Ajankohta: 8.1.-30.4.2024 
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. 

Opettaja: Leila Pihlaja, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon.
 • Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä.

Sisältö:
I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin

 • Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
 • Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
 • Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
 • Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II. Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö

 • Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
 • Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
 • Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
 • Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III. Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta

 • Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
 • Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
 • Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
 • Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksolla on kolme kokonaisuutta. Jokaisen kokonaisuuden aikana kolme (3) viikkoa on varattu itsenäiseen oppimiseen ja yksi (1) viikko yhteisen tehtävän ja verkkokeskustelun käymiseen. 

Opiskelu toteutetaan ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Opintojakson alussa on esittäytyminen keskustelualueella. Kokonaisuuksiin I-III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, johon valmistaudut tekemällä ennakkotehtävän ja jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa esseetehtävää, joka palautetaan opintojakson päättyessä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana (valitut artikkelit)
 • Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl. (valitut artikkelit)
 • Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl. (valitut sivut)
 • Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.
 • Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä – Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.
 • Oppimisalustalla oleva materiaali.

Arviointi:
Opintojakson toteutukseen liittyvä työmäärä ja arvioinnin painoarvot ovat:

 1. opiskeluohjeisiin ja arviointiin tutustuminen, esittäytyminen ja tutustumiswebinaari 5 %
 2. kirjallisuuteen tutustuminen 25 %
 3. Tehtävät 1–3 ja verkkokeskustelu ryhmässä 30 %
 4. Reflektiivinen itsearviointi essee, webinaari 40 %
 5. Opintojaksopalaute 0 % sisältyy opintojakson suoritukseen

Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää