Haluamme Xamkissa huolehtia siitä, että kaikilla on opiskelussa ja työssä hyvä olla. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi olemme kehittäneet omia toimitatapoja, joista yksi on turvallisemman tilan periaatteet.

Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on synnyttää kannustava ja uhkaamaton ympäristö, jossa kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi ja uskaltavat ilmaista itseään pelkäämättä syrjintää.

Turvallisemman tilan toteutuminen tarvitsee tekoja meiltä kaikilta

Kirjalliset, avoimesti näkyvillä olevat periaatteet tukevat käyttäjiä, helpottavat ongelmatilanteisiin puuttumista ja tuovat näkyville organisaation arvot ja toimintaperiaatteet.

Nämä periaatteet ovat voimassa kaikissa Xamkin tapahtumissa, toiminnassa ja tiloissa. Jokaisen osallistujan edellytetään noudattavan niitä.

Kannan vastuuta laadukkaasta vuorovaikutuksesta

 • Olen avoin oppimaan muilta.
 • Pyrin toimimaan ratkaisukeskeisesti.
 • En pilkkaa, halvenna, syrjäytä tai nolaa ketään puheillani, käytökselläni tai teoillani.
 • Pahoittelen ja muutan käytöstäni, kun huomaan loukanneeni toista.

Kuuntelen ja annan tilaa

 • Annan tilaa tasavertaiselle keskustelulle.
 • Pyrin osoittamaan olevani läsnä.
 • Kannustan jokaista ilmaisemaan oman mielipiteensä.
 • Kunnioitan toisten yksityisyyttä.

Kunnioitan yksilöllisyyttä

 • Hyväksyn, että olemme kaikki erilaisia ja kohtelen kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Pyrin tunnistamaan omat ennakko-oletukseni ja purkamaan niitä. En tee oletuksia perustuen toisten ulkonäköön, toimintaan tai käytökseen.
 • Kunnioitan toisen fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta, en voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä.
 • Pyydän tilaa myös itselleni tarvittaessa.

Tuomitsen syrjinnän ja häirinnän

 • Edistän yhteisöllisyyttä.
 • Puutun mahdollisuuksien mukaan syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun.
 • Tuen tarvittaessa syrjintää tai häirintää kokenutta.
 • Voin ilmoittaa havaitsemastani tai kokemastani häirinnästä tai syrjinnästä eteenpäin.