Ajankohta: 10.02.-26.04.2020
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edellytetään aktiivista osallistumista verkkotehtäviin sekä itsenäiseen tiedonetsintään. Työskentely verkossa pitää sisällään verkkokeskusteluja Learn-oppimisympäristössä sekä Adobe Connect-ohjelmassa. Koulutus sisältää jonkin verran läsnäoloa verkossa tiettyyn aikaan – näiden tuntien aikataulu annetaan lähempänä koulutusta. Lisäksi kurssiin liittyy itsenäisiä ja ryhmätehtäviä.
Kurssin aloitus verkossa Adobe Connect-ohjelmalla pidetään ma 10.2. klo 16.30-17-30.

Opettajat: Johanna Jussila ja Eija Vikman( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 24.01.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

Saat valmiuksia suunnitella lapsiryhmän toimintaa.
Tiedät ryhmän ohjaamisen eri vaiheet ja tunnistat erilaiset ohjaustyylit.
Saat valmiuksia toimia haasteellisissakin tilanteissa niin, että ryhmän turvallisuus mahdollistuu.
Saat valmiuksia antaa selkeää ja rakentavaa palautetta osallistujille.

Sisältö:
Mitä tulee ottaa huomioon ryhmän toimintaa suunniteltaessa?
Mitä erilaisia ohjaustyylejä on ja mitä merkitystä on ohjaustyylillä?
Miten ryhmä toimii ja millaisia vaiheita ryhmässä yleensä on?
Millaisia ovat hyvät ryhmänhallintakeinot?
Miten voit vaikuttaa ryhmän kokemaan turvallisuudentunteeseen?
Miten annetaan selkeä ja rakentava palaute?

Arviointi:
Hyväksytty – Hylätty

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Johanna Jussila ja Eija Vikman( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää