Yhessä voimaa oppilaitosnuorisotyöhön!

Yhessä eteenpäin -hanke kehittää eteläsavolaista oppilaitosnuorisotyötä yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Hanke keskittyy yhteisöllisyyden, opiskelumotivaation, nuorten elämänhalun ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. Huomio on erityisesti nivelvaiheen tuessa siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Olemme koonneet laajasti nuorten näkemyksiä nivelvaiheeseen liittyvistä tunteista ja toiveista hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Uusia, pysyviä oppilaitosnuorisotyön työtapoja luodaan monialaisessa yhteistyössä. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeessa on mukana Xamkin yhteisöpedagogikoulutus ja kouluhyvinvointiin suuntautunut sosionomikoulutus. Kumppaneita ovat Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Mäntyharjun yhtenäiskoulu ja lukio, Talvisalon koulu, Kalevankankaan koulu ja Ristiinan yhtenäiskoulu.

Yhteistyön myötä keskiöön ovat nousseet mm. asuntolatyö, tutortoiminta, ryhmädynamiikan tukeminen sekä oppilaitosnuorisotyön seurannan ja arvioinnin kehittäminen. Asuntolatyössä olemme mukana vahvistamassa asuntoloiden verkostoitumista ja asukkaiden osallisuutta, toteuttamassa erilaisia tempauksia sekä kokeilemassa asuntoloiden auditointimallia. Tutortoiminnassa tuemme tutortoimintaa ohjaavia ammattilaisia tutoreiden koulutusten järjestämisessä ja toiminnan muotoilemisessa sekä tarkastelemme tutortoiminnan rakenteita kriittisen ystävällisesti. Vahvistamme olemassa olevien nuorisotyön paikallisten toimijoiden kiinnittymistä oppilaitosnuorisotyön rakenteisiin ja siirrymme tarvittaessa sivuun, kun meitä ei enää tarvita.

Kehittämisen teemat ovat herättäneet myös valtakunnallista kiinnostusta, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin:

  • asuntolatyö, Antti Väisänen,
  • nivelvaihetyö, Helinä Juurinen,
  • tutortoiminta, Mervi Hotokka.

 

VeKe – Asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu on nyt julkaistu!

Lue tiedotteemme ja katso VeKevyyhtiä selvittelevä video. Tutustu myös VeKen kasvutarinaan Antti Väisäsen blogissa ”Miten vekestä tuli VeKe? – kiivaat kasvuvuodet”.
#vekevyyhti

 

Tulosta Asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen malli VeKe käyttöösi!

  • Tulostusohje: valitse A3-arkki, 2-puoleinen väritulostus, sovita tulostettavaan alueeseen ja 2 sivua arkille

VeKe on muuttamassa pysyvään kotiin ja uusi osoite löytyy Saku ry:n ylläpitämältä asuntolaohjaajat.net -sivustolta.

 

Hankkeen kuvaus RR-tietopalvelussa.

Tietosuojaseloste_Yhessä eteenpäin-hanke

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot, Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Lisätietoja

Mervi Hotokka
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 524 7429

Helinä Juurinen
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 343 8389

Antti Väisänen
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 438 9806

Opiskelijat: 050 430 8481

Yhteisöpedagogiopiskelijat hankkeessa vuonna 2022:

Doris Thure
Pinja Herttuainen
Kalle Juntunen

Syksyn 2022 harjoittelupaikkatiedustelut hanketyöntekijöiltä, ota rohkeasti yhteyttä!

Hankkeessa valmistuvat opinnäytetyöt:

Brander, Iida ja Dunder, Wilma:
”Ettei ole mitään virkaa koko hommasta” : asuntolatoimikuntatoiminnan kehittäminen ammattiopistoissa – Theseus

Mattila, Marianne:
Koronan vaikutus koulunuorisotyöhön

Miettinen, Roosa:
Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön väliseen yhteistyöhön

Paajanen, Sallanoora:
Nivelvaihetuen kehittäminen valinnoissaan epävarmoille nuorille

Rautiola, Sari (yamk):
Ryhmässä – Nuoret hyvän ryhmädynamiikan mahdollistajana

XAMK Inspiroi -julkaisusarja:

Lauanne, Lari:
Wanted – koulunuorisotyö, 2021

Muut julkaisut:

Nuorisotyö käväisee lukiolla, Nuorisotyö 3/2020, 39

VeKe – asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu. Hyvinvoiva amis -menetelmäpankki 2021

Väisänen, Antti: Opiskelijat viihtyvät hyvin yhdessä – mutta osallisuuden kokemus kouluyhteisöön rapautuu. Next-verkkolehti 8.11.2021.

Hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa – Näin kehität oppilaitoksesi tutortoimintaa, Next-verkkolehden podcast 24.5.2022.

Ajankohtaista

Miten vekestä tuli VeKe? – Kiivaat kasvuvuodet

Pilke silmäkulmassa Oli kaunis kesäinen elokuun päivä vuonna 2020. Yhessä eteenpäin -hanke oli saanut kutsun Savonlinnaan, keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista Ammattiopisto Samiedun kanssa.  Korona oli aiheuttanut omat käänteensä kehittämisen mahdollisuuksiin ja uusia täkyjä laitettiin toiveikkaasti vesille. Samiedun osalta kanssamme oli läsnä laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen ja palvelujohtaja Teija Mielonen. Yhteiseksi toiveeksi välillemme nousi hankkeen vahva...

Koulunuorisotyön tulevaisuus harjoittelijan silmin  

Koulunuorisotyö, mitä se on? Miksi sitä tehdään? Näihin kysymyksiin olen saanut hyvin vastauksia harjoittelujaksoni aikana. Olen nähnyt, kuinka ammattilaiset toimivat nuorten parissa, millaisen luottamuksen he ovat saaneet rakennettua kouluympäristöön, nuorten pariin. Suuri tunteiden kirjo on ollut läsnä kohtaamisissa. Oli hienoa nähdä niin sanotusti ’’ulkopuolisen’’ silmin, miten nuoret luottavat koulunuorisotyöntekijöihin, kuinka he osaavat rentoutua saapuessaan koulussa...

Ihmisiä auditorion etuosassa. Osaamiskeskus Nuoskan ja Juvenian rollupit.

Mistä syntyy kympin koulu? – Uusi koulu -seminaarin jälkipohdinnat

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on viimeisimpien vuosien aikana noussut merkittäväksi tekijäksi oppilaiden, opiskelijoiden, henkilökunnan ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttamisessa. Aiheen äärellä oltiin jälleen 17.-18.3.2022, kun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät jo kymmenennen Uusi koulu -seminaarin. Pääteemoja olivat kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän yhteisöllisen nuorisotyön toimivat käytännöt sekä nuorten vertaissuhteiden merkitys. Nuorisotyön ja koulun...

Ryhmässä viisaus tiivistyy, ajatuksista tekoihin

On päivänselvää, että ryhmässä viisaus tiivistyy. Meillä kaikilla on ajatuskuplia. Herää kysymys, miten saamme niistä puhekuplia, keskustelua ja konkreettisia tekoja. On vaikeaa olla kuulumatta johonkin ryhmään tai yhteisöön. Opinnoissa ja työelämässä ryhmällä on suuri merkitys. Mistä ryhmän ja ryhmädynamiikan hyvä kivijalka muodostuu, mihin se vaikuttaa ja miten saamme sen toimimaan? Toisen asteen aloittavat nuoret kertoivat...

Peruskoulun päättyminen jännittää, vaikka suunta olisi selvillä

Yläkoulujen 9.-luokkalaisilla on juuri meneillään yhteishaku. Peruskoulun päättävä voi hakea mm. lukioon, ammatilliseen koulutukseen, tutkintoon valmentavaan TUVA-koulutukseen tai kansanopistojen vapaan sivistystyön linjoille. Oma opintopolku on joillekin ollut jo kauan selvillä. Joillekin valinta on haastava, varsinkin, kun kaikki oppilaitokset eivät ole voineet järjestää tutustumispäiviä. Olipa valinta nuorelle helppo tai mutkikas ja tuleva opiskeluympäristö tuttu tai uusi,...

Faktat

Yhessä eteenpäin. Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa

01.08.2020 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, Mäntyharjun kunta, Essoten ja Sosterin oppilas- ja opiskelijahuolto

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 597 755 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 119 551 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ESR