Puussa esiintyvien luontaisten lahonsuoja-aineiden tutkimiseksi Elektroniikan 3K-tehdas kehitti yhteistyössä Luken kanssa fluoresoivaan valoon perustuvan mittalaitteen. Kehitettä laitteistoa voidaan soveltaa männyn sydänpuun uuteaineiden mittaukseen. Valoon perustuva mittausmenetelmä on nopeampi kuin vaihtoehtoinen kemiallista uuttoa vaativa määritysmenetelmä.

Elektroniikan 3K-tehdas suunnitteli laitteiston, näytealustat ja mittalaiterungon mekaniikan yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa sekä toteutti laitteiston sähkösuunnittelun. Laitteiston rakentaminen toteutettiin Elektroniikan 3K-tehtaalla. Mittauskammion sisälle asennettiin optiikka valokuituineen, kamerajärjestelmä, servomoottorit sekä tarvittavat kytkimet ja merkkivalot. Kehitetylle mittalaitteelle suoritettiin koekäyttöjakso ja tämän perusteella laitteeseen tehtiin tarvittavat muutokset ja parannukset valon kohdistukseen ja suodatukseen.

Laitekehityksen vaativiin haasteisiin kuului, että tietoa sekä toisaalta soveltuvien laiteosien toimittajia oli hankala löytää. Yhteistyö Elektroniikan 3K-tehtaan sekä Luken välillä toimi hyvin ja haasteet saatiin ratkaistua.

Kehitettyä mittalaitetta ja mittausmenetelmää voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää siemenviljelysalan toimijoiden keskuudessa sekä toisaalta puunkorjuussa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Laitekehitys toteutettiin osana BioLed-hanketta, jonka päärahoittajana toimi Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.

 

 

Tutustu 3k-Tehtaaseen

 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk