WWF Suomen vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen kouluttajat kävivät testaamassa öljynkeräysmenetelmiä öljyvahinkojen torjunnan testaus- ja tutkimusaltaalla.

Vapaaehtoiset ovat merkittävä voimavara suuren alusöljyvahingon torjuntatyössä pelastusviranomaisten apuna. WWF Suomi on kouluttanut jo tuhansia vapaaehtoisia öljyvahingon torjuntatehtäviin, kuten öljyn rantakeräykseen ja öljyyntyneiden eläinten hoitoon.

WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen kouluttajia saapui harjoittelemaan öljyntorjuntaa rantaolosuhteissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaalle keskiviikkona 19.5.2021. Kouluttajat testasivat öljyn keräystä erilaisilla rantaolosuhteisiin suunnitelluilla menetelmillä. Samalla kerättiin kokemusta syksyn Balex2021-öljyntorjuntaharjoitukseen valmistautumiseksi. Balex-harjoitus on Itämeren valtioiden yhteinen vuosittainen öljyntorjuntaharjoitus, jonka vetovastuu on tänä vuonna Suomella. Harjoitus järjestetään elokuussa Kotkan edustalla ja öljyntorjunta-allas toimii sen yhtenä harjoituspisteenä.

Kotkan öljyntorjunta-allas on Suomessa ainoa laajempi harjoitusalue, jossa öljytorjuntatehtäviä voidaan harjoitella oikealla öljyllä. Altaalla järjestettävä harjoituspäivä oli vapaaehtoisjoukoille ensimmäinen. Altaan tavoitteena on tukea kaikkia öljyntorjuntatehtävään osallistuvia toimijoita.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaan perustamista ovat rahoittaneet Kymenlaakson liitto EAKR-rahoituksella sekä Xamk, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Merenkulun säätiö. Kymen Vesi Oy on mahdollistanut allasinfransa käytön testaustoimintaan.

Lisätietoa WWF:n Vapaaehtoisista öljyntorjuntajoukoista https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot/

Lisätietoa öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaasta www.xamk.fi/allas.

 

Kirjoittajat:

Justiina Halonen
Antero Myrén
Manu Kettunen

 

 

Kuvat: Justiina Halonen