Tavoitteena oli mm. uudistaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toimintoja.

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke, jota hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tavoitteena on:
• Uudistaa YAMK-toimintoja
• Profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa
• Tukea verkostoitumista ja sen moninaisuuden hyödyntämistä
• Vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa
korkeakoulujen ja työelämän välillä.
• Lisätä työelämäinnovaatioiden monialaisuutta, lähentää opetustyötä
työelämään
• Tukea yhteisöllisen tiedon kehittämistä.

Hankkeessa Mamkissa keskityttiin viemään eteenpäin yamkin toimintatapoja, joissa työelämää uudistetaan monialaisella kehittämisosaamisella.Hankkeen kesto 2014–2015. Hankkeen rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaisuja

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi

Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ammattikorkeakoulun master-tutkinnoissa

YAMK-koulutus tulevaisuudessa : Asiantuntijoiden näkemyksiä yamk-koulutuksesta ja opettajan osaamisvaatimuksista tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto : työelämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaajien tekijä

Ketterä ja kehittävä YAMK-koulutus

Yhteystiedot

Marjaana Kivelä
projektipäällikkö
puh. 040 826 6070
marjaana.kivela(at)mamk.fi

 

Faktat

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi

01.01.2014 – 31.12.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Hämeen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiasanat