Ohjeen päivitys

Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen. Viimeisin päivitys 15.9.2021.

Ohjeita henkilöstölle

Henkilökunnan etätyösuositus on voimassa 15.10.2021 asti. Yksiköiden työkokouksia ja henkilöstön virkistystapahtumia voidaan järjestää lähitapaamisina. Tarpeellisuuden arvioi yksikön esihenkilö. Tapaamisissa noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia turvallisuusohjeita. 

Sekä henkilöstä että opiskelijoita koskee vahva suositus käyttää maskia kampuksilla. Kampuksilla noudatetaan myös hyvää käsihygieniaa. Katso kyseinen ohjeen kohta.

Käytännön opetus, kuten laboraatiot, simulaatiot ja pajatyöskentely, järjestetään suojauksesta ja turvaväleistä huolehtien. 

Henkilöstön tarkemmat, työsuhteeseen liittyvät ohjeet löytyvät Lux-intranetin Henkilöstöasiat-valikosta.

UUSIMMAT MUUTOKSET JA LISÄYKSET 15.9.2021

 • Henkilöstön virkistystapahtumia voidaan järjestää lähitapaamisina noudattaen valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita.  
 • Henkilökuntaa koskeva Työturvallisuuslakiin perustuva määräys käyttää aina kasvomaskia kampuksilla ei enää ole voimassa. Henkilöstöä ja opiskelijoita koskee edelleen vahva suositus käyttää kasvosuojainta kampuksilla.  
 • Xamkin henkilöstö voi lähteä kansainväliseen vaihtoon EU-, Schengen- ja matalan riskin maihin ja myös Xamkiin voi saapua henkilöstövaihtoon näistä maista. Kansainvälistä vaihtoa koskevat samat ohjeet kuin matkustamista ja työmatkoja. Päätös astuu voimaan heti. 

KAMPUSKOHTAINEN TILANNE OPETUKSESSA JA PALVELUISSA

Mikkeli: Noudatetaan opetuksen hybridimallia

 • Mikkelin kampus noudattaa opetuksen hybridimallia 2.11.2021 asti, jonka jälkeen 3.11. palataan opetussuunnitelman mukaiseen lähi- ja monimuoto-opetukseen kaikessa koulutuksessa. 
 • Opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet etäopetuksesta opintojaksojen opettajilta.
 • Käytännön opetus, kuten simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt, järjestetään kampuksella suojauksesta huolehtien.
 • Itseopiskelutilat ovat avoinna.
 • Harrastetilat kuten kuntosali ja bänditilat ovat avoinna. Ryhmäliikuntaa voidaan järjestää turvaväleistä ja hygieniaohjeista huolehtien.
 • Muut palvelut, kuten Exam-tilat ja kirjasto, ovat avoinna. Muutokset kirjastojen palveluissa ja aukioloissa löytyvät sivulta kaakkuri.finna.fi.

Savonlinna: Noudatetaan opetuksen hybridimallia

 • Savonlinnan kampuksella noudatetaan opetuksen hybridimallia 2.11.2021 asti, jonka jälkeen 3.11. palataan opetussuunnitelman mukaiseen lähi- ja monimuoto-opetukseen kaikessa koulutuksessa.
 • Opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet etäopetuksesta opintojaksojen opettajilta.
 • Käytännön opetus, kuten simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt, järjestetään kampuksella suojauksesta huolehtien.
 • Itseopiskelutilat ovat avoinna.
 • Harrastetilat ovat avoinna. Ryhmäliikuntaa voidaan järjestää turvaväleistä ja hygieniaohjeista huolehtien.
 • Muut palvelut, kuten kirjasto ja Exam-tenttitilat, ovat avoinna. Muutokset kirjastojen palveluissa ja aukioloissa löytyvät sivulta kaakkuri.finna.fi. 

Kotka ja Kouvola: noudatetaan opetuksen hybridimallia

 • Kotkan ja Kouvolan kampukset noudattavat opetuksen hybridimallia 2.11.2021 asti, jonka jälkeen 3.11. palataan opetussuunnitelman mukaiseen lähi- ja monimuoto-opetukseen kaikessa koulutuksessa.
 • Opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet etäopetuksesta opintojaksojen opettajilta.
 • Käytännön opetus, kuten simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt, järjestetään kampuksella suojauksesta huolehtien.
 • Itseopiskelutilat ovat auki.
 • Kampusten palvelut, kuten Exam-tilat ja kirjasto, ovat avoinna. Kirjastojen palvelujen ja aukiolojen muutokset löytyvät sivulta kaakkuri.finna.fi. 
 • Kotkan kampuksen liikuntatilat ovat avoinna.
 • Kouvolan kampuksella ei ole varsinaisia liikuntatiloja. Sen sijaan käytetään mm. Kouvolan kaupungin liikuntatiloja. Niiden aukioloja voi seurata Kouvolan kaupungin sivuilta.
 • Ryhmäliikuntaa voidaan järjestää turvaväleistä ja hygieniaohjeista huolehtien.

Käytä maskia Xamkin kampuksilla

Opiskelijat

Käytämme maskia kampuksella. Maski voi olla kankainen tai kertakäyttöinen suu-nenäsuoja. Kertakäyttöisiä suojia on jaossa kampuksilla. Opiskelijoille on tarjolla myös FFP2-maskeja, joita saa kampusinfoista enintään 5 kpl/hlö/viikko. Uusille opiskelijoille jaetaan Xamk-kangasmaskeja (2 kpl/opiskelija) niin kauan kuin niitä riittää.

Simulaatio- ja laboratorio-opetuksessa, pajatyöskentelyssä sekä muussa vastaavassa harjoituksessa käytetään aina kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia, jotka jaetaan kaikille osallistujille Xamkin toimesta. Työskennellessä noudatetaan myös erikseen annettuja hygieniaohjeita.

Työntekijät

Henkilökuntaa koskee toistaiseksi vahva suositus käyttää aina kasvomaskia/-suojainta kampuksilla. Työntekijöille on jaettu kangasmaskit (2 kpl/hlö) kampuksilla käytettäväksi. Jos nämä maskit eivät riitä koko päivän ajaksi, työntekijät voivat hakea kertakäyttöisiä maskeja kampusinfosta. Sieltä uudet työntekijät voivat noutaa myös kaksi kankaista kasvomaskiaan. Maskia käytetään myös visiirin kanssa. Visiiri on harkinnanvarainen lisäsuojavaruste.

Kaikissa yli 15 minuuttia kestävissä lähiopetustilanteissa, joissa turvaväliä ei pystytä pitämään (teoriaopetus, laboraatio-, simulaatio- ja pajatyöskentely), tulee henkilökunnan käyttää FFP2-tason suojaimia, jotka suojaavat sekä henkilökuntaa että ympärillä olevia henkilöitä. Määräys perustuu työnantajan tekemään riskinarvioon. Venttiilillisten suojaimien käyttöä ei suositella, koska ne eivät suojaa ympärillä olevia henkilöitä. 

Yksin omassa huoneessa työskenneltäessä ei tarvitse käyttää maskia. Jos työntekijällä on terveydellisiä syitä, joiden vuoksi ei voi käyttää kasvomaskia, järjestelyistä voi sopia esimiehen kanssa.

Xamk seuraa valtakunnallisia ja alueellisia maskisuosituksia ja tarkentaa omaa suositustaan tarvittaessa.

Suomen koronavirustilanteesta on tietoa THL:n sivuilla.

Noudata näitä ohjeita kampuksilla

 • Älä tule sairaana, oireisena tai karanteenissa ollessasi kampukselle, ei edes opiskelijaterveydenhuoltoon.
 • Käytä maskia.
 • Pese kädet heti kampukselle saavuttuasi ja usein päivän aikana.
 • Desinfioi kädet, jos käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pyri pitämään turvaväli kaikissa tilanteissa.
 • Yski ja aivasta paperinenäliinaan tai hihaan.

  Käytä Koronavilkkua

  Suosittelemme vahvasti Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa. Sovellus helpottaa altistuneiden tavoittamista. Sovelluksen saa ladattua maksutta älypuhelimen sovelluskaupasta.

Toimintaohjeet koronaepäilyssä ja altistuksessa

Jos saat koronaviruksen oireita tai terveysviranomaisilta tai Koronavilkun kautta ilmoituksen mahdollisesta koronavirukselle altistumisesta, toimi terveysviranomaisten tai Koronavilkun ohjeiden mukaisesti.

Poistu heti kampukselta ja tee oirekartoitus. Oirearvion voit tehdä osoitteessa www.omaolo.fi tai soita päivystysapunumeroon 116 117, josta saat lisäohjeita testiin hakeutumisessa. Käy tarvittaessa julkisen terveydenhuollon testauksessa.

Ilmoita lisäksi altistumisesta, mahdollisesta testituloksesta ja karanteenista Xamkiin seuraavien lisäohjeiden mukaisesti.

Lisäohje opiskelijalle:

 • Älä tule kampukselle. Ilmoita opintojaksojesi opettajille, että et voi osallistua lähiopetukseen.
 • Ilmoita mahdollisesta altistumisesta tekstiviestillä opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija Kirsi Kämäräisen numeroon 040 709 4836: kampuspaikkakunta, nimi ja ryhmätunnus. Ilmoittaminen on vapaaehtoista.
 • Ilmoita opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijalle myös tekstiviestillä, jos olet saanut positiivisen tuloksen koronatestistä. Ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Lisäohje työntekijälle:

 • Ilmoita esimiehellesi sekä mahdollisesta altistumisesta, etätyöhön siirtymisestä että mahdollisesta positiivisesta testituloksesta.
 • Voit palata kampukselle aikaisintaan 10 päivän jälkeen altistumisesta, mikäli olet oireeton ja testitulos on negatiivinen.
 • Takana on oltava vähintään 2 oireetonta päivää.

Rokotukset ja karanteeni

Sairaanhoitopiirit järjestävät rokotukset koko väestölle ja ne ovat maksuttomia. Myös pitkäaikaisesti Suomessa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat saavat tarvittaessa rokotuksen julkisessa terveydenhuollossa. Ajan voi varata ko. paikkakunnan rokotusajanvarauksen puhelinnumerosta. YTHS ei toistaiseksi osallistu opiskelijoiden koronarokotteiden antamiseen.

Myös ilman ajanvarausta toteutettavia walk-in-rokotuksia järjestetään. Niissä on mahdollista saada ensimmäinen koronarokote tai aikaistaa toista rokotetta, vaikka sille olisi jo ajanvaraus tehtynä.

Karanteenia ei enää määrätä seuraavissa tapauksissa.

 • Olet saanut kaksi koronarokotetta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko.
 • Olet saanut yhden rokotteen 6 kuukauden sisällä siitä, kun koronatartunta on todettu, ja rokotuksesta on kulunut viikko.
 • Sinulla on lääkärintodistus alle 6 kuukautta aiemmin todetusta koronatartunnasta.

Aluekohtaiset rokotusohjeet ovat saatavilla sairaanhoitopiirien verkkosivuilla.

Kampusten palvelut

Kirjastot, opintotoimistot, Exam-tenttiakvaariot, itseopiskelutilat, ravintolat ja Xamkin harrastetilat (kunto- ja liikuntasalit, bänditila) pyritään pitämään auki ja niissä huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta.

Epidemiatilanne ja viranomaisten suositukset ja määräykset voivat vaihdella kaupungeittain ja vaikuttaa kampusten palvelujen aukioloihin. Tällöin muutoksista tiedotetaan erikseen. Muutokset palvelujen aukioloissa löydät tämän sivun alusta, kohdasta ”Kampuskohtainen tilanne opetuksessa ja palveluissa”.

Exam-tentit

Mikäli tilat ovat auki, huolehdi turvaväleistä ja noudata muita viranomaisten ja Xamkin ohjeita. Muutokset palvelujen aukioloissa löydät kohdasta ”Kampuskohtainen tilanne opetuksessa ja palveluissa”. Exam-tenttitilojen yleiset käyttöohjeet löytyvät Exam-sivuilta. 

Harrastetilat

Mikäli tilat ovat auki, huolehdi turvaväleistä ja noudata muita viranomaisten ja Xamkin ohjeita. Muutokset harrastetilojen aukioloissa löydät kohdasta ”Kampuskohtainen tilanne opetuksessa ja palveluissa”.

Opiskelijapalvelut

Asioinnissa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluita – esimerkiksi opiskelutodistukset ja opintosuoritusrekisteriotteet voi tulostaa Pepistä.

Välttämättömät asiakaskontaktit hoidetaan turvallisesti.

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut

Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettaja ja opintopsykologit ovat tavoitettavissa pääasiassa etänä Teamsin kautta, puhelimitse tai sähköpostitse. Heihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos opiskelu tuntuu takkuilevan tai et saa etäopintoihin otetta. Lisätietoa on tarjolla Lux-intranetissa.

Kirjastojen ja ravintoloiden palvelut

Kampuskirjastojen aukioloissa ja palveluissa on muutoksia. Tarkemmat tiedot löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Xamkin ravintoloissa noudatetaan annettuja turvallisuusohjeita ja henkilömäärärajoituksia tarkasti. Tarkista aukiolot ravintoloiden verkkosivuilta.

Opetus ja tentit

Opetuksen hybridimalli on voimassa 2.11.2021 asti. Hybridimallia ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun viranomaiset tekevät ratkaisuja etäopetukseen siirtymisestä esimerkiksi tartuntojen ja altistumisten vuoksi. Opetukseen tehdyt linjaukset koskevat sekä tutkintokoulutusta että avoimen AMK:n, täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten opetusta.

Xamkin kaikkien vuosikurssien opiskelijat palaavat lähiopetukseen 3.11.2021, josta lähtien päivä- ja monimuototutkinto-opiskelijoille (amk ja yamk-opinnot) sekä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille järjestetään lähiopetusta opetussuunnitelmien mukaan. Lähiopetuksessa noudatetaan turvallisuusohjeita eli huolehditaan turvaväleistä, käsihygieniasta ja käytetään suu-nenäsuojia. Xamk seuraa epidemiatilannetta säännöllisesti ja tekee tarvittaessa muutoksia viranomaisten suosituksesta.

Hybridimalli LYHYESTI

 •  Syyslukukauden 2021 alusta lähtien lähiopetuksessa ovat uudet opiskelijat eli tammikuussa 2021 aloittaneet ja syksyllä 2021 aloittavat ryhmät.
  • Poikkeuksena tästä on Information Technology -koulutus, joka on etäopetuksessa.
 • Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään 2.11.2021 asti etänä. Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely tai muu vastaava harjoitus järjestetään jatkavillekin lähiopetuksena, ja siinä on suojainpakko.

Turvallinen teoriaopetus

 • Kaikessa lähiopetuksessa noudatetaan viranomaisten turvallisuusohjeita.
 • Turvallisuudesta huolehditaan ensisijaisesti noudattamalla käsihygieniaa ja maskisuositusta.
 • Opettaja käyttää työskentelytapoja, jotka eivät vaadi lähikontaktia.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti.
 • Opintojakson opettaja päättää, soveltuuko etäyhteydellä osallistuminen hänen lähiopetukseensa.

Turvallinen käytännön opetus

Päivä- ja monimuoto-opintoihin liittyvä käytännön opetus, kuten harjoitukset, simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely,  toteutetaan lähiopetuksena opetusryhmissä.

Simulaatio-, laboratorio- ja pajatiloissa sekä muissa vastaavissa harjoituksissa käytetään Xamkin hankkimia kertakäyttöisiä suu- nenäsuojia tai FFP2-suojia, jotka jaetaan tiloissa Xamkin toimesta. Lue tästä ohje niiden käytöstä.

Ohje riskiryhmiin kuuluville

Jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (ks. riskiryhmät THL:n sivulta)  ota yhteyttä omaan opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan (ks. yhteystiedot Lux-intrasta) sopiaksesi mahdollisista erityisjärjestelyistä. Sinulla tulee olla lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta.

Hybridimallin opetuksen toteutus opiskelijaryhmittäin 2.11.2021 asti

1. Syksyllä 2021 aloittavat sekä tammikuussa 2021 aloittaneet tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk)

Syksyllä 2021 aloittavat ja tammikuussa 2021 aloittaneet opiskelijat suomenkielisissä ja englanninkielisissä koulutusohjelmissa ovat lukuvuoden suunnitelman mukaisesti lähiopetuksessa, poikkeuksena Information Technology.

2. Muut kuin syksyllä 2021 aloittavat ja tammikuussa 2021 aloittaneet tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk)

Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä. Opettajat tiedottavat opintojaksojensa osallistujille etäopetuksen tarkemmista ohjeista.

Jatkavillekin opiskelijoille voidaan järjestää erityisen painavasta syystä teoriaopetusta lähiopetuksena koulutusjohtajan päätöksellä.

Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot, pajatyöskentely ja muut vastaavat harjoitukset järjestetään kampuksilla lähiopetuksena.

3. Avoimen AMK:n, täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten opiskelijat

Syyslukukaudella 2021 alkavat erilliset opinnot toteutetaan suunnitelmien mukaan, kampuksilla tai verkossa. Integroituja opintoja ja polkuopintoja koskevat samat koronavirusohjeet kuin tutkintokoulutuksiakin.

4. Kaikki ulkomailta saapuvat opiskelijat

Ulkomailta saapuvat opiskelijat ovat velvoitettuja osallistumaan THL:n määräämiin terveysturvallisuustoimiin sen mukaan saapuvatko maahan matalan vai korkean riskin maasta. Korkean riskin maasta saapuvia ohjeistetaan käyttämään jo lähtömaassa FINENTRY-palvelua.

Saapuvat ja opintonsa aiemmin aloittaneet ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat osallistuvat opetukseen Xamkin linjausten ja koulutuksen suunnitelmien mukaan, samoin opintonsa aiemmin aloittaneet kaksoistutkinto-opiskelijat. Katso myös opiskelijavaihtoon liittyvät ohjeet.

Kaikki Suomeen saapuvat opiskelijat maksavat itse koronasta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi koronatestit ja -passit.

Tentit ja kypsyysnäytteet

Tenttitilaisuuksia järjestetään normaalisti ilman henkilömäärärajoituksia.

Exam-tenttiakvaariot ovat käytössä ja akvaarioissa noudatetaan turvavälejä. Opiskelijoita pyydetään tenttimisen ja kypsyysnäytteen osalta seuraamaan opettajan ohjeita, opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa ja Lux-intranetiä. Ensisijainen kypsyysnäytteiden suorituspaikka on Exam-tenttiakvaario jollakin Xamkin kampuksella.

Koronapandemian aikana voit suorittaa kypsyysnäytteen valvottuna etätenttinä Teamsissa.

Ohje kypsyysnäytteen suorittamisesta Teamsissa

 • Sovi kypsyysnäytteen suorittamisesta opettajasi kanssa. Sopiessasi tästä suostut samalla siihen, että kypsyysnäytettä valvotaan videoyhteydellä.
 • Huomioi kypsyysnäytteen ajankohdasta sopiessasi se, että sinulla tulee olla käytössäsi rauhallinen paikka (kotonasi tai muualla) sekä riittävät laitteet ja verkkoyhteydet.
 • Xamk voi käyttää etävalvonnassa ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita.
 • Opettaja voi tarkistaa suoritusta varten henkilöllisyytesi.
 • Etävalvontaan osallistuessasi suostut myös pitämään kameraa päällä. Taustan sumentaminen on sallittua.
 • Sinulla on oikeus keskeyttää valvonta suorituksen aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen johtaa suorituksesi hylkäämiseen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Xamkin tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 • Kypsyysnäytteen muista yksityiskohdista (esimerkiksi suorituksen aikana sallitut materiaalit) opettaja antaa sinulle tarkemmat tiedot.

Itseopiskelutilat

Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen. Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.

Kuljetukset

Opetukseen liittyvissä yhteiskuljetuksissa (esimerkiksi maastokursseille) tulee turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaa erityisen tarkasti. Opiskelijat käyttävät opettajan jakamia suu-nenäsuojuksia ohjeen mukaan.

Harjoittelut Suomessa

Xamk noudattaa valtioneuvoston suosituksia. Niiden mukaan harjoittelu järjestetään, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja Xamk ja työnantaja arvioivat, että se on turvallista opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää harjoittelua tai koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä lisää tietoa korona@xamk.fi-sähköpostin kautta, josta kysymys ohjataan koulutuksen vastuuhenkilöiden vastattavaksi. Xamkissa alakohtaisista harjoitteluista ohjeistavat koulutusalajohtajat.

Harjoittelut ulkomailla

Ohjattu laivaharjoittelu (Xamkin/HarjoitteluMyllyn järjestämä) on mahdollista Suomen satamista lähtevillä ja Suomen satamiin palaavilla aluksilla ilman vaatimusta rokotussuojasta, jollei laivanvarustamo sitä vaadi.  

Ohjattu laivaharjoittelu (Xamkin/HarjoitteluMyllyn järjestämä) on mahdollista myös, kun lähtö- ja paluusatama on muissa EU-/tai Schengen maissa ja matkustaminen niihin tapahtuu kyseisen alueen kautta. Xamkin ohjeiston mukaisesti näihin maihin matkustamisen edellytyksenä on kaksi koronarokotetta, ja viimeisimmästä rokotteesta on oltava kulunut 14 päivää tai todistus sairastetusta koronasta.  

Työsuhteessa tehtävä laivaharjoittelu matkoineen on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa noudatetaan Valtioneuvoston ohjeistusta ulkomaille matkustamisesta. 

Lisätietoa opetuksen järjestelyistä

Opiskelijat voivat kysyä opetuksen järjestelyistä lisätietoja oman ryhmänsä ja opintojaksojensa opettajilta. Tietoa löytyy myös Xamkin viestintäkanavista (Lux-intranet, Tuudo, opiskelijasähköposti) ja oppimisalustoilta, kuten Learnistä. Opettajat voivat kysyä lisätietoa omalta esimieheltään.

Opiskelijoiden vakuutusturva etäopiskelussa

Mikäli viranomainen, kunta tai oppilaitos on päättänyt, että koronaviruksen vuoksi opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina.

Mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta.

Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavana aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.

Kansainvälinen vaihto

Opiskelijat

Uusia opiskelijavaihtoja Suomesta ulkomaille sekä ulkomailta Suomeen ei aloiteta vuoden 2021 aikana, eikä saapuville vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoille tarkoitettua hakua syksyn 2021 kansainvälistä vaihtoa varten avata. Päätös koskee sekä lähtevää että saapuvaa opiskelu- ja harjoitteluvaihtoa.

Xamkissa jo opiskelevat ulkomaalaiset opiskelijat voivat tehdä tutkinto-opintonsa, vaihtonsa tai kaksoistutkinto-opiskelunsa loppuun suunnitelmien mukaisesti. Parhaillaan opiskelijavaihdossa ulkomailla olevat Xamkin opiskelijat voivat jatkaa vaihdon loppuun asti.

Kansainväliseen vaihtoon lähtevät ja kaikki Suomeen saapuvat opiskelijat maksavat itse koronasta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi koronatestit ja -passit.

Henkilökunta

Xamkin henkilöstö voi lähteä kansainväliseen vaihtoon EU-, Schengen- ja matalan riskin maihinKansainvälistä vaihtoa koskevat samat ohjeet kuin työmatkoja, joiden suunnittelua ja riskinarvioiden tekoa varten on tarkemmat ohjeet henkilöstön Lux-intranetissä.

Xamkiin voi myös saapua kansainväliseen vaihtoon EU-, Schengen- ja matalan riskin maistaSuomeen kansainväliseen vaihtoon saapuvia koskevat alla olevat matkustamiseen liittyvät ohjeet. 

Matkustaminen

Xamk noudattaa kansallisia ohjeita ja suosituksia maahantulon suhteen.

Matalan riskin maista saapuville opiskelijoille ja työntekijöille ei ole velvoitteita. Korkean riskin maista saapuvilla on velvollisuus noudattaa THL:n määräämiä terveysturvallisuustoimia. Heille suositellaan myös FINENTRY-sovelluksen käyttöä.

Henkilökunnan työmatkat

Xamkin henkilöstö voi matkustaa 1.9.2021 alkaen EU-, Schengen- ja matalan riskin maihin. Työmatkojen suunnitteluun ja riskinarvioiden tekoon on tarkemmat ohjeet henkilöstön Lux-intranetissä.

 

Tapahtumat

Tapahtumia koskevia henkilömäärärajoituksia ei ole Xamkin toiminta-alueella.  

Opiskelijayhdistyksille on laadittu oma ohje opiskelijatapahtumien järjestämistä varten.

Varautuminen ja tiedotus Xamkissa

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

Koronaepidemiatilanteen kehitystä seurataan kahdesti viikossa Turvallinen paluu -ryhmän ja johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmä tekee päätökset uusista ohjeista ja rajoituksista. 

Viestintä

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • tiedotteet esimiehille koronatilanteiden nopeista muutoksista sähköpostilla ja hätätilanteiden viestintäsovelluksella (Secapp)
 • ajankohtaistiedote tarpeen mukaan (Lux-intranet, Tuudo-sovellus, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
 • ohje verkkosivulla, jonne ohjataan Luxista

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä.

 • Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8–18.
 • Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • henkilöstö: oma esihenkilö
 • opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • etäopetuksen järjestelyt: opintojakson opettaja

Lisätietoja

Median yhteydenotot

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
puh. 050 312 5151
heikki.saastamoinen@xamk.fi

Yleiset koronaan ja Xamkiin liittyvät kyselyt

korona@xamk.fi

Xamkin koronatiedotteet

Xamkin koronavirukseen liittyvät tiedotteet löydät Ajankohtaista-sivulta.