Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Xamkin lehtori Hanna Ukkola, hanna.ukkola@xamk.fi
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 28.5.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Olet selvillä erilaisista digitaalisista liiketoimintamalleista ja liiketoimintajärjestelmistä.
 • Osoitat perehtyneisyyttä digitaalisten liiketoimintamallien ja liiketoimintajärjestelmien suunnittelun periaatteisiin.
 • Osaat hyödyntää dataan perustuvia digitaalisia tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö:

 • Mitä tarkoittavat digitaaliset liiketoimintamallit ja liiketoimintajärjestelmät?
 • Mitkä ovat jatkuvan digitaalisen liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet?
 • Miten suunnittelet yrityksen liiketoimintamalleja ja liiketoimintajärjestelmiä?

Orientaatio opintojaksoon
1. Digitaaliset liiketoimintamallit & liiketoimintajärjestelmät
2. Digitaalisen liiketoiminnan edellytykset & mahdollisuudet
3. Data & mahdollisuudet
4. Älä unohda asiakasta & BMC
5. Katsotaan tulevaisuuteen

Toteutus:

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja aiheeseen tutustuminen.
 • Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin, oman aikataulusi mukaan.
 • Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson osaamista mittaa oppimistehtävä, joka tehdään yksilötyönä. Oppimistehtävän tarkempi sisältö sekä palautusajankohdat löydät opintojakson Learn- alustalta.
Opintojaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä teemaan liittyvistä aihepiireistä. Keskustelut suoritetaan Learn- alustalla. Opiskelijan oppimista mittaavat myös lyhyet verkkotentit, joiden avulla kertaat opittua.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksolla käytettävä opiskelumateriaali on koottu Learn- alustalle. Materiaali on pääosin Learnin alustalla sähköisinä linkkeinä, tallennettuina verkkoluentoina, e-kirjoina ja artikkeleina.

Lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teemaan liittyviä kirjoja. Kirjojen hankkiminen ei ole opintojakson suorittamisen osalta pakollista.

 • Hänti, Sirpa. 2021. Asiakkaista ansaintaan: asiakaskeskeinen liiketoimintamalli
 • Koponen, Johanne. 2019. Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit: kuinka muodonmuutos tehdään
 • Kananen, Heidi. 2019. Tekoäly: bisneksen uudet työkalut

Arviointi:
Opintojaksolla on osaamista varmistavia verkkotenttejä sekä keskustelualueita.
Opintoihin sisältyy oppimistehtävä, 4 op.
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän arvosanasta. Learn- alustalta löydät arviointikriteerit.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

AMKOsaaja on vuosina 2021-2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää