Digitaalisessa maailmassa aineisto voi kirjaimellisesti kadota yhdellä napinpainalluksella. Digitalia auttaa arvokkaan kulttuuriperinnön pelastamisessa.

Digitalia on avannut aivan uusia mahdollisuuksia aineistojen tutkimuskäyttöön. – Päivälehden arkisto

Kerrankin esitys, jossa esitellään konkreettinen ratkaisu. – Arkistoalan eurooppalaisen yhteistyöfoorumin DLM-Forumin jäsenkokous, Haag

Digitalia kehittää digitaalisten aineistojen käytettävyyttä ja saatavuutta

Vuonna 2015 perustettu Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus.

Ratkaisumme parantavat mahdollisuuksia hyödyntää digitoituja ja syntysähköisiä aineistoja esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen. Kehitämme automaattista sisällönanalyysia, tekstintunnistusta, anonymisointia sekä aineistojen visualisointia 3D-ympäristössä. Sovellamme sekä oppivaa tekoälyä että sääntöpohjaisia menetelmiä. Jatkokehitämme monentyyppisiä aineistoja: jo digitoituja tekstidokumentteja, valokuvia, videoita ja historiallista lehtiaineistoa, sähköposteja ja sosiaalisen median dataa. Emme tarjoa digitointipalvelua, näiden osalta kts. Disec Oy.

Varmistamme, että tieto säilyy käytettävänä pitkälle tulevaisuuteen ja on luotettavaa. Kehitämme ja testaamme pitkäaikaissäilytystä. Teemme migraatiotutkimusta ja edistämme digitaalisen tiedon siirtämistä vanhentuneilta alustoilta ja medioilta uusiin järjestelmiin. Parannamme digitaalisen historiallisen aineiston käytettävyyttä ja laatua.

Digitalian kumppaneita ovat arkistot, kirjastot, tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset, yritykset ja järjestöt. Teemme läheistä yhteistyötä tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutuksen kanssa. Lisäksi järjestämme vuosittain elokuussa digitaalisen tiedon kesäkoulun.

Xamkissa Digitalia on osa digitaalisen talouden vahvuusalaa. Jatkamme Mikkelin ammattikorkeakoulun vahvaa perinnettä sähköisen arkistoinnin ratkaisujen kehittäjänä ja tuemme Mikkelin kaupungin strategista tavoitetta toimia arkistokaupunkina.

Hankkeitamme rahoittaa mm. Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuinka voimme auttaa?

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntemusta!

Ota yhteyttä

Digitalian tuloksia

  • Pdf-asiakirjamassojen automaattinen pilkonta, Helsingin kaupunginarkiston pilotti
  • Vanhojen sähköpostikansioiden muuntaminen arkistointikelpoiseen muotoon automaattisesti, Päivälehden arkiston pilotti
  • Digitoidun aineiston luokittelu ja tyhjien sivujen tunnistaminen aineistosta tekoäly- ja sääntöpohjaisilla menetelmillä, Kansallisarkisto-pilotti, koodit GitHubissa
  • Historiallisen aineiston 3D-visualisoinnin pilotti, lisätietoa hankkeesta
  • Dynaaminen virtuaalimuseo-alusta näyttelyiden toteuttamiseen, pilottina Design-arkiston aineistot, lisätietoa ja opastus virtuaalimuseon käyttöönottoon, lisätietoa hankkeesta
  • Sosiaalisen median talteenoton kehittäminen, pilottina kuntien virallisten Twitter-tilien aineistot
  • Oppaat ja käsikirjat digitointiin ja digitaaliseen arkistointiin sekä tiedolla johtamiseen
  • Tutustu myös Memory Campukseen eli Mikkelissä toimivaan arkisto- ja kirjastotoimialan osaamiskeskukseen!
  • Tiedote: Uusi merkittävä osaamiskeskittymä ja tutkimusympäristö Memory Lab nousee Mikkeliin

Demot ja julkaisut

Tutustu tästä

Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen kokoelma

Tutustu tästä

Digitaalisia ratkaisuja monenlaisille toimijoille

Digitalian julkaisuja

Kulttuuriperintöä käyttäjä edellä. Tuloksia Digitaalinen avoin muisti -hankkeesta. Miia Kosonen (toim.), 2021.

Ratkaisuja digitaalisten aineistojen käytettävyyden parantamiseen. Digitaaliset aineistot käyttöön -hankkeen tulokset. Miia Kosonen (toim.), 2019.

Digitaalinen tieto haltuun: Ratkaisuja digitaalisten aineistojen hallintaan ja käyttöön. Digitalian perustamishankkeen tulokset. Miia Kosonen (toim.), 2017.

Oikeudet ja velvollisuudet Kansalaisarkiston tiedonhallinnassa. Näkökulmia lainsäädännön vaatimuksista verkkopalvelussa, jossa säilytetään henkilökohtaista tietoa. Tomi Voutilainen ja Denis Galkin, 2016.

Kokemuksia teknisen arkkitehtuurin kaupallistamisprojektista, case Digitalia

Digitalia bloggaa Xamkissa

Lue blogitekstit tästä

Digitalia bloggaa Helsingin yliopistossa

Lue blogitekstit tästä

Digitalia twitterissä

#DigitaliaFI
Euroopan unionin aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta Digitalia Time Machine

Digitalia – Digitaalisen tiedonhallinnan
tutkimus- ja kehittämiskeskus

Noora Talsi
tutkimusjohtaja, Xamk, digitaalinen talous
p. 040 648 5020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 2
50100 Mikkeli

Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalian tiimi Xamkilla, sposti: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Anssi Jääskeläinen
tutkimuspäällikkö, sovellukset ja formaattien migraatiot

Miia Kosonen
tutkimuspäällikkö, tietojohtaminen

Tuomo Räisänen
ohjelmistosuunnittelija, sovelluskehitys

Teemu Hänninen
ohjelmistosuunnittelija, sovelluskehitys

Seismo Malm
ohjelmistosuunnittelija, sovelluskehitys

Mira Kolari
ohjelmistosuunnittelija, sovelluskehitys

Kati Saltiola
ohjelmakoordinaattori, Memory Campus

Digitalian tiimi Kansalliskirjastolla, sposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Minna Kaukonen
suunnittelupäällikkö, Kansalliskirjasto
p. 050 415 5450

Liisa Näpärä
suunnittelija, Kansalliskirjasto

Erno Liukkonen
tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto

Marja-Leena Hynynen
tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto