Ohjeen sisältö

Ohjeen päivitys

Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen. Viimeisin päivitys 28.4.2022. 

Ohjeita henkilöstölle

Xamkin koko henkilöstö on palannut normaaliin, kunkin työntekijän kanssa etätyösopimuksessa määritettyyn etätyökäytäntöön maanantaina 14. maaliskuuta.

Myös tapaamisia ja kokouksia voi  järjestää lähitapaamisina. Tapaamisissa tulee edelleen noudattaa terveysturvallisuusohjeita.

Henkilökunta voi lähteä ulkomaan työmatkoille. Riskienarvioinneissa noudatetaan Xamkin matkustusohjetta.

Tarkemmat koronaohjeet työntekijöille löytyvät Lux-intranetin Henkilöstöasiat-sivulta.

UUSIMMAT MUUTOKSET JA LISÄYKSET 28.4.2022

 • Vahvasta maskisuosituksesta luovutaan Xamkissa. Henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää maskeja oman harkintansa mukaan. Xamk tarjoaa edelleen suojaimia henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön.

KAMPUSKOHTAISET MUUTOKSET 

Liikunta- ja harrastetilat 

Liikunta- ja harrastetiloissa on tärkeä noudattaa turvallisuusohjeita.

Kaikkien kampusten Xamk Sports –liikunta on käynnissä ja harrastetilat avoinna. Tarkemmat, ajankohtaiset tiedot Xamk Sportsin järjestämästä liikunnasta Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilta löydät Lux-intranetistä: Liikunta ja urheilu. 

Kampukset 

Tiedot kampusten aukioloista kampusten sivuilta Lux-intranetissä  

Kirjastot 

Tiedot toiminnan muutoksista kirjaston verkkosivuilta 

Ravintolat 

Tiedot toiminnan muutoksista ravintoalapalveluiden verkkosivuilta 

Maskin käyttö Xamkin kampuksilla

Vahvasta maskisuosituksesta on luovuttu 28.4.2022. Henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää maskeja oman harkintansa mukaan. Xamk tarjoaa edelleen suojaimia henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön.
Xamk seuraa valtakunnallisia ja alueellisia maskisuosituksia ja tarkentaa omaa suositustaan tarvittaessa.

Suomen koronavirustilanteesta on tietoa THL:n sivuilla.

Noudata näitä ohjeita kampuksilla

 • Älä tule sairaana, oireisena tai karanteenissa ollessasi kampukselle, ei edes opiskelijaterveydenhuoltoon.
 • Pese kädet heti kampukselle saavuttuasi ja usein päivän aikana.
 • Desinfioi kädet, jos käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pyri pitämään turvaväli kaikissa tilanteissa.
 • Yski ja aivasta paperinenäliinaan tai hihaan.

Yhteiskäytössä olevat työtilat

 • Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen.
 • Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.
 • Puhdistusliinoja saa kampusten infopisteistä.

Toimintaohjeet koronaepäilyssä ja altistuksessa

Jos saat koronaviruksen oireita tai terveysviranomaisilta tai Koronavilkun kautta ilmoituksen mahdollisesta koronavirukselle altistumisesta, noudata terveysviranomaisten ohjeita. Ohjeet ovat tilannekohtaisia ja perustuvat terveysviranomaisen tilannekuvaan altistusalueella.

Oirearvion voit tehdä osoitteessa www.omaolo.fi tai soita päivystysapunumeroon 116 117, josta saat lisäohjeita testiin hakeutumisessa. Käy tarvittaessa julkisen terveydenhuollon testauksessa.

Xamkin työntekijä: Ilmoita lisäksi asiasta Xamkiin Lux-intranetissa annettujen lisäohjeiden mukaisesti.

Lue lisää THL:n sivuilta:

Rokotukset ja karanteeni

Sairaanhoitopiirit järjestävät rokotukset koko väestölle ja ne ovat maksuttomia. Myös pitkäaikaisesti Suomessa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat saavat tarvittaessa rokotuksen julkisessa terveydenhuollossa. Ajan voi varata ko. paikkakunnan rokotusajanvarauksen puhelinnumerosta. YTHS ei toistaiseksi osallistu opiskelijoiden koronarokotteiden antamiseen.

Myös ilman ajanvarausta toteutettavia walk-in-rokotuksia järjestetään. Niissä on mahdollista saada ensimmäinen koronarokote tai aikaistaa toista rokotetta, vaikka sille olisi jo ajanvaraus tehtynä.

Aluekohtaiset karanteeni- ja rokotusohjeet ovat saatavilla sairaanhoitopiirien verkkosivuilla.

Opetus ja tentit

Opetukseen tehdyt linjaukset koskevat sekä tutkintokoulutusta että avoimen AMK:n, täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten opetusta.

Xamkissa on palattu opetussuunnitelmien ja lukujärjestysten mukaiseen opetukseen, eli lähiopetus järjestetään normaaliin tapaan.

Opettajilla ei ole velvollisuutta striimata lähiopetusta, eli opiskelijoiden tulee aina terveenä ollessaan osallistua lähiopetukseen paikan päällä.

Lähiopetuksessa noudatetaan turvallisuusohjeita eli huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Xamk seuraa epidemiatilannetta säännöllisesti ja tekee tarvittaessa muutoksia viranomaisten suosituksesta.

Turvallinen teoriaopetus

 • Kaikessa lähiopetuksessa noudatetaan viranomaisten turvallisuusohjeita.
 • Turvallisuudesta huolehditaan ensisijaisesti noudattamalla käsihygieniaa.
 • Opettaja käyttää työskentelytapoja, jotka eivät vaadi lähikontaktia.
 • Opintojakson opettaja päättää, soveltuuko etäyhteydellä osallistuminen hänen lähiopetukseensa.

Turvallinen käytännön opetus

Päivä- ja monimuoto-opintoihin liittyvä käytännön opetus, kuten harjoitukset, simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely,  toteutetaan lähiopetuksena opetusryhmissä.

Ohje riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille

Jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (ks. riskiryhmät THL:n sivulta)  ota yhteyttä omaan opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan (ks. yhteystiedot Lux-intrasta) sopiaksesi mahdollisista erityisjärjestelyistä. Sinulla tulee olla lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta.

Tentit ja kypsyysnäytteet

Välttämättömien tenttitilaisuuksien järjestämisessä on noudatettava erityistä varovaisuutta eli on tultava terveenä tenttiin, huolehdittava riittävistä turvaväleistä ja noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.  

Exam-tenttiakvaariot ovat käytössä. Opiskelijoita pyydetään tenttimisen ja kypsyysnäytteen osalta seuraamaan opettajan ohjeita, opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa ja Lux-intranetiä. Kypsyysnäytteiden suorituspaikka on Exam-tenttiakvaario jollakin Xamkin kampuksella.

Itseopiskelutilat

Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen. Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.

Kuljetukset

Opetukseen liittyvissä yhteiskuljetuksissa (esimerkiksi maastokursseille) tulee turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaa erityisen tarkasti.

Lisätietoa opetuksen järjestelyistä

Opiskelijat voivat kysyä opetuksen järjestelyistä lisätietoja oman ryhmänsä ja opintojaksojensa opettajilta. Tietoa löytyy myös Xamkin viestintäkanavista (Lux-intranet, Tuudo, opiskelijasähköposti) ja oppimisalustoilta, kuten Learnistä. Opettajat voivat kysyä lisätietoa omalta esimieheltään.

Kansainvälinen vaihto

Opiskelijat

Lähtevää ja saapuvaa opiskelu- ja harjoitteluvaihtoa suunnitellaan ja toteutetaan viranomaisten turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia noudattaen 

Kansainväliseen vaihtoon lähtevät ja kaikki Suomeen saapuvat opiskelijat maksavat itse koronasta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi koronatestit ja -passit.

Henkilökunta

Kansainvälistä vaihtoa koskevat samat ohjeet kuin työmatkoja, joiden riskienarvioinneissa noudatetaan Xamkin matkustusohjetta.

Suomeen kansainväliseen vaihtoon saapuvia koskevat alla olevat matkustamiseen liittyvät ohjeet. 

Matkustaminen

Xamk noudattaa kansallisia ohjeita ja suosituksia maahantulon suhteen.

Lisätietoa maahantulosta Suomeen THL:n sivulta: Matkustaminen ja koronaviruspandemia – THL

Henkilökunnan työmatkat

Henkilökunta voi suunnitella ulkomaalle suuntautuvia työmatkoja ja lähteä niille. Riskienarvioinneissa noudatetaan Xamkin matkustusohjetta.

Tapahtumat

Tapahtumien suunnittelussa on otettava huomioon alueelliset suositukset ja rajoitukset. 

Xamkin toiminta-alueella ei ole voimassa olevia aluehallintovirastojen kokoontumisrajoituksia. Tapahtumien järjestäminen terveysturvallisuusohjeita noudattaen on sallittua. 

Opiskelijayhdistyksille on laadittu oma ohje opiskelijatapahtumien järjestämistä varten.

Lisätietoja paikkakuntien kokoontumisrajoituksista aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja sairaanhoitopiirien suosituksista

Varautuminen ja tiedotus Xamkissa

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

Viestintä

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • tiedotteet esimiehille koronatilanteiden nopeista muutoksista sähköpostilla ja hätätilanteiden viestintäsovelluksella (Secapp)
 • ajankohtaistiedote tarpeen mukaan (Lux-intranet, Tuudo-sovellus, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
 • ohje verkkosivulla, jonne ohjataan Luxista

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä.

 • Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8–18.
 • Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • henkilöstö: oma esihenkilö
 • opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • etäopetuksen järjestelyt: opintojakson opettaja

Lisätietoja

Median yhteydenotot

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
puh. 050 312 5151
heikki.saastamoinen@xamk.fi

Yleiset koronaan ja Xamkiin liittyvät kyselyt

korona@xamk.fi

Xamkin koronatiedotteet

Xamkin koronavirukseen liittyvät tiedotteet löydät Ajankohtaista-sivulta.