Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ei aloitusta heinäkuussa. Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk. Seuraava aloitus 10.8.2021. Vuoden viimeinen sisäänotto 2.11.2021. 
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Xamkin opettaja tai muu asiantuntija, etunimi.sukunimi@xamk.fi
 
Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sosionomiksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2021. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

 • Tiedät mistä rikollisuus johtuu ja kuinka sitä pyritään ehkäisemään.
 • Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään.
 • Osaat reflektoida omaa suhdettasi rikostaustaisiin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan.
 • Tiedät työmenetelmiä joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle.
 • Osaat toimia asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa rikosseuraamusalaan liittyvässä ohjaus- ja kuntoutustyössä.

Sisältö ja toteutus:

 • Mitkä ovat yleisimmät rikollisuutta selittävät teoriat?
 • Mitä rikoksentorjuntapolitiikka tarkoittaa?
 • Millainen on suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä?
 • Mitä on erityistyö rangaistuslaitoksissa?
 • Mitä on yhdyskuntaseuraamustyö: toimintamuodot ja periaatteet?
 • Kuinka kansalaislähtöinen toiminta toteutuu kriminaalityössä?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Arviointi: 1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää