Mikkelipuiston ekosysteemin kehittämisen avulla tuotettiin alueen ympärivuotisuuteen uusia mahdollisuuksia.

Mikkelipuiston ekosysteemi palvelee alueen elinvoimaa ja vahvistaa vapaa-ajan, matkailun, monipaikkaisuuden ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Selvityshanke tuotti ekosysteemin ympärivuotiseen hyödyntämiseen uusia mahdollisuuksia ja edistää siten Etelä-Savon maakuntaohjelman ja Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti.

Tarkoituksena oli myös tuoda Mikkelipuiston ekosysteemiselvityksen avulla näkyväksi sekä ympärivuotisuuteen liittyvät mahdollisuudet että kehityshaasteet. Erityisen tärkeää oli saada ideoita kehitystyön jatkamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja

Jorma Pohtola
Projektipäällikkö
Xamk Xentre
jorma.pohtola@xamk.fi
0505725902

Ideat ympärivuotisuuteen

Mikkelipuiston ekosysteemin kehittämisen avulla alueen toimintaa ideoitiin ympärivuotisemmaksi. Tämä tarjoaa jatkossa uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen ja maakunnan elinkeinoelämälle, vapaa-ajan, matkailun, monipaikkaisuuden, hyvinvoinnin kuin elinvoimankin vahvistamisen suhteen.

Mikkelipuistoa voidaan jatkossa hyödyntää paremmin oppimis- ja yhteistyöympäristönä eri osaamisalojen oppimisen ja yhteistyön alustana yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia on esimerkiksi  IT-alalla, kiertotaloudessa, puu- ja metsäalalla sekä matkailu- ja hyvinvointialoilla.

Puiston palvelujen digitalisoinnista löydettiin useita kehittämisen kohteita. Samoin puiston ekosysteemiin liittyvien yritysten liittäminen Mikkelipuiston digitaaliselle alustalle nousi yhdeksi jatkokehityskohteista.

Hanke tuotti puiston kehittämisen kannalta uutta keskeisiä tietoa ympärivuotisista kaupallisista ja ei-kaupallisista tuote- ja palveluideoista puiston palvelujen edelleen kehittämiseksi. Hankkeessa pyrittiin verkottamaan Mikkelipuiston ekosysteemin toimijoita alueen ympärivuotisuuden kehittämistyön jatkamiseksi.

Selvityshankkeen tulokset ovat kaikkien nykyisten ja ekosysteemin uusiksi toimijoiksi haluavien yritysten, järjestöjen ja yhdistysten hyödynnettävissä. Puiston ympärivuotisuuden laajentamiselle on jo kehitteillä uusia palveluja sekä yksityisten kaupallisten toimijoiden piirissä että hankkeeseen osallistuneiden oppilaitosten osalta.

Mitä teimme

Teimme taustaselvityksen puiston ekosysteemin nykytilasta, haastattelimme ekosysteemin jäseniä ja eri sidosryhmien edustajia sekä teimme pienimuotoisen kansalaiskyselyn Mikkelipuiston kehittämistarpeista kauppakeskus Stellan kävijöille. Lisäksi perehdyimme luontoarvojen merkityksellisyydelle Mikkelipuiston kävijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Stellan kansalaiskyselyn tuloksia:

Toimenpiteiden pohjalta pystyimme analysoimaan ja priorisoimaan puiston kehittämisen kannalta keskeisiä kaupallisia ja ei-kaupallisia tuote- ja palveluideoita puiston palvelujen edelleen kehittämiseksi.

Toukokuussa järjestimme Ympärivuotisuudesta elinvoimaa -seminaarin Mikkelipuiston ravintola Greenerissä. Tilaisuuteen kutsuttiin laajasti puiston ekosysteemin ja sidosryhmien edustajia median edustajat mukaan lukien.

Tilaisuudessa avattiin selvitystyön keskeisiä tuloksia hankkeen osalta, kuultiin puiston päätoimijan Osuuskauppa Suur-Savon puheenvuoro sekä kuultiin kaksi asiantuntijapuheenvuoroa puiston jatkokehittämisideoiksi.

Paikalla oli noin 20 osallistujaa, ja tilaisuus käynnisti vilkkaan keskustelun puiston tulevaisuuden osalta. Näin tilaisuus osaltaan käynnisti kehittämisprosessin ympärivuotisuuden lisäämiseksi puistossa (mm. oppimisympäristö, hyvinvointi, sosiaalinen puisto).

Hankkeen aikana Mikkelipuiston alueen toimijat ehtivät myös järjestää puiston avajaistapahtuman toukokuussa. Osa tapahtumista oli maksuttomia ja tarjolla kaikenikäisille vierailijoille. Puiston luontoarvot koettiin koko toiminta-aikana tärkeiksi suurimmalle osalle puistossa kävijöistä.

Päätösseminaari 23.5.2023

Ympärivuotisuudesta elinvoimaa – Mikkelipuiston ekosysteemin kehittäminen -hankkeen päätösseminaari pidettiin 23.5.2023 Mikkelipuiston Greeneri-ravintolassa.

Seminaariaineistot

1. Ympärivuotisuudesta elinvoimaa -seminaari – Ohjelma (PDF)

2. Mikkelipuisto-hankkeen tulosten esittely 23052023 (pdf)

3. Osuuskauppa Suur-Savo: Mikkelipuisto Hallinnointisuunnitelma 2023_ (pdf)

4. Kati Vapalahti: Sosiaalinen puisto idea (pdf)

Lisätietoa

Artikkeleita Mikkelipuistosta

Tapahtumat vetivät väkeä Mikkelipuistoon

Hienoa, että Mikkelipuisto kukoistaa taas – sieltä löytyy sekä rauhaa että meininkiä kesään

Mikkelipuiston kesässä soi musiikki ja maistuu ruoka

Mikkelipuistoon tulee kesäksi Pomppulinnamaailma

Mikkelipuistossa jytisee ensi kesänä metallimusiikki

Kolmipäiväinen ruokatapahtuma järjestettiin Mikkelipuistossa heinäkuun viimeisellä viikolla

Esedun syystapahtuma veti porukkaa Mikkelipuistoon

Näin kesä meni kokonaisuudessaan Mikkelipuistossa

Mikkelipuisto ja Naisvuori saivat Green Flag Award -tunnuksen

Saimaa Foodfest houkutteli Mikkelipuistoon mökkiläisiä ja ohikulkijoita

Osuuskauppa Suur-Savon Saunamaailma toteutuu Mikkelipuistoon

Tausta ja tavoitteet

HANKKEEN TAUSTA

Hankkeessa keskityttiin ympärivuotisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseen ja Mikkelipuiston ekosysteemin kehittämiseen Etelä-Savon maakuntaohjelman ja Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti.

Hankkeessa laadittavan selvityksen avulla tarjotaan ekosysteemin toimijoille uutta tietoa ympärivuotisuuden mahdollisuuksista ja kehittämishaasteista sekä laajemmin maakunnan elinkeinojen ympärivuotisuuden kehittämisestä kiinnostuneille tahoille.

Kehittämisen myötä aluetta hyödynnetään Etelä-Savon Ammattiopiston ja Kaakkois Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimisympäristönä

HANKKEEN TAVOITTEET

  1. Tehdä näkyväksi ympärivuotisuuden mahdollisuudet ja kehittämiskohteet maakunnan matkailu- ja hyvinvointialan elinkeinoille laatimalla selvitys ympärivuotisuuden mahdollisuuksista Mikkelipuiston ekosysteemissä.
  2. Kehittää Mikkelipuistoa oppimis- ja yhteistyöympäristönä eri osaamisalojen oppimisen ja yhteistyön alustana yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa muun muassa kiertotalouteen, puu- ja metsäalaan, IT-alaan sekä matkailu- ja hyvinvointialoihin liittyen.
  3. Vahvistaa ja laajentaa olemassa olevaa Mikkelipuiston ekosysteemiä ja tukea maakunnallista verkostomaista yhteistyötä.
  4. Käynnistää uusi kehittämisprosessi edistämään kausi- ja sesonkiluonteisen toiminnan ympärivuotisuuden edistämiseksi.

Faktat

Ympärivuotisuudesta elinvoimaa – Mikkelipuiston ekosysteemin kehittäminen

01.02.2023 – 31.05.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Osuuskauppa Suur-Savo

Muut kumppanit: Esedu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28938 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 2894 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto, AKKE-rahoitus