Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Huom! Ensimmäinen nonstop-aloitus on 20.8.2024.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Edeltävä osaaminen: Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. 

Itsenäisesti suoritettava opintojakso, ohjausta saatavissa opintojen aikana Learn -alustan kautta.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy:  26.5.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Huom! Ensimmäinen nonstop-aloitus on 20.8.2024.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

Opiskelija: 

 • perehtyy asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluihin ja menettelyihin 
 • oppii analysoimaan sosiaali- ja terveysalan haittatapahtumia moniammatillisesti 
 • oppii analysoimaan haittatapahtumia luotettavuutta ja eettisyyttä huomioiden
 • perehtyy, miten fasilitaattori lisää moniammatillisen tiimin juurisyyn tunnistamista

Sisältö:

 • Millaisia asiakas- ja potilasturvallisuuden analysoinnin työkaluja ja menettelyjä on?
 • Miten sosiaali- ja terveysalan haittatapahtumia analysoidaan moniammatillisesti?
 • Miten analysoinnin luotettavuutta ja eettisyyttä voidaan lisätä?
 • Miten fasilitaattori voi lisätä moniammatillisen tiimin juurisyyn tunnistamista? 

Toteutus: 

 • Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä.
 • Opintojaksolla on myös kansainvälistä materiaalia.

Toteutuksen osat:

 • Turvallisuuden analyysin periaatteet mukaanlukien just culture -periaatteen noudattaminen osana omavalvonnan riskienhallintaa ja laadun seurantaa
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoon sopivia turvallisuuden analyysimenetelmiä, kuten SEA, Juurisyy- ja perussyyanalyysi, AcciMap-tekniikka
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit
 • Asiakas- ja potilasturvallisuustapausten analysointi fasilitointia hyödyntäen.
 • Asiakas- ja potilasturvallisuustapausten tulkinta ja johtopäätösten tekeminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää. Aikataulusuunnittelulla opiskelija voi vaikuttaa opiskelutyökuormaansa ja opiskeluhyvinvointiinsa.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali kuvataa oppimisalustalla.

Suositeltavia lähteitä ovat mm:

 • STM vielä julkaisematon. Vakavien vaaratapahtumien tutkinta(otsake täsmentyy julkaisemisen jälkeen)
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2023. Mittareita.
 • Journal of patient safety risk management -lehden artikkeleita.
 • Haugen ym. 2018. Safety and reliability -safe societies in a changing world. Lontoo: Taylor & Francis Group.
 • The Joint comissio 2020. Root analysis in Health care. Oakbook terrace IL.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaisesti (EQF7). Analyysitehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5, muut tehtävät hyväksytty / täydennettävää / hylätty.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää