Xamkin laatutyön yleiset periaatteet kuvataan laatupolitiikassamme, jota toteutamme laatujärjestelmän avulla.

Xamkissa arvostetaan laatua. Laadukas toiminta varmistaa ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja on tärkeä kilpailutekijä.

  • Laadun tavoitteet, ylläpito ja parantaminen perustuvat Xamkin strategiaan ja integroituvat ammattikorkeakoulun ja sen eri yksiköiden toimintaan.
  • Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus perustuvat laatujärjestelmän systemaattisesti tuottamaan tietoon.
  • Koulutuksen, TKI- ja palvelutoiminnan sekä tukipalvelujen laatua parannetaan avaimena käyttäjiltä ja asiakkailta kerätty palaute.
  • Laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Lisäksi sidosryhmien edustajat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

 

Xamkin opiskelijat ja henkilöstö ovat yhteisönä sitoutuneet laatutyöhön. Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen vastaa oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. Tässä yhdessä kehittämisen ilmapiirissä syntyy laatukulttuurimme.

Kehittämisen tavoitteena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen ja vahvuuksien ylläpitäminen ja hyödyntäminen. Laatutyössä noudatetaan avoimuutta, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta.

Laatusloganimme on

Laadukas menestyy! – All for the Quality!

Jaa sivu