiaat nuoret, joilta puuttuu keskiasteen tutkinto.

TOIMENPITEET

  1. Hankkeen käynnistämistoimenpiteet (toteutusaika: 1.4.- 31.8.2020)
  2. Pelipajat ja –tapahtumat (toteutusaika: 1.9. 2020 – 30.9.2021) pajat toteutetaan: Kouvolassa ja Kotkassa
  3. Pajojen yritysyhteistyö ja työllistyminen (toteutusaika: 1.9. 2020 – 30.9.2022)
  4. Juurruttaminen ja arviointiprosessi (Toteutusaika: 1.10. 2021 – 31.3.2022)

TOIMINTA-ALUE

Kymenlaakso

TULOKSET

Lyhyen aikavälin tuloksia:

  • 15 työllistynyttä nuorta, joiden työllistymispolkua seurataan hankkeen aikana.
  • nuorten työllistymistä- ja kouluttautumista tukevaan peliin Hamina 1810 – Työ ei koskaan muutu on rakennettu nuorten suunnittelema työllistymistä tukeva ohjausmalli.
  • arviointitietoa pelin uusien ohjauksellisten elementtien toimivuudesta työllistymisen edistämisessä.

Pitkän aikavälin tuloksena pajoille osallistuneiden nuorten asenteet koulutusta ja työllistymistä kohtaan ovat lieventyneet ja siten nuorten työllistyminen paranee. Pelkän perusasteen varaan jääneiden nuorten ohjaus kohti työelämää paranee sekä menetelmän käyttöönotto mahdollistaa useimpien nuorten työllisyysmahdollisuuksien kehittymisen.

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020 – 31.3.2022

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kouvolan ja Kotkan kaupunkien, Työ- ja elinkeinotoimiston, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen, Sotek-säätiön, Ravimäkiyhdistyksen, Parik-säätiön, EKAMI:n, KSAO:n, Kymsoten työelämäpalvelujen ja alueiden Ohjaamoiden kanssa.

Voit käydä tutustumassa ja lataamassa Hamina 1810 Työ ei koskaan muutu -peliin alla olevasta linkistä.

♦ Summa hankkeen sivuston linkki

Lisätietoja

Johanna Pirinen
Projektipäällikkö
050 567 0497
johanna.pirinen@xamk.fi

Miikka-Petteri Lesonen
TKI-Asiantuntija
044 702 8583
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi

Janne Raunila
Projektityöntekijä
044 702 8721
Janne.Raunila@xamk.fi

Ronja Pölkki
Projektityöntekijä
044 702 8474
ronja.polkki@xamk.fi

Kirsi Purhonen
Ohjaaja
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Selosteet

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE:

♦LATAA saavutettavuusseloste

TIETOSUOJASELOSTEET:

Tietosuojaselosteiden linkit

♦ LATAA Tietosuojaseloste (Waypoint)

♦ LATAA Tietosuojaseloste (ESR/TEM)

Waypoint Työpajavideot

Alla on listattuna hankkeen aikana toteutettuja Waypoint nuorten työpajoilla opetusmateriaalia sisältäen tekstitykset. Waypoint nuorten lisäksi työpajoilla oli mukana myös KSAO. Videoiden soittolistan Youtube:sta löydät klikkaamalla tästä.

Ajankohtaista

Waypoint työpajojen opetusmateriaalia videosarjana: Tutustu peleihin ja peligrafiikan tekemiseen!

Waypoint työpajojen videosarja: Waypoint työpajoilla tutustuimme yhdessä nuorten ja KSAO:n opiskelijoiden kanssa peliaiheisiin ja peligrafiikan tekemiseen. Teimme hankkeessa videosarjan, missä näiden yhteisten koulutusten sisällöt ovat kätevästi saatavilla. Videoita on tarkoitus käyttää jatkossakin Waypoint hankkeen tulevilla työpajoilla ja niitä voi tulla myös mahdollisesti lisää. Katso videot ja tutustu peligrafiikan tekemiseen. Videot ovat pituudeltaan n. 5min –...

Waypoint nuorten työpajatoimintaa Kouvolassa

Majakanvaloa sumussa Maailman tilannetta voisi kuvailla näin pandemia aikaan jokseenkin myrskyisäksi. Olosuhteiden pakosta joudumme rajoittamaan omaa toimimistamme kun liikumme ulkona suojamaskit päällä. Työntekijät joutuvat tekemään töitään etätöinä, koululaiset joutuvat opiskelemaan verkko-opetuksessa kotona. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta varmasti meidän kaikkien mielestä.     Waypoint hanke ja siinä työskentelevä tiimi pyrkii pitämään positiivisen otteen ja kokan kohti tulevia...

Waypoint-työpajoilta poimittua: Mitä on pelillisyys?

Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään. Pelillisyydestä kuulee paljon, mutta osaatko sanoittaa, mitä pelillisyys oikeastaan on? Monelle pelillisyys tarkoittaa pelaamista, mutta siitä ei ole pelillisyydessä pelkästään kyse. Waypoint-työpajoilla hyödynnettiin pelillisyyttä mm. pelillistämällä työpajan rakennetta, sekä visualisoimalla tavoitteita Hamina 1810 -pelin grafiikan ja symbolien avulla. Pajoilla pohdittiin pelillisyyttä ja tutustuttiin myös eri hyötypeleihin. Työpajoilla osallistuneiden kesken totesimme,...

Faktat

Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään

01.04.2020 - 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Muut kumppanit: Työvoimahallinto, Kakspy, Sotek-säätiö, Ravimäkiyhdistys, Parik-säätiö, Ekami, KSAO, Kymsoten sekä alueiden Ohjaamot että Kotkan ja Kouvolan kaupungit

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Asiasanat