Yhessä voimaa oppilaitosnuorisotyöhön!

Yhessä eteenpäin -hanke kehittää eteläsavolaista oppilaitosnuorisotyötä yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Hanke keskittyy yhteisöllisyyden, opiskelumotivaation, nuorten elämänhalun ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. Huomio on erityisesti nivelvaiheen tuessa siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Olemme koonneet laajasti nuorten näkemyksiä nivelvaiheeseen liittyvistä tunteista ja toiveista hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Uusia, pysyviä oppilaitosnuorisotyön työtapoja luodaan monialaisessa yhteistyössä. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa on mukana Xamkin yhteisöpedagogikoulutus ja kouluhyvinvointiin suuntautunut sosionomikoulutus. Kumppaneita ovat Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Mäntyharjun yhtenäiskoulu ja lukio, Talvisalon koulu, Kalevankankaan koulu ja Ristiinan yhtenäiskoulu.

Yhteistyön myötä keskiöön ovat nousseet mm. asuntolatyö, tutortoiminta, ryhmädynamiikan tukeminen sekä oppilaitosnuorisotyön seurannan ja arvioinnin kehittäminen. Asuntolatyössä olemme mukana vahvistamassa asuntoloiden verkostoitumista ja asukkaiden osallisuutta, toteuttamassa erilaisia tempauksia sekä kokeilemassa asuntoloiden auditointimallia. Tutortoiminnassa tuemme tutortoimintaa ohjaavia ammattilaisia tutoreiden koulutusten järjestämisessä ja toiminnan muotoilemisessa sekä tarkastelemme tutortoiminnan rakenteita kriittisen ystävällisesti. Vahvistamme olemassa olevien nuorisotyön paikallisten toimijoiden kiinnittymistä oppilaitosnuorisotyön rakenteisiin ja siirrymme tarvittaessa sivuun, kun meitä ei enää tarvita.

Kehittämisen teemat ovat herättäneet myös valtakunnallista kiinnostusta, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin:

  • asuntolatyö, Antti Väisänen,
  • ryhmädynamiikka, Katri Schadewitz,
  • nivelvaihetyö, Helinä Juurinen,
  • tutortoiminta, Mervi Hotokka.

Hankkeen kuvaus RR-tietopalvelussa.

Yhessä eteenpäin

 

 

 

Tietosuojaseloste_Yhessä eteenpäin-hanke

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot, Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Aikajanatyöskentelyä Esedulla 10/2020

Lisätietoja

Mervi Hotokka
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 524 7429

Helinä Juurinen
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 343 8389

Antti Väisänen
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 438 9806

Katri Schadewitz
TKI-asiantuntija, lehtori
etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 352 3755

 

Opiskelijat: 050 430 8481

Yhteisöpedagogiopiskelijat hankkeessa syksyllä 2021:

Henna Uusisalmi

Harjoittelupaikkatiedustelut hanketyöntekijöiltä, ota rohkeasti yhteyttä!

Hankkeessa valmistuvat opinnäytetyöt 2021:

Brander, Iida ja Dunder, Wilma:
Toisen asteen asuntolan osallisuuden vahvistaminen asuntolatoimikunnan keinoin

Mattila, Marianne:
Koronan vaikutus koulunuorisotyöhön

Miettinen, Roosa:
Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön väliseen yhteistyöhön

Paajanen, Sallanoora:
Nivelvaihetuen kehittäminen valinnoissaan epävarmoille nuorille

Rautiola, Sari (yamk):
Nuorten näkemyksiä ja osallisuustekoja ryhmädynamiikan vahvistamisesta

XAMK Inspiroi -julkaisusarja:

Lauanne, Lari:
Wanted – koulunuorisotyö, 2021

Ajankohtaista

Nuorisotyön piiloleikki koulussa

Laske sataan! Koulunuorisotyötä tehdään paljon hankerahalla. Vääjäämättä keskusteluun on hiipinyt ajatus, mitä tapahtuu, kun koronan jälkitoimiin osoitettu rahoitus päättyy. Häviääkö valtaosa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä nuorisotyöstä? Nuorisotyö piileskelee koulutustaustoissa Palaan ajassa kymmenkunta vuotta taaksepäin. Toimin silloisella ammattinimikkeellä koulunkäyntiavustajana yläkoululla, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Päivät nuorten rinnalla, tukien, heidän tunnetilojaan aistien, ryhmän toimintaa vahvistaen ja tilanteita ennakoiden. Työparinani...

Mitä saatiinkaan, kun nuorisotyö kouluun päästettiin

Nuorisotyö on kuluneen vuoden aikana otettu yhä reippaammin ottein osaksi oppilaitosten arkea. Erilaiset rahoitusmallit ovat täydentäneet eri puolilla Suomea sekä perusopetuksessa että toisella asteella tehtävää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä. Mutta millaisia työntekijöitä onkaan saatu ja kuka ymmärtää, onko tämänkaltaisilla tyypeillä joku merkitys formaalissa kouluympäristössä? 18.6. Opettajien paikoille parkkeeraava opiskelijoiden asianajaja Nuorisotyö on pääasiassa otettu kouluun avosylin...

Peruskoulu päättyy – nuoruus jatkuu

Peruskoulun päättävä ja toisen asteen opinnot aloittava nuori elää suurten muutosten vuotta. Olemme hankkeessa kuulleet satojen nuorten tuoreita kokemuksia tältä ajanjaksolta. Toiminnallisin, erilaiset osallistujat huomioivin menetelmin olemme kysyneet ja keskustelleet, mitkä tekijät ovat varjostaneet, tukeneet, kannustaneet, yllättäneet, antaneet iloa ja voimia. Nuoret ovat miettineet juuri itsensä ja oman elämänsä kannalta; me olemme kuunnelleet ja koonneet...

VeKe – Vertaiskehittämistä asuntolaohjauksen tueksi

Asuntolaohjauksen vertaisauditointi -työkalu on auditoitavan oman ohjaustyön ja ohjauksen toimintarakenteen kehittämisen väline. Sillä luodataan ja suunnataan katsetta kehittämispotentiaaliin, josta nostetaan teemoja yhteiseen dialogiin ja tehdään sitä kautta näkyväksi ohjaustyötä ja kehittämisen painopistealueita. Se on yhteiseen dialogiin ja avoimeen kommunikaatioon ohjaava väline, joka saattaa asuntoloiden asukkaita, asuntolaohjaajia, asuntolatoiminnan lähiesimiehiä ja johtotasoa laadukkaan ohjaamisen ja yhteiskehittämisen äärelle....

Tutortoiminta ansaitsee paikkansa oppilaitoksen hyvinvointityössä

Tutortoiminnan avulla tuetaan uusien opiskelijoiden opintojen alkamista ja oppilaitosyhteisöön kiinnittymistä sekä edistetään koko oppilaitoksen yhteisöllisyyttä. Tutor on vertainen ja siten erityisessä asemassa uusien yhteisön jäsenten mukaan ottamisessa. Tutortoiminnalla on jo osittain vankka asema Etelä-Savon 2.asteen oppilaitoksissa. Toimintaa on opinnollistettu ja ohjaamisesta vastaavat kasvatusalan ammattilaiset. Oppilaitoksen muu arki ja kiire, poikkeusajan rajoitukset ja työparin puute ovat...

Faktat

Yhessä eteenpäin. Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa

01.08.2020 - 31.01.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, Mäntyharjun kunta, Essoten ja Sosterin oppilas- ja opiskelijahuolto

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 486 809 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 97 362 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ESR