PUMOK-hanke mahdollistaa pitkäaikaiskestävien, luonnonöljyillä ja -vahoilla käsiteltyjen puutuotteiden valmistamisen kustannustehokkaasti.

Hankkeissa kehitetään Mamkin puutekniikan oppimis- ja tutkimusympäristöä ja uusia puutuotteita yritysten tarpeita vastaavasti. Tavoitteeseen pyritään uudistamalla ja täydentämällä Mikkelin ammattikorkeakoulun puulaboratoriota niin, että se pystyy tarjoamaan alueen yrityksille nykyaikaisia puun muokkaus- eli modifiointimenetelmiä ja niiden tutkimusta.

Uudistetussa laboratoriossa on mahdollisuus koevalmistaa ja tutkia puutuotteita, jotka on käsitelty nykyaikaisilla, ympäristöystävällisillä luonnonöljyillä, vahoilla ja luonnonhartseilla. Valmistusprosessin kehittämisessä pyritään kustannustehokkuuteen.

Näillä uusilla menetelmillä on mahdollisuus korvata laajalti käytössä olevat, haitallisten aineiden käyttöön perustuvat kyllästysmenetelmät. Modifiointilaitteistolta edellytetään mahdollisuutta korkeaan, jopa 200 asteen lämpötilaan ja aineiden käyttöä näissä lämpötiloissa.

Pohjoismaissa ainutlaatuinen laitteisto Mikkeliin

Kuumilla öljy- ja vahaseoksilla on mahdollista saada kotimaisista puulajeista niin kestäviä tuotteita, että niiden ominaisuudet vastaavat trooppisia puulajeja ja tammea.

Tällä hetkellä Pohjoismaissa ei ole tutkimus- ja testausympäristöä, jossa voidaan tutkia ja kehittää kuumilla öljyillä ja vahaseoksilla käsiteltyjä puutuotteita. Valmistusta on Keski-Euroopassa, mutta näiden tuotteiden jalostusarvo moninkertaistuu käsittelyssä, joten tuotteet eivät ole hinnaltaan kilpailukykyisiä perinteisin tavoin käsitellyille tuotteille.

Hankkeeseen osallistuvien yritysten kannalta koelaitteisto ja sen avulla saatavat tutkimustulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Laitteistolla voidaan tehdä koevalmistusta, ja yritykset saavat tarvittavaa tietoa uusien tuotteiden teollisen valmistuksen aloittamiseksi omissa tehtaissaan.

Yritykset kumppaneina kehittämistyössä

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat puutuoteklusterilla toimivat suomalaiset yritykset: sahatavaran valmistajat, puusepäntuotteiden valmistajat, modifiointiin käytettävien aineiden valmistajat sekä modifiointilaitteiden valmistajat.

Hankkeet vahvistavat Mamkin yhteistyötä yritysten kanssa ja edistävät Etelä-Savon maakuntastrategian mukaisesti puun käyttöä ja sen jalostusasteen nostamista. Mikkelin ammattikorkeakoulun PUMOK-hankkeita rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Lisätietoja

Olli Paajanen
projektipäällikkö
p. 040 621 0477
olli.paajanen(at)xamk.fi

 

Faktat

Puun modifiointimenetelmien kehittäminen

01.01.2015 – 30.11.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Hexion Oy, Tehomet Oy, Karelia-Ikkuna Oy, Kurikka Timber Oy, Lieksan Saha Oy ja Stora Enso Wood Products Oy Ltd.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 313 793 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta