Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa ja elinkeinorakenteen uudistumista ja monipuolistumista.

MITÄ TEEMME

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa ja elinkeinorakenteen uudistumista ja monipuolistumista laatimalla esiselvitys Mikkelipuiston ekosysteemin ympärivuotisuuden kehittämisestä.

HANKKEEN TAUSTA

Hankkeessa keskitytään ympärivuotisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseen ja Mikkelipuiston ekosysteemin kehittämiseen ja laaditaan selvitys, joka tarjoaa uutta tietoa ympärivuotisuuden mahdollisuuksista ja kehittämishaasteista ekosysteemin toimijoille sekä laajemmin maakunnan elinkeinojen ympärivuotisuuden kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. Lisäksi aluetta hyödynnetään Etelä-Savon Ammattiopiston ja Kaakkois Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimisympäristönä

HANKKEEN TAVOITTEET

– Tehdä näkyväksi ympärivuotisuuden mahdollisuudet ja kehittämiskohteet maakunnan matkailu- ja hyvinvointialan elinkeinoille laatimalla selvitys ympärivuotisuuden mahdollisuuksista Mikkelipuiston ekosysteemissä.
– Kehittää Mikkelipuistoa oppimis- ja yhteistyöympäristönä eri osaamisalojen oppimisen ja yhteistyön alustana yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa muun muassa kiertotalouteen, puu- ja metsäalaan, IT-alaan sekä matkailu- ja hyvinvointialoihin liittyen.
– Vahvistaa ja laajentaa olemassa olevaa Mikkelipuiston ekosysteemiä ja tukea maakunnallista verkostomaista yhteistyötä.
– Käynnistää uusi kehittämisprosessi edistämään kausi- ja sesonkiluonteisen toiminnan ympärivuotisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja

Jorma Pohtola
Projektipäällikkö
Xamk Xentre
jorma.pohtola@xamk.fi
0505725902

Faktat

Ympärivuotisuudesta elinvoimaa – Mikkelipuiston ekosysteemin kehittäminen

01.02.2023 – 31.05.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28938 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 2894 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto