Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (3) kuukautta. 

Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 28
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Elina Päykkönen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen 
Ilmoittautuminen päättyy: 8.9.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. 
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Opintojaksolla opiskellaan lasten, työikäisten ja ikääntyneiden kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä.

Tavoitteet:

• Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
• Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
• Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheet eri ikäkausina.
• Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
• Tiedät yksilön ohjaamisen perusteet.

Sisältö:

• Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
• Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
• Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
• Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
• Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
• Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
• Miten kohtaat toisen ihmisen?
• Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
• Miten ohjaat yksilöä?
 

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisinä opintoina Learn verkko – oppimisalustalla. Opiskelija perehtyy opiskelumateriaaleihin ja suorittaa annetut oppimistehtävät erillisten tehtävänantojen mukaisesti opintojakson eri osioista:
1. Lapsen kasvu ja motorinen kehitys 2 op
2. Aikuisuus 1,5 op
3. kääntyminen 1,5 op

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisympäristössä. Oppimistehtävissä käytetään pääosin sähköisessä muodossa olevaa lähdekirjallisuutta ja opiskelumateriaalia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksolla opiskelija hyödyntää Learnissa ohjaistettua lähdekirjallisuutta sekä itsenäistä tiedonhakua. 

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Opintosuoritusrekisterin ote: 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää