Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. 

Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Edeltävä osaaminen: Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. 

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy:  26.5.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • osaa jäsentää asiakas- ja potilasturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta systeemilähtöisenä toimintamallina 
 • osaa huomioida ja arvioida asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä
 • osaa suunnitella asiakkaiden ja potilaiden osallistamisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä 
 • osaa tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden ryhmiä ja heidän tarpeitaan asiakaslähtöisesti 
 • hallitsee turvallisen lääkehoidon, laitehoidon ja infektioiden torjunnan toteuttamisen keinoja

Sisältö:

 • Miten jäsennät ja arvioit asiakas- ja potilasturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta systeemilähtöisesti?
 • Miten käytetään asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä tehokkaammin?
 • Miten huomioidaan asiakkaat ja potilaat asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä? 
 • Millaisia käyttäjäryhmiä ja heidän tarpeitaan tunnistetaan asiakas- ja potilasturvallisuudessa asiakaslähtöisesti? 
 • Miten edistetään turvallista lääkehoitoa, laitehoitoa ja infektioiden torjuntaa? 

Toteutus: 

 • Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä.
 • Opintojaksolla on myös kansainvälistä materiaalia.

Toteutuksen osat:

 • Asiakas- ja potilasturvallisuus systeemisenä toimintana.
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden menetelmiä ja työkaluja.
 • Käyttäjäryhmät ja asiakaslähtöinen kehittäminen
 • Turvallisen laite- ja lääkehoidon sekä infektioiden torjunnan kehittäminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää. Aikataulusuunnittelulla opiskelija voi vaikuttaa opiskelutyökuormaansa ja opiskeluhyvinvointiinsa.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali kuvataa oppimisalustalla.

Suositeltavia lähteitä ovat mm:

 • Heinijoki, V.-M. & Pommelin, P. 2019. Potilasturvallisuustaito. Books on Demand. On saatavilla myös e-kirjana.
 • Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. 2021. Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus. On saatavissa Kaakkurista myös e-kirjana.
 • STM 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuuden strategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026. Saatavissa: stm.fi
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2023. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille 2022-2026. Saatavissa: asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.fi

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaisesti (EQF 7). Lopputehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5, muut tehtävät hyväksytty / täydennettävää / hylätty.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää