xamk ja yritykset tekevät yhteistyötä
  • Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Ydinkumppanuusmallissa Xamk ja yritykset vaikuttavat yhdessä

– Yhteistyön kautta saamme aikaan positiivista vaikutusta ja vaikuttavuutta yrityksen kasvuun ja kehitykseen sekä laajemmin toiminta-alueemme elinvoiman tukemiseen ja sen kasvattamiseen, sanoo Xamkin sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén

– Tuomme yhteistyömahdollisuudet yrityksille helposti saavutettavaksi ja ymmärrettäväksi: tarjolla on Xamk kaikkine mahdollisuuksineen niin opetuksen kuin tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) sekä palvelujen osalta.

Vilén koordinoi ja kehittää mallia yhteistyössä Xamkin opetuksen ja TKI:n kanssa ammattikorkeakoulun yritysten liiketoiminnan kehittäjätiimi Xentressä

Kehitystyö on erityisen tarpeen Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa, joissa väestö on moniin muihin maakuntiin verrattuna keskimääräistä vähemmän koulutettua, vähemmän kansainvälistä, väestö ikääntyy ja vähenee. Lisäksi alueella on suhteellisesti vähemmän menestyviä yrityksiä turvaamaan tulevaisuuden taloudellista elinkelpoisuutta. 

Valoisa puoli on se, että julkiset toimijat, yritykset ja oppilaitokset ymmärtävät nämä haasteet hyvin. Koulutus, tutkimus, innovaatio, yrittäjyys ja investoinnit tuovat yhä enemmän ratkaisuja haasteisiin ja luovat uusia kasvumahdollisuuksia. 

 Uudistavat toimijat ja kasvukumppanit

– Vuoden 2022 aikana olemme määritelleet joukon uudistavia toimijoita ja kasvuyrityksiä, joita kutsutaan ydinkumppanitapaamiseen.

– Haemme tiivistä yhteistyötä alueemme veturiyritysten kanssa. Kehitämme toimintamallia, jonka kautta voimme vahvistaa yhteistyömme ja elinvoimaisuutta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Laajempana tavoitteena on ennakointi tulevaisuuden tarpeista ja niihin vastaaminen yhdessä kumppanin kanssa.

Andritz AG on yksi ydinkumppaneista, joiden kanssa Xamk on tehnyt tiivistä yhteistyötä. Se on kansainvälinen konserni, joka tarjoaa monipuolisia teollisuuden toimituspalveluita. Andritz Savonlinna Works Oy toimittaa laitteita ja koneita sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. 

Savonlinnan Kuitulaboratoriosta, eli biotuotetekniikan innovaatiokeskuksesta, on saatettu maailmalle monta metsäteollisuuden prosessi- ja laiteinnovaatiota yhteistyössä yritysten kanssa ja Andritzilla on siinä ollut merkittävä rooli. 

Kummiyrityksestä ydinkumppaniksi

Myös kansainvälinen parveke- ja terassilasitusyritys Lumon, jonka pääkonttori on Kouvolassa, on Xamkin ydinkumppani. 

Ydinkumppanuuden myötä jo pitkään tehty yhteistyö tiivistyy entisestään. Lumon on muun muassa robotiikka- ja tekoälykoulutuksen kummiyritys. Kummiyrityksenä Lumon tarjoaa opiskelijoille erilaisia ja eri laajuisia kehittämistehtäviä, mahdollisuutta harjoitteluun ja kesätöihin sekä opinnäytetöiden tekemisiin. Lumon on myös mukana hankeyhteistyössä. 

Noin neljänkymmenen yrityksen kanssa on keskusteltu ja suunniteltu jatkosteppejä sekä kehitetty toimintamallia kumppanikohtaisesti. 

Kumppaneinamme on myös yritysten kattojärjestöt, Kauppakamari sekä alueelliset yrittäjäjärjestöt, jotka toimivat viestinviejänä laajemmalle joukolle yrityksiä. 

Elinvoimaa uudistetaan vaikuttavalla tutkimus-ja kehittämistyöllä

Osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuusstrategiaa on, että Xamk on vuoteen 2030 mennessä myötävaikuttanut merkittävästi Itä-Suomen ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden uudistamiseen. 

Xamk vaikuttaa kasvamalla ja kehittämällä, tuomalla alueelle opiskelijoita ja osaamista sekä luomalla uutta yrittäjyyttä. 

Ammattikorkeakoulu kouluttaa ihmisiä töihin, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Xamk innovoi teknologioita, tuotteita ja palvelukonsepteja, joita alueemme voi hyödyntää. Yrityksille on myös tärkeätä, että niiden käytettävissä ovat oikeanlaiset palvelut, markkina-analyysit, osaajat ja tavarantoimittajat, joita ne tarvitsevat kasvaakseen. 

Lisätiedot 

Sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén, etunimi.sukunimi (at) xamk.fi

Artikkelikuvassa: Petteri Ikonen, koulutusalajohtaja, Talous- ja kulttuuri, Xamk

Miten Xamk edistää Kaakkois-Suomen elinvoimaa?

Tutustu myös näihin artikkeleihin