Huomista luova Xamk on paikka, tunne, ja tapa toimia.

Xamkissa tapahtuu, Xamkissa löydetään uutta ja Xamk menee sinne, mihin muut eivät ole vielä päässeet tai uskaltautuneet. Xamk on edistyksellinen asenne opiskelijoissa, valmistuneissa, työntekijöissä ja sidosryhmissä. Xamk elää tutkimushankkeissa ja yritysyhteistyössä. Xamk näkyy ja tuntuu paikallisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä vaikuttavuudessa.

Siksi Xamk näkyy ja tuntuu myös kuvamaailmassa – rohkeana, erottuvana ja mieleenpainuvana.

Xamkin kuvamaailma panostaa mielikuvien luomiseen ja lunastaa Tunne huominen -lupausta kuvakerronnan keinoin. Koska Xamk rakentaa tulevaisuutta, myös kuvat viestivät sitä, millaisten mahdollisuuksien äärelle Xamk vie ja minkälaista maailmaa Xamk luo.

Sisältö

Brändikuvat

Yleiskuvat

Brändikuvat

Xamkin brändikuvat ovat tarinallisia ja näyttäviä kuvia, joiden keskiössä on ihminen inspiroivan ympäristön tai maiseman äärellä. Kuvat eivät esitä Xamkissa konkreettisesti tapahtuvaa toimintaa, kuten opiskelua, tutkimusta tai yritysyhteistyötä. Sen sijaan kuvat ilmentävät metaforan avulla Xamkin arvoja, bränditarinaa, persoonaa ja lupausta – ajatusta huomisen tuntemisesta, rohkeudesta ja tulevaisuuden työelämän rakentamisesta.

Brändikuvissa esiintyvä henkilö on selkä kameraan päin, sillä hän suuntaa katseensa kohti maisemaa, joka symboloi tulevaisuutta ja edessä siintäviä mahdollisuuksia. Kuvissa esiintyy lähtökohtaisesti yksi ihminen, mutta uusia brändikuvia suunnitellessa useampaa henkilöä voi käyttää harkinnanvaraisesti, jos se tukee kuvan tarkoitusta ja tarinankerrontaa paremmin kuin yksi ihminen.

 

 

Keltainen elementti

Brändikuviin pyritään aina suunnittelemaan jokin keltainen objekti tai elementti, joka kiinnittää katseen. Keltainen elementti ilmentää Xamkin brändiväriä ja kuvastaa Xamkin roolia xamkilaisen (opiskelija, valmistunut, työntekijä tai sidosryhmän edustaja) tukena, omannäköisen tulevaisuuden mahdollistajana ja yhteiskunnallisena toimijana, jonka vaikutus säteilee ympäristöön.

 

Keltainen elementti voi olla myös jotain muuta kuin X-tunnus!

Keltainen elementti voi olla Xamkin X-tunnus horisontissa, tai jokin symbolinen, kuten esimerkiksi keltainen nouseva kuumailmapallo, reittiä valaiseva majakka tai osa kuvassa olevan henkilön vaatetusta. Joissakin matalammissa kuvaformaateissa, esimerkiksi verkkosivujen pääkuvissa, keltainen elementti tai Xamkin X-tunnus taivaalla ei ole välttämätön kuvan mataluuden vuoksi.

 

 

X-TUNNUKSEN KÄYTTÄMINEN BRÄNDIKUVISSA

Silloin kun Xamkin keltaista X-tunnusta käytetään brändikuvassa Xamkia ilmentävänä elementtinä se voidaan tuoda kuvaan niin,
että se nousee osittain horisontista esimerkiksi puulinjan takaa esille tai on kokonaan taivaalla. Mikäli tunnus on taivaalla sen
eteen voidaan tuoda pilviharsoa tai muuta maisemakuvassa olevaa elementtiä vahvistaaksemme tunnuksen kuuluvuutta kuvan
maiseman kokonaisuuteen. Ohessa mallikuvat X-tunnuksen suuntaa antavasta koosta ja erilaisista kokoformaateista. Matalassa kuvakoossa esimerkiksi verkkosivujen yläkuvissa ei tarvitse käyttää X-tunnusta tai muutama Xamkia kuvaavaa keltaista elementtiä rajoittuneen kuvakorkeuden vuoksi.

 

 

Tunne huominen – YLEISkuvat XAMKISSA

Yleiskuvia ovat kuvat, joissa esitellään kampuksia, koulutuksia, tutkimushankkeita tai palveluita. Yleiskuvat kertovat jotain konkreettista; mihin Xamk voi opiskelijansa viedä tai millaista Xamkissa on. Kuvat välittävät katsojalle kiinnostavalla tavalla tietoa koulutuksesta, hankkeesta tai palvelusta.

 

Jokaisella tutkinnolla, koulutuksella ja hankkeella on oma tavoite mielikuvan luomisessa

Kuvien tulee esimerkiksi näyttää mitä koulutuksessa opiskellaan, millaisissa tiloissa ja minkä tyyppisiä ihmisiä koulutuksessa opiskelee tai näyttää millaiselta tutkinnosta valmistuneen työelämä näyttää. Tai vastaavasti mitä hankkeessa tai projektissa tehdään, millaisia tavoitteita hankkeella on. Kuvien tulee välittää tutkinnon tai projektin monipuolisuutta ja esitellä erityispiirteitä.

Kuvien tulee olla laadukkaita, mutta valaistuksen ei tarvitse olla täydellinen mainoskuvan valaistus.

 • Käytetään kuvaustilanteessa erilaisia terävyysalueita.
 • Kuvataan sekä vaaka- että pystykuvia.
 • Kuvataan kolme eri kuvaa samasta tilanteesta:
  • Laaja kokokuva: ihmiset ympäristössään, paljon tilaa ympärillä
  • Puolikuva: tilanne rajattuna lähempää, tekemisen kohde esillä
  • Lähikuva: Tilanne kuvattuna läheltä, ympärillä ei ylimääräistä tilaa

Tarkoituksena on, että erilaisia kuvakulmia ja rajauksia voisi hyödyntää tarinankerronnassa esimerkiksi nettisivuilla. Laaja kokokuva toimii hyvin yläkuvana Xamkin nettisivujen yläkuvan ollessa kokoa 1920×650 px.

Miten valitsen tai valokuvaan hyvän kuvan?

Kuvaa otettaessa tai valittaessa kuvapankista on syytä aina kysyä, mitä kuvassa tapahtuu, mistä kuva kertoo? Mitä konkreettisempi vastaus on, sitä paremmin kuva vastaa Xamkin kuvakonseptia.

Inklusiivisuus yleiskuvissa

Xamkin yleiskuvissa pyritään edistämään opiskelu- ja työelämän monimuotoisuutta ja sisällyttämään kuviin mahdollisimman monenlaisia ihmisiä ja esteettömiä ympäristöjä. Kuvissa näkyvät ihmiset edustavat eri etnisyyksiä, sukupuolia, kehonkokoja, ikäryhmiä, vammaisia ja seksuaalisia suuntautumisia.

Inklusiivisuus kuvissa on tärkeää monestakin syystä. Se heijastaa todellista maailmaa, jossa ihmiset ovat moninaisia ja erilaisia, ja antaa Xamkista realistisen kuvan kohderyhmille. Kuvat auttavat hälventämään stereotypioita ja edistävät ymmärrystä erilaisten ihmisten välillä. Inklusiivisuus kuvissa lisää ihmisten tunnetta kuulumisesta ja näkyvyydestä.

Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa.

Muista ainakin nämä!
 • Kuvissa tulee näkyä ihmisiä tai ainakin osia ihmisistä.
 • Haetaan vaikutelmaa kuvaan vangitusta ohikiitäneestä hetkestä ja luonnollisesta tilanteesta, jossa sisältö – itse tapahtuma ja sen aihe – on merkityksellisempää kuin täydellinen lopputulos.
 • Kuvassa oleva ihminen voi tuoda kuvaan läheisyyttä katsomalla kameraan, mutta hänen ei tarvitse poseerata.
 • Valitaan kuviin mahdollisimman monen näköisiä, ikäisiä ja tyylisiä ihmisiä.
 • Kuviin saa lisäarvoa Xamkin brändiväreillä: tutkintokoulutusten ja hankkeiden osalta keltaisilla elementeillä, Xamk Pulsen brändin kyseessä ollessa pinkeillä tai tummansinisillä, mutta tämän väristen rekvisiittojen oleminen kuvassa ei ole välttämätöntä.

 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja brändistä ja brändi-identiteetistä antavat (etunimi.sukunimi@xamk.fi):

Nina Tuomela
graafinen suunnittelija

Jukka Turunen
graafinen suunnittelija