Yhessä voimaa oppilaitosnuorisotyöhön!

Yhessä eteenpäin -hanke kehittää eteläsavolaista oppilaitosnuorisotyötä yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Hanke keskittyy yhteisöllisyyden, opiskelumotivaation, nuorten elämänhalun ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. Huomio on erityisesti nivelvaiheen tuessa siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Olemme koonneet laajasti nuorten näkemyksiä nivelvaiheeseen liittyvistä tunteista ja toiveista hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Uusia, pysyviä oppilaitosnuorisotyön työtapoja luodaan monialaisessa yhteistyössä. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeessa on mukana Xamkin yhteisöpedagogikoulutus ja kouluhyvinvointiin suuntautunut sosionomikoulutus. Kumppaneita ovat Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Mäntyharjun yhtenäiskoulu ja lukio, Talvisalon koulu, Kalevankankaan koulu ja Ristiinan yhtenäiskoulu.

Yhteistyön myötä keskiöön ovat nousseet mm. asuntolatyö, tutortoiminta, ryhmädynamiikan tukeminen sekä oppilaitosnuorisotyön seurannan ja arvioinnin kehittäminen. Asuntolatyössä olemme mukana vahvistamassa asuntoloiden verkostoitumista ja asukkaiden osallisuutta, toteuttamassa erilaisia tempauksia sekä kokeilemassa asuntoloiden auditointimallia. Tutortoiminnassa tuemme tutortoimintaa ohjaavia ammattilaisia tutoreiden koulutusten järjestämisessä ja toiminnan muotoilemisessa sekä tarkastelemme tutortoiminnan rakenteita kriittisen ystävällisesti. Vahvistamme olemassa olevien nuorisotyön paikallisten toimijoiden kiinnittymistä oppilaitosnuorisotyön rakenteisiin ja siirrymme tarvittaessa sivuun, kun meitä ei enää tarvita.

Kehittämisen teemat ovat herättäneet myös valtakunnallista kiinnostusta, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin:

  • asuntolatyö, Antti Väisänen,
  • nivelvaihetyö, Helinä Juurinen,
  • tutortoiminta, Mervi Hotokka.

 

VeKe – Asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu on nyt julkaistu!

Lue tiedotteemme ja katso VeKevyyhtiä selvittelevä video. Tutustu myös VeKen kasvutarinaan Antti Väisäsen blogissa ”Miten vekestä tuli VeKe? – kiivaat kasvuvuodet”.
#vekevyyhti

 

Tulosta Asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen malli VeKe käyttöösi!

  • Tulostusohje: valitse A3-arkki, 2-puoleinen väritulostus, sovita tulostettavaan alueeseen ja 2 sivua arkille

VeKe on muuttamassa pysyvään kotiin ja uusi osoite löytyy Saku ry:n ylläpitämältä asuntolaohjaajat.net -sivustolta.

 

Hankkeen kuvaus RR-tietopalvelussa.

Tietosuojaseloste_Yhessä eteenpäin-hanke

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot, Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Lisätietoja

Marita Mattila
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 5094

Helinä Juurinen
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 343 8389

Antti Väisänen
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 438 9806

Opiskelijat: 050 430 8481

Yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijat:

Kevään 2023 harjoittelupaikkatiedustelut hanketyöntekijöiltä, ota rohkeasti yhteyttä!

Hankkeessa valmistuvat opinnäytetyöt:

Brander, Iida ja Dunder, Wilma:
”Ettei ole mitään virkaa koko hommasta” : asuntolatoimikuntatoiminnan kehittäminen ammattiopistoissa – Theseus

Mattila, Marianne:
Koronan vaikutus koulunuorisotyöhön

Miettinen, Roosa:
Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön väliseen yhteistyöhön

Paajanen, Sallanoora:
Nivelvaihetuen kehittäminen valinnoissaan epävarmoille nuorille

Rautiola, Sari (yamk):
Ryhmässä – Nuoret hyvän ryhmädynamiikan mahdollistajana

XAMK Inspiroi -julkaisusarja:

Lauanne, Lari:
Wanted – koulunuorisotyö, 2021

Muut julkaisut:

Nuorisotyö käväisee lukiolla, Nuorisotyö 3/2020, 39

VeKe – asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu. Hyvinvoiva amis -menetelmäpankki 2021

Väisänen, Antti: Opiskelijat viihtyvät hyvin yhdessä – mutta osallisuuden kokemus kouluyhteisöön rapautuu. Next-verkkolehti 8.11.2021.

Hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa – Näin kehität oppilaitoksesi tutortoimintaa, Next-verkkolehden podcast 24.5.2022.

Hotokka, Mervi & Lähdeniemi, Mirka. Herätyskello, vesuri vai taskunauris? : Työkaluja koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Nuorisotyö 3/2022, 32-33.

Ajankohtaista

Nuorisotyö on läsnä kasvun ja oppimisen maisemassa

  Uudet opetussuunnitelmat korostavat opetuksen nivoutumista ympäröivään maailmaan. Nuorisotyö voi tukea kehitystä, jossa oppimista tunnistetaan tapahtuvan yhä enemmän ryhmässä ja opetuksen sisällöt löydetään erilaisissa ympäristöissä, suhteissa ja yhteisöissä. Siirryttäessä eri ympäristöihin nuoret tarvitsevat rinnalla kulkijoita, jotka lisäävät turvallisuuden tunnetta valitulla reitillä. Rinnalla kulkijoina toimivat kasvattajayhteisön lisäksi myös vertaiset. Huumori ja hyväksyvä ilmapiiri ovat Yhessä eteenpäin...

Kerro, miten koulunuorisotyötä tehdään

Olemme kohta kolmen vuoden ajan pyrkineet antamaan vastauksia oppilaitosten kasvattajayhteisöjen ammattilaisille, mitä koulunuorisotyö on ja tukemaan arjen ratkaisuja, miten sitä tehdään. Kehittämishankkeen aikana koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on lisääntynyt merkittävästi kaikkialla niin maakuntamme kuin valtakunnankin oppilaitoksissa. Koulujen seinien sisällä tapahtuva nonformaali kasvatustyö on herättänyt myös kansainvälisen kiinnostuksen. Vaikka kysyjiä, kommentteja ja ratkaistavia asioita on runsaasti, keskusteluissa...

Saako hakaristejä ja sukupuolielimiä piirrellä koulussa?

Kokeilemme amiksessa pienehköllä porukalla akvarellimaalausta ja on välitön meininki, aloitetaan roiskimalla märälle paperille, moni innostuu. Joku ei tahdo roiskia, vaan lähestyy paperia rauhallisemmin. Kannustan omiin valintoihin ja niitä alkaa syntyä. Nuoruuden ja taiteen äärellä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu – ja se on ihan parasta! Tällä kertaa yllätys kävelee luokkaan ekstraosallistujan muodossa. ”Saaks tänne tulla...

Ajatuksia koulunuorisotyöstä

Nimeni on Joel ja opiskelen yhteisöpedagogiksi Xamkilla. Olen ollut 2 kuukautta työharjoittelussa Yhessä eteenpäin -hankkeessa. Kirjoitan tässä blogissa ajatuksiani mitä koin sinä aikana. Yhessä eteenpäin -hanke kehittää koulunuorisotyötä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Koulunuorisotyön aihe oli itselle oikein sopiva, sillä siihen ei olla oman koulutukseni aikana kunnolla päästy paneutumaan enkä siksi tiennyt siitä kovinkaan paljoa. Opin...

Kerro koulunuorisotyöstä kansainvälisesti

Tule mukaan Juvenian uusimpaan koulunuorisotyön hankkeeseen!   Koulunuorisotyön Erasmus-hanke YWIS – Youth work in schools kehittää nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on määritellä nuorisotyön roolia ja mahdollisuuksia sekä sisällyttää nuorisotyön tavoitteita osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Nuorisotyön roolia vahvistetaan neljän teema-alueen kautta: kestävä kehitys, demokratiakasvatus, opiskelijahyvinvointityö ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. YWIS starttaa keräämällä eri maiden hyviä käytäntöjä ja...

Faktat

Yhessä eteenpäin. Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa

01.08.2020 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, Mäntyharjun kunta, Essoten ja Sosterin oppilas- ja opiskelijahuolto

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 597 755 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 119 551 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ESR