Ohjeen sisältö

Ohjeen päivitys

Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen. Viimeisin päivitys 19.1.2022. 

Ohjeita henkilöstölle

Henkilöstön etätyösuositus jatkuu 6.3.2022 asti esihenkilön kanssa sovittavalla tavalla. Myös kokoukset ja tapaamiset pidetään etäyhteyksillä tänä aikana. Tapaamisissa noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia turvallisuusohjeita. 

Uusia työmatkoja ulkomaille ei suunnitella ja hyväksytä toistaiseksi.  Jo suunnitellut matkat, joista riskienarviointi on jo laadittu ja hyväksytty, voidaan toteuttaa.   

Henkilökuntaa koskee toistaiseksi Työturvallisuuslakiin perustuva määräys käyttää aina kasvomaskia/-suojainta kampuksilla. Opiskelijoita koskee vahva suositus käyttää maskia kampuksilla. Katso kyseinen ohjeen kohta.

Käytännön opetus, kuten laboraatiot, simulaatiot ja pajatyöskentely, järjestetään suojauksesta ja turvaväleistä huolehtien. 

Tarkemmat koronaohjeet työntekijöille löytyvät Lux-intranetin Henkilöstöasiat-sivulta.

UUSIMMAT MUUTOKSET JA LISÄYKSET 19.1.2022

 • Xamkin kaikki teoriaopetus toteutetaan etäopetuksena 6.3.2022 asti. Tavoitteena on palata opetussuunnitelmien mukaiseen lähi-, monimuoto ja verkko-opetukseen 7.3. 
 • Välttämätön lähiopetus, kuten simulaatio-, laboratorio- ja pajatyöskentely, järjestetään kampuksilla turvallisuus- ja hygieniaohjeistoa noudattaen.  
 • Exam-tenttitilat ovat avoinna.  
 • Mikkelin ja Savonlinnan kampusten kuntosalit aukeavat käyttäjille 20.1. Itä-Suomen aluehallintoviraston linjauksen mukaisesti.  
 • Kotkan ja Kouvolan kampuksilla liikuntatilat ja kuntosalit ovat kiinni 2.2. asti Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. 
 • Henkilöstön etätyöskentelysuositus jatkuu 6.3. asti esihenkilön kanssa sovittavalla tavalla niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Myös kokoukset ja tapaamiset pidetään etäyhteyksillä tänä aikana. 

 

KAMPUSKOHTAISET MUUTOKSET 

Liikunta- ja harrastetilat 

Liikunta- ja harrastetiloissa on tärkeä noudattaa turvallisuusohjeita. Mikkelin ja Savonlinnan kampusten kuntosalit aukeavat käyttäjille 20.1. Itä-Suomen aluehallintoviraston linjauksen mukaisesti. Kotkan ja Kouvolan kampuksilla liikuntatilat ja kuntosalit ovat kiinni 2.2. asti Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. 

Kampukset 

Tiedot kampusten aukioloista kampusten sivuilta Lux-intranetissä  

Kirjastot 

Tiedot toiminnan muutoksista kirjaston verkkosivuilta 

Ravintolat 

Tiedot toiminnan muutoksista ravintoalapalveluiden verkkosivuilta 

Käytä maskia Xamkin kampuksilla

Opiskelijat

Opiskelijoilta edellytetään aina kasvomaskin tai -suojaimen käyttöä kampuksella. Maski voi olla kankainen tai kertakäyttöinen suu-nenäsuoja. Kertakäyttöisiä suojia on jaossa kampuksilla. Opiskelijoille on tarjolla myös FFP2-maskeja, joita saa kampusinfoista enintään 5 kpl/hlö/viikko. Uusille opiskelijoille jaetaan Xamk-kangasmaskeja (2 kpl/opiskelija) niin kauan kuin niitä riittää.

Simulaatio- ja laboratorio-opetuksessa, pajatyöskentelyssä sekä muussa vastaavassa harjoituksessa käytetään aina kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia, jotka jaetaan kaikille osallistujille Xamkin toimesta. Työskennellessä noudatetaan myös erikseen annettuja hygieniaohjeita.

Työntekijät

Henkilökuntaa koskee toistaiseksi Työturvallisuuslakiin perustuva määräys käyttää aina kasvomaskia/-suojainta kampuksilla. Työntekijöille on jaettu kangasmaskit (2 kpl/hlö) kampuksilla käytettäväksi. Jos nämä maskit eivät riitä koko päivän ajaksi, työntekijät voivat hakea kertakäyttöisiä maskeja kampusinfosta. Sieltä uudet työntekijät voivat noutaa myös kaksi kankaista kasvomaskiaan. Maskia käytetään myös visiirin kanssa. Visiiri on harkinnanvarainen lisäsuojavaruste.

Jos turvaväliä ei pystytä pitämään (teoriaopetus, laboraatio-, simulaatio- ja pajatyöskentely), tulee henkilökunnan käyttää FFP2-tason suojaimia, jotka suojaavat sekä henkilökuntaa että ympärillä olevia henkilöitä. Määräys perustuu työnantajan tekemään riskinarvioon. Venttiilillisten suojaimien käyttöä ei suositella, koska ne eivät suojaa ympärillä olevia henkilöitä. 

Yksin omassa huoneessa työskenneltäessä ei tarvitse käyttää maskia. Jos työntekijällä on terveydellisiä syitä, joiden vuoksi ei voi käyttää kasvomaskia, järjestelyistä voi sopia esimiehen kanssa.

Kahvihuoneissa ja taukotiloissa saa yhtä aikaa oleskella korkeintaan kymmenen henkilöä.

Xamk seuraa valtakunnallisia ja alueellisia maskisuosituksia ja tarkentaa omaa suositustaan tarvittaessa.

Suomen koronavirustilanteesta on tietoa THL:n sivuilla.

Noudata näitä ohjeita kampuksilla

 • Älä tule sairaana, oireisena tai karanteenissa ollessasi kampukselle, ei edes opiskelijaterveydenhuoltoon.
 • Käytä maskia.
 • Pese kädet heti kampukselle saavuttuasi ja usein päivän aikana.
 • Desinfioi kädet, jos käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pyri pitämään turvaväli kaikissa tilanteissa.
 • Yski ja aivasta paperinenäliinaan tai hihaan.

 

Yhteiskäytössä olevat työtilat

 • Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen.
 • Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.
 • Puhdistusliinoja saa kampusten infopisteistä.

Toimintaohjeet koronaepäilyssä ja altistuksessa

Jos saat koronaviruksen oireita tai terveysviranomaisilta tai Koronavilkun kautta ilmoituksen mahdollisesta koronavirukselle altistumisesta, noudata terveysviranomaisten ohjeita. Ohjeet ovat tilannekohtaisia ja perustuvat terveysviranomaisen tilannekuvaan altistusalueella.

Oirearvion voit tehdä osoitteessa www.omaolo.fi tai soita päivystysapunumeroon 116 117, josta saat lisäohjeita testiin hakeutumisessa. Käy tarvittaessa julkisen terveydenhuollon testauksessa.

Xamkin työntekijä: Ilmoita lisäksi asiasta Xamkiin Lux-intranetissa annettujen lisäohjeiden mukaisesti.

Lue lisää THL:n sivuilta: Oireet ja hoito – koronavirus – THL 

Rokotukset ja karanteeni

Sairaanhoitopiirit järjestävät rokotukset koko väestölle ja ne ovat maksuttomia. Myös pitkäaikaisesti Suomessa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat saavat tarvittaessa rokotuksen julkisessa terveydenhuollossa. Ajan voi varata ko. paikkakunnan rokotusajanvarauksen puhelinnumerosta. YTHS ei toistaiseksi osallistu opiskelijoiden koronarokotteiden antamiseen.

Myös ilman ajanvarausta toteutettavia walk-in-rokotuksia järjestetään. Niissä on mahdollista saada ensimmäinen koronarokote tai aikaistaa toista rokotetta, vaikka sille olisi jo ajanvaraus tehtynä.

Aluekohtaiset karanteeni- ja rokotusohjeet ovat saatavilla sairaanhoitopiirien verkkosivuilla.

Opetus ja tentit

Opetukseen tehdyt linjaukset koskevat sekä tutkintokoulutusta että avoimen AMK:n, täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten opetusta.

Kaikki opiskelijat – tammikuussa 2022 aloittavat, jatkavat opiskelijat sekä avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen opiskelijat – ovat teoriaopetuksen osalta etäopetuksessa 6.3.2022 asti. Tavoitteena on palata opetussuunnitelmien mukaiseen lähi-, monimuoto- ja verkko-opetukseen 7.3. 

Välttämätön käytännön opetus, kuten laboraatiot, simulaatiot ja pajatyöskentely, järjestetään turvallisesti kampuksilla lähiopetuksena hygieniasta ja turvallisuudesta huolehtien. 

Lähiopetuksessa noudatetaan turvallisuusohjeita eli huolehditaan turvaväleistä, käsihygieniasta ja käytetään suu-nenäsuojia. Xamk seuraa epidemiatilannetta säännöllisesti ja tekee tarvittaessa muutoksia viranomaisten suosituksesta.

Turvallinen teoriaopetus

 • Kaikessa lähiopetuksessa noudatetaan viranomaisten turvallisuusohjeita.
 • Turvallisuudesta huolehditaan ensisijaisesti noudattamalla käsihygieniaa ja maskisuositusta.
 • Opettaja käyttää työskentelytapoja, jotka eivät vaadi lähikontaktia.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti.
 • Opintojakson opettaja päättää, soveltuuko etäyhteydellä osallistuminen hänen lähiopetukseensa.

Turvallinen käytännön opetus

Päivä- ja monimuoto-opintoihin liittyvä käytännön opetus, kuten harjoitukset, simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely,  toteutetaan lähiopetuksena opetusryhmissä.

Simulaatio-, laboratorio- ja pajatiloissa sekä muissa vastaavissa harjoituksissa käytetään Xamkin hankkimia kertakäyttöisiä suu- nenäsuojia tai FFP2-suojia, jotka jaetaan tiloissa Xamkin toimesta. Lue tästä ohje niiden käytöstä.

Ohje riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille

Jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (ks. riskiryhmät THL:n sivulta)  ota yhteyttä omaan opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan (ks. yhteystiedot Lux-intrasta) sopiaksesi mahdollisista erityisjärjestelyistä. Sinulla tulee olla lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta.

Tentit ja kypsyysnäytteet

Välttämättömien tenttitilaisuuksien järjestämisessä on noudatettava erityistä varovaisuutta eli on tultava terveenä tenttiin, huolehdittava riittävistä turvaväleistä, käytettävä kasvosuojia ja noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.  

Exam-tenttiakvaariot ovat käytössä. Opiskelijoita pyydetään tenttimisen ja kypsyysnäytteen osalta seuraamaan opettajan ohjeita, opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa ja Lux-intranetiä. Kypsyysnäytteiden suorituspaikka on Exam-tenttiakvaario jollakin Xamkin kampuksella.

Itseopiskelutilat

Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen. Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.

Kuljetukset

Opetukseen liittyvissä yhteiskuljetuksissa (esimerkiksi maastokursseille) tulee turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaa erityisen tarkasti. Opiskelijat käyttävät opettajan jakamia suu-nenäsuojuksia ohjeen mukaan.

Harjoittelut Suomessa

Xamk noudattaa valtioneuvoston suosituksia. Niiden mukaan harjoittelu järjestetään, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja Xamk ja työnantaja arvioivat, että se on turvallista opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää harjoittelua tai koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä lisää tietoa korona@xamk.fi-sähköpostin kautta, josta kysymys ohjataan koulutuksen vastuuhenkilöiden vastattavaksi. Xamkissa alakohtaisista harjoitteluista ohjeistavat koulutusalajohtajat.

Harjoittelut ulkomailla

Ohjattu laivaharjoittelu (Xamkin/HarjoitteluMyllyn järjestämä) on mahdollista Suomen satamista lähtevillä ja Suomen satamiin palaavilla aluksilla ilman vaatimusta rokotussuojasta, jollei laivanvarustamo sitä vaadi.  

Ohjattu laivaharjoittelu (Xamkin/HarjoitteluMyllyn järjestämä) on mahdollista myös, kun lähtö- ja paluusatama on muissa EU-/tai Schengen maissa ja matkustaminen niihin tapahtuu kyseisen alueen kautta. Xamkin ohjeiston mukaisesti näihin maihin matkustamisen edellytyksenä on kaksi koronarokotetta, ja viimeisimmästä rokotteesta on oltava kulunut 14 päivää tai todistus sairastetusta koronasta.  

Työsuhteessa tehtävä laivaharjoittelu matkoineen on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa noudatetaan Valtioneuvoston ohjeistusta ulkomaille matkustamisesta. 

Lisätietoa opetuksen järjestelyistä

Opiskelijat voivat kysyä opetuksen järjestelyistä lisätietoja oman ryhmänsä ja opintojaksojensa opettajilta. Tietoa löytyy myös Xamkin viestintäkanavista (Lux-intranet, Tuudo, opiskelijasähköposti) ja oppimisalustoilta, kuten Learnistä. Opettajat voivat kysyä lisätietoa omalta esimieheltään.

Opiskelijoiden vakuutusturva etäopiskelussa

Mikäli viranomainen, kunta tai oppilaitos on päättänyt, että koronaviruksen vuoksi opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina.

Mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta.

Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavana aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.

Kansainvälinen vaihto

Opiskelijat

Lähtevää ja saapuvaa opiskelu- ja harjoitteluvaihtoa suunnitellaan ja toteutetaan viranomaisten turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia noudattaen 

Kansainväliseen vaihtoon lähtevät ja kaikki Suomeen saapuvat opiskelijat maksavat itse koronasta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi koronatestit ja -passit.

Henkilökunta

Kansainvälistä vaihtoa koskevat samat ohjeet kuin työmatkoja, joiden suunnittelua ja riskinarvioiden tekoa varten on tarkemmat ohjeet henkilöstön Lux-intranetissä

Suomeen kansainväliseen vaihtoon saapuvia koskevat alla olevat matkustamiseen liittyvät ohjeet. 

Matkustaminen

Xamk noudattaa kansallisia ohjeita ja suosituksia maahantulon suhteen.

Matalan riskin maista saapuville opiskelijoille ja työntekijöille ei ole velvoitteita. Korkean riskin maista saapuvilla on velvollisuus noudattaa THL:n määräämiä terveysturvallisuustoimia. Heille suositellaan myös FINENTRY-sovelluksen käyttöä.

Henkilökunnan työmatkat

Uusia työmatkoja ulkomaille ei suunnitella ja hyväksytä toistaiseksi.  Jo suunnitellut matkat, joista riskienarviointi on jo laadittu ja hyväksytty, voidaan toteuttaa.   

Tapahtumat

Tapahtumien suunnittelussa on otettava huomioon alueelliset suositukset ja rajoitukset. Tapahtumien terveysturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä turvallisuuspäällikköön. 

Opiskelijayhdistyksille on laadittu oma ohje opiskelijatapahtumien järjestämistä varten.

Xamkin toiminta-alueella ovat voimassa seuraavat tapahtumia koskevat rajoitukset. 

 • Kymenlaakson sairaanhoitopiirin eli Kymsoten alueella voi järjestää korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksia sisätiloissa ja 50 henkilön tilaisuuksia ulkotiloissa. Vaihtoehtoisesti tilaisuuksien järjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn. Muunlaiset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä on noudatettava rajoituksia. Määräys on voimassa 13.-31.1.2022.  
 • Etelä- ja Itä-Savon alueilla voi rajatuissa ulkotiloissa järjestä enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 20 henkilön tilaisuuksia edellyttäen, että osallistujat ja seurueet voivat välttää lähikontaktit. Rajoitus on voimassa 15.1.-14.2.2022. 

Varautuminen ja tiedotus Xamkissa

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

 

Viestintä

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • tiedotteet esimiehille koronatilanteiden nopeista muutoksista sähköpostilla ja hätätilanteiden viestintäsovelluksella (Secapp)
 • ajankohtaistiedote tarpeen mukaan (Lux-intranet, Tuudo-sovellus, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
 • ohje verkkosivulla, jonne ohjataan Luxista

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä.

 • Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8–18.
 • Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • henkilöstö: oma esihenkilö
 • opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • etäopetuksen järjestelyt: opintojakson opettaja

Lisätietoja

Median yhteydenotot

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
puh. 050 312 5151
heikki.saastamoinen@xamk.fi

Yleiset koronaan ja Xamkiin liittyvät kyselyt

korona@xamk.fi

Xamkin koronatiedotteet

Xamkin koronavirukseen liittyvät tiedotteet löydät Ajankohtaista-sivulta.