Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk. Ensimmäinen aloitus 10.1.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Pekka Penttinen ja Tommi Salmela

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2022 Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
  • Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
  • Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
  • Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö:

  • Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
  • Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
  • Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
  • Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
  • Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti non stop -periaatteella. Opintojakso tukee kyselytutkimuksena toteutettavan opinnäytetteen tai opintokokonaisuuden tekemistä. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojakson opiskelumateriaali on pääosin löydettävissä Learn alustalta. Materiaali sisältää kirjallisuutta ja videonauhotteita.

Xamkista saa käyttöoikeuden opintojen ajaksi SPSS:ään ja vaihtoehtoisesti opintojakson alustalla on myös ohje avoimen lähdekoodin tilasto-ohjelmaan (PSPP).

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan neljän itsenäisen oppimistehtävän perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 
Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää