Ajankohta: 2.5.-3.9.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Mika Kuusela
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), Talotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 16.4.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi sinä:
1. Tiedät millaisia vaatimuksia on haja-asutusalueiden jätevesien käsittelylle.
2. Tiedät millaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä on olemassa.
3. Osaat laatia selvityksen haja-asutusalueen jätevesien käsittelyjärjestelmästä.
4. Osaat suunnitella pientalon jätevesien käsittelyjärjestelmän haja-asutusalueelle.

Sisältö:

  • Mitä vaatimuksia on haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle?
  • Millaisia haja-asutusalueen jätevesien käsittelyjärjestelmiä on olemassa?
  • Kuinka paljon haja-asutusalueen jätevesien käsittelyjärjestelmät puhdistavat jätevettä?
  • Miten laaditaan selvitys jätevesijärjestelmästä?
  • Miten laaditaan suunnitelma haja-asutusalueen jätevesien käsittelyjärjestelmästä pientalolle?

Toteutus:

  • Opintojaksolla voi edetä itsenäisesti omaan tahtiin
  • Opintojaksolla on kaksi aikataulutettua oppimistehtävää
  • Opintojaksolla on aloitusluento sekä muutama kontaktiluento verkossa.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali jaetaan Learn-alustalla sekä osa opiskelumateriaalista löytyy verkosta.

Arviointi:
Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
c. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

• Opintojaksolla on kaksi tenttiä sekä kaksi oppimistehtävää
• Kaikki tentit ja oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti tehty

Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty / täydennettävä

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160/Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää