Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria kehittymään pelillisillä ohjaus- ja koulutusmenetelmillä ja vahvistamaan heidän työllistymistään.

“Life is a game: YOU JUST NEED TO KNOW HOW TO PLAY IT ”

Hamina 1810 Waypoint – Peli

Pelaa peliä selaimessa tai lataa Windows-versio tietokoneellesi painamalla tästä

 

Pelin ohjekirja

Hamina 1810. Opaskirja ohjaajalle ja pelaajalle – Theseus

 

Hamina 1810 -pelin Unity-projektipohja:

Hamina 1810.zip

 

Peliprojektin opas

Hamina 1810 – How to

 

Koodin dokumentaatio

Hamina 1810 documentation.zip

 

Pelin palaute:

Paina tästä:

 

 

Pelin trailerivideo:

 

 

Ohjausmoduulin esittely:

 

Ohjaajan kirja:

Ohjaajan kirja pelin käyttöön julkaistaan myöhemmin. Tieto täydentyy tähän myöhemmin.

 

Waypoint-hanke

Waypoint tarkoittaa etappia ja/tai välietappia ja Waypoint-hankkeessa tavoitteena oli erilaisten pelillistettyjen välietappien tai etappien kautta tukea ja kehittää nuorten työllistymistä. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia pelillisiä ohjaus-ja koulutusmenetelmiä, joiden avulla tuetaan pelkän peruskoulun tutkinnon varaan jääneitä nuoria työllistymään suoraan avoimille työmarkkinoille esimerkiksi tuetusti oppisopimuskoulutuksen avulla. Työllistymisen ohessa nuoria ohjattiin ja tuettiin pelillisiä menetelmiä hyödyntäen saavuttamaan puuttuva keskiasteen tutkinto, tutkinnon osa ja/tai päivitettiin osaaminen vastaamaan muuttuvan työympäristön osaamisvaateita.

Pajoille tulleet nuoret osallistuivat Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu peliin rakennettavaan työllistymistä tukevan ja kehittävän ohjausmallin suunnitteluun ja kehitystyöhön. Peliin rakennettun ohjausmallin tavoitteena on tukea nuorten polkuja kohti opinto- ja työelämää. Näin nuoret toimivat pelin kautta toistensa vertaisohjaajina.

TAVOITTEET

  1. Suunniteltiin ja rakennettiin yhdessä nuorten kanssa Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu peliin liittyvä nuorten työllistymistä kehittävä ja tukeva ohjausmalli.
  2. Edistettiin nuorten työllistymistä avoimille- ja välityömarkkinoille sekä törmäytettiin työttömiä nuoria ja yrittäjiä etsimällä piilossa olevia oppisopimuspaikkoja.
  3. Sitoutettiin nuorten työllistymistä kiinnostuneita yrittäjiä pelin ohjausmallin sisällölliseen suunnitteluun: työantajanäkökulma.
  4. Arvioitiin pelin ja pelillisyyden merkitystä nuorten työllistymisen edistämisessä sekä työllistymisessä.

KOHDERYHMÄ

Työelämän ulkopuolella olevat kymenlaaksolaiset työttömät 16-29-vuotiaat nuoret, joilta puuttui keskiasteen tutkinto, sekä toisen asteen Valma opiskelijat ja työpajoilla eri sopimuksilla jo mukana olevat nuoret.

TOIMENPITEET

  1. Hankkeen käynnistämistoimenpiteet (toteutusaika: 1.4.- 31.8.2020)
  2. Pelipajat ja –tapahtumat (toteutusaika: 1.9. 2020 – 30.9.2021) pajat toteutettiin: Kouvolassa ja Kotkassa
  3. Pajojen yritysyhteistyö ja työllistyminen (toteutusaika: 1.9. 2020 – 30.9.2022)
  4. Juurrutus ja arviointiprosessi (Toteutusaika: 1.10. 2021 – 31.3.2022)

TOIMINTA-ALUE

Kymenlaakso

TULOKSET

Lyhyen aikavälin tuloksia:

  • 15 työllistynyttä nuorta, joiden työllistymispolkua seurataan hankkeen aikana.
  • nuorten työllistymistä- ja kouluttautumista tukevaan peliin Hamina 1810 – Työ ei koskaan muutu on rakennettu nuorten suunnittelema työllistymistä tukeva ohjausmalli.
  • arviointitietoa pelin uusien ohjauksellisten elementtien toimivuudesta työllistymisen edistämisessä.

Pitkän aikavälin tuloksena pajoille osallistuneiden nuorten asenteet koulutusta ja työllistymistä kohtaan ovat lieventyneet ja siten nuorten työllistyminen paranee. Pelkän perusasteen varaan jääneiden nuorten ohjaus kohti työelämää paranee sekä menetelmän käyttöönotto mahdollistaa useimpien nuorten työllisyysmahdollisuuksien kehittymisen.

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020 – 31.3.2022

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kouvolan ja Kotkan kaupunkien, Työ- ja elinkeinotoimiston, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen, Sotek-säätiön, Ravimäkiyhdistyksen, Parik-säätiön, EKAMI:n, KSAO:n, Kymsoten työelämäpalvelujen ja alueiden Ohjaamoiden kanssa.

Voit käydä tutustumassa ja lataamassa Hamina 1810 Työ ei koskaan muutu -pelin alla olevasta linkistä. Tiedoksi: Hamina 1810 -Työ ei koskaan muutu -pelin ohjausmoduuli julkaistaan 31.3.2022 ja pelin latauslinkki päivittyy tälle sivulle myöhemmin!

♦ Summa hankkeen sivuston linkki

 

Loppuseminaari

Voit katsoa tallenteen allaolevasta linkistä!

DIGITAALINEN TIE KOHTI TYÖELÄMÄÄ -WEBINAARI – YouTube

Lisätietoja

Johanna Pirinen
Projektipäällikkö
050 567 0497
johanna.pirinen@xamk.fi

Miikka-Petteri Lesonen
TKI-Asiantuntija
044 702 8583
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi

Janne Raunila
Projektityöntekijä
044 702 8721
Janne.Raunila@xamk.fi

Saara Kumpulainen
TKI-Asiantuntija
050 3426770
saara.kumpulainen@xamk.fi

Kirsi Purhonen
Ohjaaja
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Selosteet

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE:

♦LATAA saavutettavuusseloste

TIETOSUOJASELOSTEET:

Tietosuojaselosteiden linkit

♦ LATAA Tietosuojaseloste (Waypoint)

♦ LATAA Tietosuojaseloste (ESR/TEM)

Waypoint Työpajavideot

Alla on listattuna hankkeen aikana toteutettuja Waypoint nuorten työpajoilla opetusmateriaalia sisältäen tekstitykset. Waypoint nuorten lisäksi työpajoilla oli mukana myös KSAO. Videoiden soittolistan Youtube:sta löydät klikkaamalla tästä.

Ajankohtaista

Waypoint: Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu – Epilogi

Lautturin matkassa   Kuten kaikilla tarinoilla, elokuvilla ja peleillä, myös projekteilla on alku ja loppu. Vaikka Waypoint hanke onkin päättynyt, menetelmät jäävät elämään. Hamina 1810 -pelin kehittäminen aloitettiin aikanaan Summa-hankkeen ja Matti-hankkeen yhteistyössä. Nuorten ideat ja hanketiimin toteutukset kävivät läpi monia välivaiheita, kunnes lopulta alkoi muodostumaan ajatusta työelämään liittyvästä roolipeliseikkailusta. Hamina 1810 -pelin ensimmäisen julkaisun...

Arviointia nuorten työelämätaidoista

Waypoint-hankkeessa olemme kehittäneet peliä, jonka avulla nuori saa tarinallisia ja pelillisiä keinoja työelämätaitojen vahvistamiseen. Peliin sijoitettujen ohjauselementtien kehittämisen tueksi selvitettiin, mitä kymenlaaksolaiset nuoret arvioivat työelämätaidoistaan ja miltä tulevaisuuden työelämä näyttää. Kysyimme myös alueen yrittäjiltä, millä tasolla nuorten työelämätaidot ovat ja mitkä taidot ovat heistä erityisen merkityksellisiä. Kouluttaessamme ohjausalan ammattilaisia ja alaa ammattikorkeakoulussa opiskelevia Waypointin ohjausmenetelmään,...

Ummikkona oppimaan digitaaliseen pelimaailmaan

Hypätessäni syyskuussa kesken kaiken Waypoint hankkeen projektipäälliköksi, en tiennyt peleistä ja pelimaailmasta juurikaan mitään ja näin ollen en osannut odottaa mitään. Kiinnostus uusia asioita kohtaan ja uuden oppimiseen on aina ollut kohdallani motivoivaa. Niinpä päätin heittäytyä mukaan tiimiin! Olen aina tykännyt pelata joukkue- ja lautapelejä ja nyt pajoille osallistumiseni myötä ymmärrän paremmin niiden yhteyden myös...

Waypoint työpajojen opetusmateriaalia videosarjana: Tutustu peleihin ja peligrafiikan tekemiseen!

Waypoint työpajojen videosarja: Waypoint työpajoilla tutustuimme yhdessä nuorten ja KSAO:n opiskelijoiden kanssa peliaiheisiin ja peligrafiikan tekemiseen. Teimme hankkeessa videosarjan, missä näiden yhteisten koulutusten sisällöt ovat kätevästi saatavilla. Videoita on tarkoitus käyttää jatkossakin Waypoint hankkeen tulevilla työpajoilla ja niitä voi tulla myös mahdollisesti lisää. Katso videot ja tutustu peligrafiikan tekemiseen. Videot ovat pituudeltaan n. 5min –...

Waypoint nuorten työpajatoimintaa Kouvolassa

Majakanvaloa sumussa Maailman tilannetta voisi kuvailla näin pandemia aikaan jokseenkin myrskyisäksi. Olosuhteiden pakosta joudumme rajoittamaan omaa toimimistamme kun liikumme ulkona suojamaskit päällä. Työntekijät joutuvat tekemään töitään etätöinä, koululaiset joutuvat opiskelemaan verkko-opetuksessa kotona. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta varmasti meidän kaikkien mielestä.     Waypoint hanke ja siinä työskentelevä tiimi pyrkii pitämään positiivisen otteen ja kokan kohti tulevia...

Faktat

Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään

01.04.2020 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Muut kumppanit: Työvoimahallinto, Kakspy, Sotek-säätiö, Ravimäkiyhdistys, Parik-säätiö, Ekami, KSAO, Kymsoten sekä alueiden Ohjaamot että Kotkan ja Kouvolan kaupungit

Tutkimuskeskus: Luovat alat