Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa pyrkii kohtaamisiin ja keskusteluihin oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa matalalla kynnyksellä. Nuorisotyölle osoitetut tilat tukevat tätä tavoitetta tarjoamalla paikan, jossa voi tavata toisia opiskelijoita, osallistua toimintaan tai jutella oppilaitosnuorisotyöntekijän kanssa. Avoimien ovien periaatteella toimiva tila edistää nuorisotyön saavutettavuutta. Nuorisotyö rakentuu vapaaehtoisuuden periaatteelle myös oppilaitoksessa, jossa osa opiskelijoista suorittaa oppivelvollisuutta. Nuorisotyölle varattu tila tukee vapaaehtoisuuden toteutumista, sillä opiskelija voi itse valita tuleeko tilaan vai ei. (Hotokka 2023, 121-123.)

Vantaan ammattiopisto Varian Myyrmäen toimipisteessä oppilaitosnuorisotyölle on osoitettu pysyvä tila, jota kutsutaan Mininutaksi. Mininutaa voidaan tarkastella sekä tilana että toimintamuotona. Vantaan Nuoskalaiset pääsivät tutustumaan Mininutan toimintaan yhden ruokavälitunnin ajaksi.

 

“Täällä saa chillaa, pelaa ja välil saa jotain hyvää” (Opiskelija)

Nimenä Mininuta viittaa nuorisotilamaisen rentoon tunnelmaan ja sisustukseen. Mininuta on vanha luokkatila, joka on kalustettu sohvin ja pienin pöytäryhmin, hyllyiltä löytyy kortti- ja lautapelejä opiskelijoiden käyttöön. Kahvinkeitin porisee entisellä opettajan pöydällä, jos joku opiskelijoista on päättänyt keittää kahvit itselleen ja opiskelutovereilleen.

 

“Tulin tänne, koska saan kahvii ja nään Paulaa” (Opiskelija)

Opiskelijat kertoivat tulleensa Mininutalle monista eri syistä. Joillekin kahvi ja oppilaitosnuorisotyöntekijöiden moikkaaminen olivat keskeisitä syitä, toiset tulivat kavereiden kanssa jatkamaan edellisenä päivänä aloitettua Uno –turnausta. Mieleenpainuvia hetkiä Mininutalla olivat opiskelijoiden mukaan intensiiviset viikoittain järjestettävät Bingopelit ja niiden voitot. Osa opiskelijoista kertoi löytäneensä uuden porukan ja uusia kavereita, joiden kanssa hengata.

Isossa oppilaitoksessa ruokatauot porrastetaan, joten eri opiskelijaryhmät viettävät ruokataukoa osin eri aikoihin. Tämä voi aiheuttaa haasteita, sillä Mininuta on auki väistämättä hetken myös toisten oppituntien päällä. Joskus opiskelijat saattavat unohtua tilaan ja myöhästyä oppitunneilta, tietysti sama voi tapahtua muuallakin oppilaitoksessa. Oppilaitosnuorisotyön samoin kuin kaikkien koulussa toimivien on sitouduttava koulun sääntöihin. Mininutalla muistutetaankin opiskelijoita siitä, että oppitunneilla on oltava ajoissa ja omista aikatauluista on pidettävä huolta. Toimiva keskusteluyhteys koulun henkilökunnan kanssa on erityisen tärkeää, jotta mahdollisista haasteista saadaan tietoa ja niihin voidaan puuttua yhdessä (Hotokka, 2023, 123).

 

Valokuva. Kaksi nuoren kättä pelaamassa pöytäpeliä.

Kuva: Pexels.com: Kevin Malik

 

“Mininutalla on positiivinen energia” (Opiskelija)

Rennolla hengailupaikalla kouluympäristössä tuetaan kouluviihtyvyyttä ja kouluun kiinnittymistä (Hotokka 2023, 123). Mininuta -toiminnan tavoitteena on luoda oppilaitokseen yhteisöllistä tilaa, ehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä mahdollisuuksia osallistua. Toiminnan suosiosta päätellen tässä on onnistuttu hyvin. Tila on auki joka arkipäivä pitkän ruokatauon ajan, paikanpäältä löytyy aina vähintään yksi oppilaitosnuorisotyöntekijä. Säännöllisyys on tärkeää sillä se lisää toiminnan luotettavuutta ja ennakoitavuutta. Tervetulleita ovat kaikki koulussa toimivat, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin.

Positiivisilla suhteilla on iso merkitys osana mielekästä ja sujuvaa opiskeluarkea. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota Mininuta –toiminnassa. Yhdessä on pohdittu, miten saadaan luotua kaikille turvallisempaa tilaa. Mininuta -toiminnalla mahdollistetaan opiskelijoiden tutustuminen toisiinsa kutsumalla keskusteluun ja toimimiseen yhdessä toisten kanssa. Mininutalle voi tulla yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.  Jokainen tilaan tuleva on tärkeä, jokainen huomataan ja huomioidaan. Mininutalle voi tulla osallistumaan tai järjestämään vapaaehtoista toimintaa, tai sitten ihan vaan olemaan. Toiminta mahdollistaa yhdessäolon vaatimatta aktiivista osallistumista. Mininutalla käy paljon opiskelijoita, oppilaitosnuorisotyöntekijän mukaan joistakin nuorista on muodostunut oppiainerajat ylittävä vakioporukka, toiset käyvät tilassa satunnaisemmin. Eräs opiskelija tiivisti kysyttäessä Mininuta –toiminnan merkityksen näin:

 

“Löysin Mininutalta porukan, joiden kanssa voin hengata.” (Opiskelija)

 Ruokatauon jälkeen opiskelijat hajaantuvat kukin omiin työsaleihin tai luokkiin. Vierailu Mininutalla oli Nuoskalaisille avartava. Projektisuunnittelijana Hannele Sorri tiivistää Mininutakokemusen näin:

Turvallinen ja kutsuva ilmapiiri teki vaikutuksen. Vaikutti siltä, että opiskelijat voivat Mininutalla keskustella kavereiden ja ohjaajien kanssa monenlaisista asioista. Keskustelun aiheet liikkuivat arkisista aiheista, harrastuksiin ja aina valtakunnanpolitiikkaan asti. Opiskelijat ottivat hyvin vastaan vieraankin aikuisen, joka mielestäni kertoo siitä, että tilasta on onnistuttu todella hyvin luomaan turvallinen paikka, jossa kaikki otetaan mukaan.”

 

Voit lukea lisää tilan merkityksestä koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä Mervi Hotokan artikkelista Koulunuorisotyö -oppikirjasta (s. 114 – 129)

 

Joni Tuominen

Projektikoordinaattori

Vantaan kaupungin nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Osaamiskeskus Nuoska

 

Kansikuva: Pexels.com RDNE Stock project

 

Lähde:

Hotokka, M. 2023. Työtilan merkitys koulunuorisotyössä –  ”Ettei olis vaan se hunningolle heitetty nuorisotyö”. Teoksessa Hännikäinen-Uutela, A-L & Penttinen, P. 2023. Koulunuorisotyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk oppimateriaalit 2. 114-129.

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen mmattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Vantaan kaupunki on yksi Nuoskan osatoteuttajista.