Digitaalisessa maailmassa aineisto voi kirjaimellisesti kadota yhdellä napinpainalluksella. Digitalia auttaa arvokkaan kulttuuriperinnön pelastamisessa.

Digitalia on avannut aivan uusia mahdollisuuksia aineistojen tutkimuskäyttöön. – Päivälehden arkisto

Kerrankin esitys, jossa esitellään konkreettinen ratkaisu. – Arkistoalan eurooppalaisen yhteistyöfoorumin DLM-Forumin jäsenkokous, Haag

Digitalia kehittää digitaalisten aineistojen käytettävyyttä ja saatavuutta

Vuonna 2015 perustettu Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus.

Ratkaisumme parantavat mahdollisuuksia hyödyntää digitoituja ja syntysähköisiä aineistoja esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen. Kehitämme automaattista sisällönanalyysia, tekstintunnistusta, anonymisointia sekä aineistojen visualisointia 3D-ympäristössä. Sovellamme sekä oppivaa tekoälyä että sääntöpohjaisia menetelmiä. Jatkokehitämme monentyyppisiä aineistoja: jo digitoituja tekstidokumentteja, valokuvia, videoita ja historiallista lehtiaineistoa, sähköposteja ja sosiaalisen median dataa. Emme tarjoa digitointipalvelua, näiden osalta kts. Disec Oy.

Varmistamme, että tieto säilyy käytettävänä pitkälle tulevaisuuteen ja on luotettavaa. Kehitämme ja testaamme pitkäaikaissäilytystä. Teemme migraatiotutkimusta ja edistämme digitaalisen tiedon siirtämistä vanhentuneilta alustoilta ja medioilta uusiin järjestelmiin. Parannamme digitaalisen historiallisen aineiston käytettävyyttä ja laatua. Karjala-tietokannan tallennustyö saatettiin loppuun Digitalian hankkeessa.

Digitalian kumppaneita ovat arkistot, kirjastot, tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset, yritykset ja järjestöt. Teemme läheistä yhteistyötä tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutuksen kanssa. Lisäksi järjestämme vuosittain elokuussa digitaalisen tiedon kesäkoulun.

Xamkissa Digitalia on osa digitaalisen talouden vahvuusalaa. Jatkamme Mikkelin ammattikorkeakoulun vahvaa perinnettä sähköisen arkistoinnin ratkaisujen kehittäjänä ja tuemme Mikkelin kaupungin strategista tavoitetta toimia arkistokaupunkina.

Hankkeitamme rahoittaa mm. Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuinka voimme auttaa?

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntemusta!

Ota yhteyttä

Digitalian tuloksia

Tekoäly- ja sääntöpohjaiset menetelmät aineistojen käsittelyssä

Kansallisarkisto-pilotti

Koodit GitHubissa

Työkalut aineistojen prosessointiin

Pdf-asiakirjamassat, vanhojen sähköpostien konvertointi, sosiaalisen median talteenotto

Tutustu työkaluihin

Aineistojen visualisointi

Dynaaminen virtuaalimuseoalusta näyttelyiden toteuttamiseen

Tutustu alustaan

Digitointiopas kansalaisille

Digiksi - Digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas

Tiedolla johtamisen käsikirja

Digitaalisia ratkaisuja monenlaisille toimijoille

Digitalian käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Aiemmin toteutetut hankkeet

Tutustu tästä
Euroopan aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta Digitalia Xamk-logo University of Helsinki Time Machine

Digitalian tiimi Xamkissa

Stina Westman

TKI-yksikön johtaja
Puhelin
+358505248599
Vastuualueet
Memory Campus | Digitalia | TKI-hankkeet | TKI-palvelut | Tiedonhallinta
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn

Anssi Jääskeläinen

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358503125022
Vastuualueet
digitalia | sovelluskehitys | automatisointi | dlm-forum | sähköinen arkistointi | käyttäjälähtöisyys
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn

Miia Kosonen

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358406720694
Vastuualueet
Digitalia | tietojohtaminen | tiedonhallinta | Tiedolla johtaminen | Sosiaalinen media | TKI-hankkeet | viestintätaidot | tieteellinen kirjoittaminen | julkaiseminen
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn

Kati Saltiola

Ohjelmakoordinaattori
Vastuualueet
Memory Campus | Digitalia | Ekosysteemikoordinaattori | TKI-hankkeet | tieteellinen kirjoittaminen | julkaiseminen
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn

Henna Ristolainen

Tietoasiantuntija
Puhelin
+358406682656
Vastuualueet
opinnäytetöiden avoimuus ja arkistointi | sähköinen arkistointi | avoimet aineistot | Tietosuoja | metatiedot | kirjahankinnat | tutkimus- ja kehittämistoiminta | digitalia
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn

Sari Järn

Tki-asiantuntija
Puhelin
+358503485331
Vastuualueet
digitoinnin koulutusmateriaalit \| digitoinnin koulutuksen kehittäminen
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn

Tuomo Räisänen

Ohjelmistosuunnittelija
Puhelin
+358401447123
Vastuualueet
Python | Tekoäly | Algoritmien suunnittelu
Sijainti
Mikkelin kampus

Teemu Hänninen

Ohjelmistosuunnittelija
Puhelin
+358401447759
Vastuualueet
digitalia | koulutusmateriaalit | tutkimus ja kehitys | 3d-mallit
Sijainti
Mikkelin kampus

Mira Kolari

Ohjelmistosuunnittelija
Sijainti
Mikkelin kampus

Markus Tiainen

Ohjelmistosuunnittelija
Vastuualueet
sovelluskehitys | Digitalia | TKI-hankkeet
Sijainti
Mikkelin kampus

Digitalia – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 2
50100 Mikkeli

Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Xamkin tietosuojailmoitus

Digitalian tiimi Kansalliskirjastolla, sposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Minna Kaukonen
Suunnittelupäällikkö, Kansalliskirjasto
p. 050 415 5450

Liisa Näpärä
Tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto

Erno Liukkonen
Tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto

Marja-Leena Hynynen
Tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto