Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen aloitus 10.8.2021. Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Pekka Penttinen ja Tommi Salmela

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2021. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
  • Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
  • Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
  • Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö:

  • Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
  • Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
  • Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
  • Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
  • Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti non stop -periaatteella. Opintojakso tukee kyselytutkimuksena toteutettavan opinnäytetteen tai opintokokonaisuuden tekemistä. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojakson opiskelumateriaali on pääosin löydettävissä Learn alustalta. Materiaali sisältää kirjallisuutta ja videonauhotteita.

Xamkista saa käyttöoikeuden opintojen ajaksi SPSS:ään ja vaihtoehtoisesti opintojakson alustalla on myös ohje avoimen lähdekoodin tilasto-ohjelmaan (PSPP).

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan neljän itsenäisen oppimistehtävän perusteella.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää