Ajankohta: 9.1. – 28.4.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: ”Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus” -kurssi tai vastaava osaaminen.
Opettaja: Timo Riikilä
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin ammattiin opiskeleville mm. talonrakentajasta-> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), useita tutkintoja, mm. teollinen puurakentaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
 • Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
 • Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
 • Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
 • Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
 • Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
 • Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö:
Kurssin aihealueisiin kuuluu mm. taso- ja avaruusgeometria, polynomi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, yleinen trigonometria, vektorit, epäyhtälöt ja yhtälöryhmät.

 • Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
 • Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
 • Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
 • Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
 • Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
 • Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Savonlinnan kampuksella.
Kurssi sisältää lähiopetusta, ja harjoitustehtäviä. Osa harjoitustehtävistä saattaa olla palautettavia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaalina kurssin Learn-sivulla jaettu materiaali. Materiaali perustuu osittain kirjaan Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto ym., 1.-3.painos. Myös muut painokset kelpaavat.

Arviointi:
Opiskelija
– käyttää johdonmukaisesti matemaattisia käsitteitä ja viestii niiden avulla muiden kanssa.
– hahmottaa matemaattisia tehtäväkokonaisuuksia.
– käyttää keskeisimpiä matemaattisia malleja, menetelmiä ja apuvälineitä

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää