Osaamiskeskus Nuoska ja aluehallintovirastot järjestivät 13.9.2022 valtakunnallisen webinaarin, jossa esiteltiin koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hyviä käytäntöjä. Liperin puheenvuoron pitivät Riitta Lappalainen, Virpi Eronen ja Miia Nivala. Nuorisotyö, opetus ja muut koulun aikuiset toimivat tiiviissä yhteistyössä Liperin yläkoululla Ylämyllyllä. Yhteisöllisyys mahdollistaa oppimisen ja sujuvoittaa monialaista hyvinvointityötä. Nuorisotyöntekijä on osa koulun kasvattajayhteisöä, mitä edistää kaikkien käytössä oleva nuorisotila. Nuorille koulunuorisotyö tarkoittaa, ettei kukaan jää yksin ja nuorten osallisuus toteutuu koulun arjessa.

Yhteisöllisyys oppimisen lähtökohta

Kun Liperiin suunniteltiin uutta yläkoulurakennusta, pedagogiseen suunnitelmaan kirjattiin yhteisöllisyys oppimisen lähtökohdaksi. Koulun sydämeen sijoitettiin koko kylän yhteisöllisyyttä mahdollistava juhlatupa eli kouluruokala sekä Ylämyllyn nuorisotila. Myös kirjasto toimii tiiviisti samoissa tiloissa. Haaveissa oli kyläläisten kohtaamispaikka ja samalla ratkaistiin nuorisotoimen tilatarvetta. Tahdottiin mahdollistaa oppilaskunnan aktiivinen toiminta. Oppilaskunnan ja nuoristoimen tilat sijoitettiin välituntialueiden yhteyteen, jolloin nuoret pystyisivät käyttämään tilaa päivisin välituntitilana ja iltaisin nuorisotilana.

Nuorten hyvinvointi monialaisen yhteistyön keskiössä

Koulunuorisotyö on tärkeä osa Liperin yläkoulun oppilashuoltoa. Koko henkilöstö työskentelee nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kun nuorisotyö on läsnä koulun arjessa, on nuorille enemmän aikuisia kohtaamassa ja antamassa tukea. Tutut aikuiset luovat turvallisen kouluyhteisön, missä oppiminen onnistuu. Liperin yläkoululla toteutuu koulun, vapaa-ajan ja kodin kasvatuskumppanuus.

Nuorisotyöntekijä osana koulun arkea

Nuoren on helppoa tavoittaa tuttu nuorisotyöntekijä, vaikka kesken koulupäivän, kun nuorisotyö ja -tila ovat koulussa. Kaikki nuoret tietävät, mistä nuorisotyöntekijän löytää. Nuorisotilassa järjestetään välituntitoimintaa ja nuorille on oma pelialue. Kun tilaa käyttävät samat ihmiset päivällä ja illalla, ei nuorten tarvitse pitää yllä eri rooleja koulupäivinä ja vapaa-ajalla. Nuorisotila on kaikkien käytössä, mikä mahdollistaa opettajille erilaisia tapoja toteuttaa oppitunteja.

Toimintaan voi tulla mukaan yksin tai kavereiden kanssa. Kaikki, mitä tilassa tapahtuu, näkyy muille. Näin ollen kenellekään ei tarvitse kertoa, mitä nuorisotyö on ja mitä koulunuorisotyöntekijä voi tai ei voi tehdä. Kahvin äärellä ajatusten ja kuulumisten vaihto on sujuvaa myös aikuisten kesken.

Kukaan ei jää yksin ja tukea kouluun kiinnittymiseen

Koulunuorisotyöntekijä on värvännyt tukioppilaat avukseen yksinäisyyden torjuntaan. Tukioppilaiden kohdatessa yksinäisiä koulun käytävillä he menevät jututtamaan näitä. Jututtelun lisäksi tukioppilaat saattelevat yksinäiset nuokkarille matalan kynnyksen tekemisen pariin.  Jos nuorella on haasteita kouluun kiinnittymisessä, voidaan hyödyntää nuorisotyön check in -toimintaa: nuori sitoutetaan koulunkäyntiin nuorisotyöhön osallistumalla. Ensimmäinen oppitunti voi olla aamupala ja kahvit koulunuorisotyöntekijän kanssa nuorisotilalla. Seuraavien hyvien koulukokemusten kerryttyä oppilas pystyy tulemaan kouluun ja menemään oppitunneille vähän ajan kuluttua itsenäisestikin.

Nuorisotyöllä osallisuutta

Nuorisotyö on ollut myötävaikuttamassa nuorten osallisuuteen koulussa. Esimerkiksi kahviautomaatista nuoret haaveilivat useita vuosia ja nyt se on vihdoin hankittu. Automaattia huoltaa ja pitää yllä nuorista koostuva kahviautomaattijengi. Nuorten osallisuuden toteutumiseksi tehdään vahvaa yhteistyötä oppilaskunnan kanssa. Nuoret ovat aktiivisia toimijoita toteuttaessaan toiveitaan nuokkarilla. Nuorisotyöntekijän rooli on mahdollistava ja osallistava; hän innostaa ja tukee nuoria toteuttamaan nuorten haluamia asioita. Nuorisotila on rakentunut nuorten omaksi paikaksi osallisuuden kautta. Nuokkarilla pidetään nuorten taidenäyttelyitä, jolloin nuoret pääsevät taiteen ja kulttuurin kokemisen lisäksi tekemään taidetta. Kulttuuri on tekemisessä vahvasti läsnä ja nuorten kyvyt pääsevät esille. Oppilaskunnan hallitus käyttää tiloja tasaveroisena toimijana pitäen muun muassa aamupalakioskia. Sekin onnistuu – yhdessä.

 

Kirjoitus pohjautuu Liperin kunnan webinaariesitykseen, jonka pitivät Riitta Lappalainen, Virpi Eronen ja Miia Nivala.

 

Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntija, Nuoska, Juvenia