Kansalaislähtöisen toiminnan edellytysten kehittämistä ja osallisuuden kokemuksia vahvistavaa toimintaa Mikkelissä.

Yhdessä osallistuen on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteinen ryhmähanke. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Hankkeen tavoitteena on edistää mikkeliläisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristön kehittämiseen sekä tukea heidän osallistumistaan päätöksentekoon ja palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on vahvistaa kansalaistoiminnan edellytyksiä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä lisätä kokemusta yhteisöön kuulumisesta.

Mitä tehdään?

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan edellytyksiä
  2. Kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa
  3. Vahvistetaan nuorten vaikuttamisosaamista
  4. Luodaan kansalaistoimijuutta ja osallisuutta vahvistava toimijaverkosto
  5. Kehitetään etsivää hyvinvointityötä
  6. Kehitetään osallisuusmuotoilua

Hankkeen tuloksena asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristön kehittämiseen sekä päätöksentekoon osallistuminen lisääntyy, osallisuuden edellytykset paranevat, syrjäytymisriski pienenee, työllistymisen edellytykset paranevat ja alueellinen yhteisöllisyys kehittyy. Hankkeiden toimintoihin osallistuvien eri tahojen yhteistyö tiivistyy ja osallisuusosaaminen kehittyy. Syntyy uusia toimintamalleja ja -tapoja kansalaistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Elisa Suominen
elisa.suominen@xamk.fi
+358504732527

TKI-asiantuntija
Krista Hahtala
krista.hahtala@xamk.fi
+358504734912

 

Ajankohtaista

Kuva valomaalaustaiteesta. Kuvassa värikkäitä valoilla piirrettyjä kuvioita.
Esimerkki valomaalaustaiteesta. Kuva: Aki Lintumäki

 

Olemme mukana Museoiden yö -tapahtumassa

Mikkelissä 27.10.2023

Tule kokeilemaan valomaalausta sekä kuvaa itsesi tai läheisesi tunnelmallisella valokuvauspisteellä. Kerro millaista toimintaa toivoisit Mikkeliin ja mihin asioihin haluaisit vaikuttaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhdessä osallistuen -hankkeen pisteen löydät Suur-Savon museon pihalta klo 17–24. Tapahtuma on maksuton.

Lisätietoa tapahtumasta löydät: Museoiden yö! – Mikkeli (museoidenyo.fi)

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 951 677 €, josta EU-tuen määrä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle on 374 636 € ja Mikkelin kaupungille 386 706 €. Rahoittajana Etelä-Savon ELY-keskus.

Faktat

Yhdessä osallistuen

01.09.2023 – 31.03.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kaupunki

Tutkimuskeskus: Juvenia